วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

ประกาศงานสถานีกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเเฉพาะงาน
    ด้วยงานสถานีกรุงเทพ กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์กรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออก ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่แทนสำรองช่างฝีมือ ในหน้าที่ต่างๆ จำนวน 25 อัตรา...
วันที่โพส : 16 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 516 ครั้ง
ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558
    ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558
วันที่โพส : 4 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 306 ครั้ง
ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ประจำวันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2558
    ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารให้บริการเป็นรถไฟฟรี ชั้น 3
วันที่โพส : 3 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 246 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  30 มกราคม 2558)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 11:13     ชุมทางบางซื่อ 1 0      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 12:29     ชุมแสง 30      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 13:08     เด่นชัย 6      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 12:40     ศีขรภูมิ 7      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 11:58     หลังสวน 4      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 13:09     ประจวบคีรีขันธ์ 40      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 13:09            
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 12:48     ชุมทางแก่งคอย 32      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 12:45     ชุมทางแก่งคอย 17      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 12:57     ห้วยยายจิ๋ว 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 13:00     แผ่นดินทอง 0      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
84 ตรัง - กรุงเทพ            
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ     ศิลาอาสน์ 0      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 12:27     ลพบุรี 0      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่            
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 12:36     ชุมแสง 15      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 12:30     ชุมแสง 11      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 12:39     นครราชสีมา 15      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 12:42     นครราชสีมา 9      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ     บุรีรัมย์ 0      
168 กันตัง - กรุงเทพ 13:29     ตรัง 0      
171 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก            
174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก ปลายทาง     สุไหงโก-ลก 34      
201 กรุงเทพ - พิษณุโลก 11:29     ชุมทางบางซื่อ 1 85      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 10:28     บ้านหมี่ 8      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 60      
209 กรุงเทพ - บ้านตาคลี 11:51     ชุมทางบางซื่อ 1 8      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 65      
233 กรุงเทพ - สุรินทร์ ปลายทาง     ชุมทางบางซื่อ 23      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 11:50     ชุมทางแก่งคอย 14      
251 ชุมทางบางซื่อ 2 - ประจวบคีรีขันธ์            

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการ SMART Station" 9 มกราคม 2558 388
2.
คำสั่ง กพว. เรื่อง นำส่งประกาศรับสมัครพนักงานฝ่ายการเดินรถขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 6 มกราคม 2558 175
3.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 6 มกราคม 2558 331
4.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนละดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ 23 ธันวาคม 2557 1019
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 14 ราย 22 ธันวาคม 2557 1000
6.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ 15 ธันวาคม 2557 428
7.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 5 อัตรา 9 ธันวาคม 2557 848
8.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกเพื่อรับทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 2 ธันวาคม 2557 317
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กวดขันการห้ามบุคคลเข้าไปขายอาหารและสิ่งของใดๆ ภายในเขตสถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟ 29 พฤศจิกายน 2557 175
10.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.8 ว่าด้วยการลาของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 419

เข้าสู่ระบบ