Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1483 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1219 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 1035 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  23 ตุลาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 14:20     นครสวรรค์ 13      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 14:22     พิษณุโลก 63      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 14:34     ชุมทางบ้านดารา 14      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 14:41     ศรีสะเกษ 81      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 14:45     กรุงเทพ 0      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก            
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ     สุไหงโก-ลก 0      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 14:07     บางสะพานใหญ่ 0      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 14:14     มาบอำมฤต 18      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 14:17     คลองไผ่ 26      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 14:20     เชียงราก 40      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 10:51     ชุมทางแก่งคอย 21      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 10:21     ชุมทางบัวใหญ่ 6      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ 10:21            
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 14:47     พิจิตร 4      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 14:27     บางเขน 0      
107 กรุงเทพ - เด่นชัย            
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 14:23     เชียงราก 34      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 14:29     ตะพานหิน 92      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 14:03     บ้านตาคลี 15      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 14:35     ลำปลายมาศ 47      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 14:00     คลองไผ่ 37      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 14:00            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 14:46     ชุมทางถนนจิระ 15      
170 ยะลา - กรุงเทพ 13:29     ยะลา 54      
171 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 13:43     ชุมทางบางซื่อ 10      
172 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 13:35     สุไหงโก-ลก 125      
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก ปลายทาง     สุไหงโก-ลก 13      
176 สุไหงโก-ลก - ชุมทางหาดใหญ่ 14:55     สุไหงโก-ลก 0      
201 กรุงเทพ - พิษณุโลก 14:20     บ้านตาคลี 17      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 14:08     ชุมทางบางซื่อ 1 25      
207 กรุงเทพ - นครสวรรค์ 14:08     กรุงเทพ 0      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 50      
209 กรุงเทพ - บ้านตาคลี 14:21     ลพบุรี 0      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 88
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 841
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 810
4.
คำสั่่ง จดข.2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 2 ราย) 13 ตุลาคม 2557 540
5.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ (รวม2ราย) 13 ตุลาคม 2557 493
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 9 อัตรา 30 กันยายน 2557 1000
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 30 กันยายน 2557 467
8.
คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 29 กันยายน 2557 679
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 577
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 83

เข้าสู่ระบบ