วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

ประกาศงานสถานีกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเเฉพาะงาน
    ด้วยงานสถานีกรุงเทพ กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์กรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออก ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่แทนสำรองช่างฝีมือ ในหน้าที่ต่างๆ จำนวน 25 อัตรา...
วันที่โพส : 16 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 530 ครั้ง
ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558
    ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558
วันที่โพส : 4 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 311 ครั้ง
ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ประจำวันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2558
    ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารให้บริการเป็นรถไฟฟรี ชั้น 3
วันที่โพส : 3 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 249 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  30 มกราคม 2558)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 20:12     ชุมทางบ้านภาชี 8      
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 20:55     บ้านปิน 0      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ ปลายทาง     ศิลาอาสน์ 0      
4 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 20:54     หนองตม 0      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ ปลายทาง     เชียงใหม่ 5      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 10      
13 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 20:36     ดอนเมือง 13      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 20:36     บ้านปิน 3      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 19      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 18:52     นครราชสีมา 5      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 20:02     ประจวบคีรีขันธ์ 0      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 20:11     หารเทา 44      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 19:33     หัวหิน 20      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 20:47     หารเทา 117      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 20      
42 ยะลา - กรุงเทพ 20:29     คลองจันดี 64      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 16:11     หลังสวน 41      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 16:11     แม่เมาะ 0      
67 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 20:30     กรุงเทพ 0      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 19:51     ศรีสะเกษ 21      
69 กรุงเทพ - หนองคาย 20:23     ชุมทางบางซื่อ 0      
70 หนองคาย - กรุงเทพ 20:27     เขาสวนกวาง 7      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ ปลายทาง     ศรีสะเกษ 53      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 5      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ 19:56     อุทุมพรพิสัย 34      
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 15      
77 กรุงเทพ - หนองคาย ปลายทาง     ชุมทางบ้านภาชี 8      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ 20:20     ขอนแก่น 9      
83 กรุงเทพ - ตรัง 19:42     ราชบุรี 18      
84 ตรัง - กรุงเทพ 20:36     นาสาร 10      
85 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช 20:31     ศาลายา 1      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 15:52     ชุมทางเขาชุมทอง 14      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 20:21     ดอนเมือง 12      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
107 กรุงเทพ - เด่นชัย 20:10     กรุงเทพ 0      
108 เด่นชัย - กรุงเทพ 20:50     ชุมทางบ้านดารา 0      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 20:50     พิษณุโลก 76      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย ปลายทาง     เด่นชัย 0      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 10      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการ SMART Station" 9 มกราคม 2558 392
2.
คำสั่ง กพว. เรื่อง นำส่งประกาศรับสมัครพนักงานฝ่ายการเดินรถขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 6 มกราคม 2558 177
3.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 6 มกราคม 2558 335
4.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนละดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ 23 ธันวาคม 2557 1028
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 14 ราย 22 ธันวาคม 2557 1008
6.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ 15 ธันวาคม 2557 428
7.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 5 อัตรา 9 ธันวาคม 2557 850
8.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกเพื่อรับทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 2 ธันวาคม 2557 318
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กวดขันการห้ามบุคคลเข้าไปขายอาหารและสิ่งของใดๆ ภายในเขตสถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟ 29 พฤศจิกายน 2557 175
10.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.8 ว่าด้วยการลาของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 419

เข้าสู่ระบบ