วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 26 มกราคม 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เปิดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารในเทศกาลปีใหม่
    จำนวน 4 เส้นทาง
วันที่โพส : 22 พฤศจิกายน 2557  อ่านแล้ว : 224 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย
    พาท่านนั่งม้าเหล็กไปกับ รถนำเที่ยว "ทุ่งทานตะวัน | เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" จองตั๋วได้แล้ววันนี้!!
วันที่โพส : 21 พฤศจิกายน 2557  อ่านแล้ว : 312 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  27 พฤศจิกายน 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี            
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 07:55     สุรินทร์ 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ            
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ            
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 07:00     อุบลราชธานี 0      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 06:05     พิษณุโลก 0      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ 05:00     นครสวรรค์ 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 05:00     สุรินทร์ 0      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 04:51     ประจวบคีรีขันธ์ 0      
255 ธนบุรี - หลังสวน 07:30     ธนบุรี 0      
257 ธนบุรี - น้ำตก 07:50     ธนบุรี 0      
260 น้ำตก - ธนบุรี 05:20     น้ำตก 0      
278 กบินทร์บุรี - กรุงเทพ 06:30     กบินทร์บุรี 0      
280 อรัญประเทศ - กรุงเทพ 06:40     อรัญประเทศ 0      
352 ราชบุรี - ธนบุรี 05:00     ราชบุรี 0      
372 ปราจีนบุรี - กรุงเทพ 05:00     ปราจีนบุรี 0      
379 กรุงเทพ - หัวตะเข้ ปลายทาง     หัวตะเข้ 0      
380 หัวตะเข้ - กรุงเทพ ปลายทาง     หัวหมาก 0      
384 ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ 06:50     หัวหมาก 0      
303 กรุงเทพ - ลพบุรี 04:36     ชุมทางบางซื่อ 1 0      
311 กรุงเทพ - รังสิต ปลายทาง     รังสิต 0      
314 ชุมทางบ้านภาชี - กรุงเทพ 06:02     รังสิต 0      
316 ลพบุรี - กรุงเทพ 06:44     เชียงราก 0      
318 ลพบุรี - กรุงเทพ 07:34     เชียงรากน้อย 0      
339 กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย 05:20     กรุงเทพ 0      
342 ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ 07:08     เชียงราก 0      
376 รังสิต - หัวตะเข้ 07:11     หัวหมาก 0      
403 พิษณุโลก - ศิลาอาสน์ 07:11     พิษณุโลก 0      
407 นครสวรรค์ - เชียงใหม่ 06:24     ตะพานหิน 0      
415 นครราชสีมา - ตลาดหนองคาย 06:20     นครราชสีมา 0      
416 อุดรธานี - นครราชสีมา            
421 นครราชสีมา - อุบลราชธานี 06:10     นครราชสีมา 0      
423 ลำชี - สำโรงทาบ ปลายทาง     สำโรงทาบ 0      
424 สำโรงทาบ - นครราชสีมา 07:04     สุรินทร์ 0      
425 ลำชี - อุบลราชธานี 06:05     กะโดนค้อ 0      
428 อุบลราชธานี - นครราชสีมา 06:39     ห้วยขยุง 0      
430 ชุมทางบัวใหญ่ - นครราชสีมา            
431 ชุมทางแก่งคอย - ขอนแก่น     หินลับ 1      
433 ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่            
438 ลำนารายณ์ - ชุมทางแก่งคอย            

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.8 ว่าด้วยการลาของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 199
2.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.2 ข. ว่าด้วย กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน การใช้สิทธิต่างๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย และการนับอายุงานสำหรับลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ. 20 พฤศจิกายน 2557 232
3.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.11 ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1) พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 232
4.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาและวินิจฉัยในกรณีรถตกรางต่างๆ และแบบบันทึกการตรวจและพิจารณาวินิจฉัยในกรณีรถตกราง(แบบ ม.85) 20 พฤศจิกายน 2557 102
5.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานที่ครองอัตราระดับ 8 ชำนาญงาน/ชำนาญการ(ช.) 20 พฤศจิกายน 2557 185
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 3 พฤศจิกายน 2557 282
7.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง โครงการ SMART Station ระยะที่ 7 27 ตุลาคม 2557 334
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 253
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 1546
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 1380

เข้าสู่ระบบ