Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 710 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 757 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 695 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  30 กันยายน 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 20:40     ท่าเรือ 25      
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 19:55     แม่เมาะ 0      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 18:49     ชุมทางบ้านดารา 9      
4 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 20:24     ชุมทางบ้านดารา 0      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 20:41     นครลำปาง 150      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
13 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 19:45     กรุงเทพ 10      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 19:45     บ้านปิน 17      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 17      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 19:09     นครราชสีมา 22      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 18:52     เพชรบุรี 65      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 20:40     พัทลุง 21      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 19:25     เพชรบุรี 70      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 20:20     หารเทา 90      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 20      
42 ยะลา - กรุงเทพ 20:39     ชุมทางเขาชุมทอง 127      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ปลายทาง     สุราษฎร์ธานี 46      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ ปลายทาง     แม่เมาะ 0      
67 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 20:30     กรุงเทพ 0      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 20:36     ศีขรภูมิ 10      
69 กรุงเทพ - หนองคาย 20:00     กรุงเทพ 0      
70 หนองคาย - กรุงเทพ 20:40     น้ำพอง 6      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ ปลายทาง     ศรีสะเกษ 48      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 60      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ 20:10     สำโรงทาบ 29      
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 17      
76 หนองคาย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 10      
77 กรุงเทพ - หนองคาย ปลายทาง     กรุงเทพ 15      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ 20:37     บ้านแฮด 9      
83 กรุงเทพ - ตรัง 19:57     ราชบุรี 33      
84 ตรัง - กรุงเทพ 20:45     บ้านส้อง 38      
85 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช 20:34     บางบำหรุ 22      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 19:25     สุราษฎร์ธานี 48      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 19:22     อยุธยา 8      
105 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 19:55     กรุงเทพ 5      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 30      
107 กรุงเทพ - เด่นชัย 20:15     กรุงเทพ 5      
108 เด่นชัย - กรุงเทพ 20:15     ชุมทางบ้านดารา 0      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 20:33     หนองตม 34      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 16:17     ศิลาอาสน์ 13      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 9 อัตรา 30 กันยายน 2557 69
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 30 กันยายน 2557 61
3.
คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 29 กันยายน 2557 173
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 489
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 64
6.
นำส่งคำสั่งเฉพาะ ที่ ก.366/2557 ลง 30 ก.ค.2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ปฏิบัติงาน 9 กันยายน 2557 244
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หน้าที่ของพนักงานรถนอน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 1 กันยายน 2557 292
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ 25 สิงหาคม 2557 1262
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้กวดขันการบริการขนส่งสินค้าประเภทห่อวัตถุ ขึ้น-ลง จากขบวนรถโดยสาร ตามคำสั่งฝ่ายการเดินรถ ที่ สค.1/2552 ลงวันที่ 29 ก.ค.2552 25 สิงหาคม 2557 284
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 9 ราย 25 สิงหาคม 2557 892

เข้าสู่ระบบ