Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 750 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 782 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 710 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  1 ตุลาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 17:08     หนองตม 37      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 16:20     เด่นชัย 27      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:06     ชุมแสง 40      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 16:26     ลำพูน 2      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 20      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 16:08     สำโรงทาบ 4      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 16:24     นครปฐม 13      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 16:24     ชุมทางบางซื่อ 63      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 15:32     สุไหงโก-ลก 72      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 15:37     ประจวบคีรีขันธ์ 38      
42 ยะลา - กรุงเทพ            
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 16:25     หลังสวน 55      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 16:10     หินดาษ 43      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 20      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 16:17     บ้านไผ่ 33      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 16:17     หนองสีดา 0      
83 กรุงเทพ - ตรัง 17:05     กรุงเทพ 0      
84 ตรัง - กรุงเทพ            
85 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช            
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 15:00     นครศรีธรรมราช 0      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 16:22     นครสวรรค์ 11      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 16:22     บ้านหมี่ 39      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย ปลายทาง     เด่นชัย 0      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 16:05     อยุธยา 0      
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 16:05     ลำปลายมาศ 27      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 15:02     มวกเหล็ก 14      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
145 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 15:52     ชุมทางบางซื่อ 8      
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 14:40     กระสัง 98      
168 กันตัง - กรุงเทพ 15:17     ชุมทางทุ่งสง 0      
169 กรุงเทพ - ยะลา 16:57     ศาลายา 12      
170 ยะลา - กรุงเทพ 15:05     ยะลา 150      
171 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 15:59     ราชบุรี 33      
172 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 15:59     สุไหงโก-ลก 220      
174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 15:29     คลองจันดี 34      
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก ปลายทาง     สุไหงโก-ลก 15      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 9 อัตรา 30 กันยายน 2557 177
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 30 กันยายน 2557 147
3.
คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 29 กันยายน 2557 243
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 505
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 64
6.
นำส่งคำสั่งเฉพาะ ที่ ก.366/2557 ลง 30 ก.ค.2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ปฏิบัติงาน 9 กันยายน 2557 246
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หน้าที่ของพนักงานรถนอน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 1 กันยายน 2557 294
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ 25 สิงหาคม 2557 1270
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้กวดขันการบริการขนส่งสินค้าประเภทห่อวัตถุ ขึ้น-ลง จากขบวนรถโดยสาร ตามคำสั่งฝ่ายการเดินรถ ที่ สค.1/2552 ลงวันที่ 29 ก.ค.2552 25 สิงหาคม 2557 285
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 9 ราย 25 สิงหาคม 2557 902

เข้าสู่ระบบ