วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

ประกาศงานเดินรถแขวงนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเเฉพาะงาน
    ด้วยงานเดินรถแขวงนครราชสีมา กองจัดการเดินรถเขต 2 ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อทำหน้าที่คุมประแจฯ จำนวน 25 อัตรา..
วันที่โพส : 4 กุมภาพันธ์ 2558  อ่านแล้ว : 542 ครั้ง
ประกาศงานเดินรถแขวงกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเเฉพาะงาน
    ด้วยงานเดินรถแขวงกรุงเทพ กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์กรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออก ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่แทนสำรองช่างฝีมือ ในหน้าที่ต่างๆ จำนวน 49 อัตรา..
วันที่โพส : 4 กุมภาพันธ์ 2558  อ่านแล้ว : 651 ครั้ง
ประกาศงานสถานีกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเเฉพาะงาน
    ด้วยงานสถานีกรุงเทพ กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์กรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออก ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่แทนสำรองช่างฝีมือ ในหน้าที่ต่างๆ จำนวน 25 อัตรา...
วันที่โพส : 16 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 1129 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  2 มีนาคม 2558)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 13:36     ชุมทางบ้านภาชี 64      
4 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ            
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 13:57     หนองตม 13      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 13:54     ศิลาอาสน์ 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 14:12     ศรีสะเกษ 52      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ            
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ            
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 14:07     บางสะพานใหญ่ 0      
42 ยะลา - กรุงเทพ            
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 13:21     บางสะพานใหญ่ 0      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 14:01     ซับม่วง 26      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 13:48     อยุธยา 31      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 13:53     หนองฉิม 9      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 13:49     โคกสลุง 0      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 14:01     พิษณุโลก 0      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 14:01     อยุธยา 8      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 13:39     ดอนเมือง 5      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 13:37     พิจิตร 12      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 11:33     ตะพานหิน 0      
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 14:13     หนองกะทิง 33      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 14:02     บ้านใหม่สำโรง 45      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 14:03     จักราช 7      
168 กันตัง - กรุงเทพ 12:40     กันตัง 0      
170 ยะลา - กรุงเทพ 12:40            
171 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 13:33     ชุมทางบางซื่อ 0      
172 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ            
174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 13:00     นครศรีธรรมราช 0      
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก ปลายทาง     สุไหงโก-ลก 0      
176 สุไหงโก-ลก - ชุมทางหาดใหญ่            
201 กรุงเทพ - พิษณุโลก 12:20     ชุมทางบ้านภาชี 31      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 13:14     ดอนเมือง 0      
207 กรุงเทพ - นครสวรรค์ 14:05     กรุงเทพ 0      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
209 กรุงเทพ - บ้านตาคลี ปลายทาง     ชุมทางบ้านภาชี 0      
211 กรุงเทพ - ตะพานหิน 13:59     ดอนเมือง 14      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 13 ราย 10 กุมภาพันธ์ 2558 882
2.
ขอส่งระเบียบการรถไฟฯ ฉบับที่ 4.8 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง เบี้ยเลี้ยงทำการนอกเขตหรือสถานที่ เบี้ยเลี้ยงทำการเดินรถ ค่ารอทำขบวน และค่าที่พัก (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 9) 10 กุมภาพันธ์ 2558 416
3.
คำสั่ง ศอม. เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 39 ราย 3 กุมภาพันธ์ 2558 814
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการ SMART Station" 9 มกราคม 2558 521
5.
คำสั่ง กพว. เรื่อง นำส่งประกาศรับสมัครพนักงานฝ่ายการเดินรถขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 6 มกราคม 2558 213
6.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 6 มกราคม 2558 449
7.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนละดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ 23 ธันวาคม 2557 1334
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 14 ราย 22 ธันวาคม 2557 1347
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ 15 ธันวาคม 2557 453
10.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 5 อัตรา 9 ธันวาคม 2557 962

เข้าสู่ระบบ