วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 23 กันยายน 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การทดสอบการใช้ลิฟท์สำหรับวีลแชร์
    ภาพบางส่วนการทดสอบการใช้ลิฟท์สำหรับวีลแชร์ เพื่อมิให้พบการข้ดข้องเมื่อมีผู้ใช้จริง ซึ่งจะทดสอบการใช้งานทุกครั้งที่พ่วงกับขบวนรถทั้งสถานีต้นทางและสถานีปลายทาง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านบริการให้แก่ผู้โดยสาร
วันที่โพส : 20 กรกฎาคม 2557  อ่านแล้ว : 94 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  25 กรกฎาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 11:40     ดอนเมือง 0      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 10:38     ชุมทางบ้านภาชี 38      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 11:45     แม่เมาะ 8      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 11:18     ห้วยแถลง 18      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 11:59     หลังสวน 5      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 10:27     ราชบุรี 23      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 10:27            
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 12:05     ชุมทางบ้านภาชี 21      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 11:20     คลองไผ่ 28      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 11:04     ชุมทางแก่งคอย 34      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 10:40     ชุมทางบัวใหญ่ 25      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
84 ตรัง - กรุงเทพ            
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ     เด่นชัย 0      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 11:03     เขาทอง 3      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 11:07     หนองโพ 11      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 11:33     ตะพานหิน 0      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 11:43     คลองไผ่ 22      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 11:14     ลำปลายมาศ 19      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 11:20     เมืองที 7      
168 กันตัง - กรุงเทพ 11:20     กันตัง 0      
174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 13:00     นครศรีธรรมราช 0      
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก ปลายทาง     สุไหงโก-ลก 13      
201 กรุงเทพ - พิษณุโลก 11:49     อยุธยา 23      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 11:04     ลพบุรี 0      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
209 กรุงเทพ - บ้านตาคลี 11:43     ชุมทางบางซื่อ 1 0      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 12:05     ชุมทางบางซื่อ 1 19      
233 กรุงเทพ - สุรินทร์ 11:40     กรุงเทพ 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 11:23     มวกเหล็ก 27      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 11:23     ชุมทางบางซื่อ 2 15      
254 หลังสวน - ธนบุรี 10:35     ประจวบคีรีขันธ์ 32      
255 ธนบุรี - หลังสวน 11:37     ราชบุรี 111      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการจัดรถปรับอากาศนั้งและนอน ชั้นที่ 2 (บนท.ป.)เฉพาะผู้โดยสารสุภาพสตรีและเด็ก(Ladies&Children Car) รวม๔ึงเด็กชายที่มีอายุไม่ถึง 10 ปีบริบูรณ์และมีส่วนสูงไม่เกิน 150 เซนติเมตร 24 กรกฎาคม 2557 74
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 66 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 1161
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 43 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 847
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 5 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 661
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน 8 กรกฎาคม 2557 515
6.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 14 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 559
7.
คำสั่งฝ่าย เรื่อง ให้ยกเลิกคำสั่งจ้างนางจิตราวดี เพชรกูล เป็นลูกจ้างรายเดือนทำหน้าที่พนักงานการเดินรถ 4 สถานีมักกะสัน 8 กรกฎาคม 2557 452
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 2 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 465
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม30ราย) 8 กรกฎาคม 2557 628
10.
คำสั่ง ศอฉ. เรื่องแต่งตั้งพนักงาน (รวม 17 ราย) 6 กรกฎาคม 2557 564

เข้าสู่ระบบ