สรุปสถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทย

ติดเชื้อสะสม

หายแล้ว

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล

เสียชีวิต