หมายเลขโทรศัพท์

 • ชุมสาย  โทรศัพท์ กรุงเทพ   โทร. 0-2621-8701
 • ชุมสาย  โทรศัพท์ มักกะสัน   โทร. 0-2245-2480
 • ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ Call Center   โทร. 1690
 • ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว   โทร. 0-2222-0175 (รับ-ส่ง   โทรสารได้)
 • บริการส่งสัมภาระ (สถานีกรุงเทพ)   โทร. 0-2621-8701 ต่อ 5226, 5283
 • บริการจำหน่ายตั๋วในวันเดินทาง (สถานีกรุงเทพ)   โทร. 0-224-7788, 0-2621-8701 ต่อ 5208
 • บริการรับฝากของ (สถานีกรุงเทพ)   โทร. 0-2215-0471
 • สารวัตรงานสถานีกรุงเทพ   โทร. 0-2220-4216
 • แผนกบริการโดยสาร   โทร. 0-2226-4869, 0-2621-8701 ต่อ 5229
 • ศูนย์วิทยุตำรวจรถไฟ   โทร. 0-2220-4360, 0-2222-2169
 • ตำรวจรถไฟ (สถานีกรุงเทพ)   โทร. 0-2222-2169
 • สถานีบางปะอิน   โทร. 0-3526-1377
 • สถานีอยุธยา   โทร. 0-3524-1521
 • สถานีชุมทางบ้านภาชี   โทร. 0-3531-1110
 • สถานีลพบุรี   โทร. 0-3641-1022
 • สถานีนครสวรรค์   โทร. 0-5622-1544
 • สถานีตะพานหิน   โทร. 0-5662-1055
 • สถานีพิจิตร   โทร. 0-5661-2163
 • สถานีพิษณุโลก   โทร. 0-5525-8005
 • สถานีอุตรดิตถ์   โทร. 0-5541-1023
 • สถานีศิลาอาสน์   โทร. 0-5541-4013 , 0-5541-1311
 • สถานีเด่นชัย   โทร. 0-5461-3260
 • สถานีนครลำปาง   โทร. 0-5421-7024
 • สถานีลำพูน   โทร. 0-5351-1016
 • สถานีเชียงใหม่   โทร. 0-5324-4795
 • สถานีนครปฐม   โทร. 0-3425-8771
 • สถานีโพธาราม   โทร. 0-3223-1973
 • สถานีราชบุรี   โทร. 0-3223-7002
 • สถานีเพชรบุรี   โทร. 0-3242-5211
 • สถานีกาญจนบุรี   โทร. 0-3451-1285
 • สถานีบ้านชะอำ   โทร. 0-3247-1159
 • สถานีหัวหิน   โทร. 0-3251-1073
 • สถานีประจวบคีรีขันธ์   โทร. 0-3261-1175
 • สถานีชุมพร   โทร. 0-7751-1103
 • สถานีไชยา   โทร. 0-7743-1348
 • สถานีสุราษฎร์ธานี   โทร. 0-7731-1213
 • สถานีนาสาร   โทร. 0-7734-1456
 • สถานีชุมทางทุ่งสง   โทร. 0-7541-1254
 • สถานีนครศรีธรรมราช   โทร. 0-7535-6364
 • สถานีตรัง   โทร. 0-7521-8012
 • สถานีกันตัง   โทร. 0-7525-1015
 • สถานีพัทลุง   โทร. 0-7461-3106
 • สถานีชุมทางหาดใหญ่   โทร. 0-7423-8001
 • สถานีปาดังเบซาร์   โทร. 0-7452-1487 , 0-7452-1050
 • สถานียะลา   โทร. 0-7321-2737
 • สถานีตันหยงมัส  โทร. 0-7367-1191
 • สถานีสุไหง-โกลก  โทร. 0-7361-1162
 • สถานีสระบุรี  โทร. 0-3621-1091
 • สถานีชุมทางแก่งคอย  โทร. 0-3624-4020
 • สถานีปากช่อง  โทร. 0-4431-1534
 • สถานีนครราชสีมา  โทร. 0-4424-2044
 • สถานีชุมทางถนนจิระ  โทร. 0-4424-2363
 • สถานีลำปลายมาศ  โทร. 0-4466-1157
 • สถานีบุรีรัมย์  โทร. 0-4461-1202
 • สถานีสุรินทร์  โทร. 0-4451-1295
 • สถานีศรีสะเกษ  โทร. 0-4561-1525
 • สถานีอุบลราชธานี  โทร. 0-4532-1004
 • สถานีชุมทางบัวใหญ่  โทร. 0-4446-1182
 • สถานีขอนแก่น  โทร. 0-4322-1112
 • สถานีอุดรธานี  โทร. 0-4222-2061
 • สถานีหนองคาย  โทร. 0-4241-1637