Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1793 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1380 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 1148 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  31 ตุลาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 15:14     ชุมแสง 44      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 14:53     ชุมทางบ้านดารา 41      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 14:48     หนองตม 5      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 0      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 15:05     ห้วยขยุง 0      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 14:45     กรุงเทพ 0      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 15:10     กรุงเทพ 0      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 15:10     สุไหงโก-ลก 0      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 14:07     บางสะพานใหญ่ 0      
42 ยะลา - กรุงเทพ            
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 14:36     มาบอำมฤต 40      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 13:12     ชุมทางแก่งคอย 56      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 14:45     หลักสี่ 41      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 10:46     ชุมทางแก่งคอย 16      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 10:46     อยุธยา 0      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
84 ตรัง - กรุงเทพ            
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 14:49     พิจิตร 6      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 14:36     หลักสี่ 16      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 14:56     ชุมทางบ้านภาชี 18      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 14:58     พิษณุโลก 40      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 15:02     นครสวรรค์ 14      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี     ทะเมนชัย 64      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 13:37     สีคิ้ว 29      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 15:00     นครราชสีมา 6      
168 กันตัง - กรุงเทพ 14:55     ที่วัง 0      
170 ยะลา - กรุงเทพ 13:40     ปัตตานี 34      
171 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 13:44     ชุมทางบางซื่อ 11      
172 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 13:45     สุไหงโก-ลก 135      
174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 14:40     ชุมทางทุ่งสง 16      
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก 14:40     สุไหงโก-ลก 25      
176 สุไหงโก-ลก - ชุมทางหาดใหญ่ 14:55     สุไหงโก-ลก 0      
201 กรุงเทพ - พิษณุโลก 14:56     ช่องแค 72      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง โครงการ SMART Station ระยะที่ 7 27 ตุลาคม 2557 187
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 168
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 1042
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 974
5.
คำสั่่ง จดข.2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 2 ราย) 13 ตุลาคม 2557 610
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ (รวม2ราย) 13 ตุลาคม 2557 551
7.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 9 อัตรา 30 กันยายน 2557 1061
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 30 กันยายน 2557 486
9.
คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 29 กันยายน 2557 719
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 601

เข้าสู่ระบบ