วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 29 กันยายน 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

ประธานกรรมการรถไฟ เน้นย้ำการรถไฟฯ
    ประธานกรรมการรถไฟ เน้นย้ำการรถไฟฯ เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร และเยียวยาครอบครัวเด็ก อายุ ๑๓ ปี ให้เหมาะสมที่สุด
วันที่โพส : 29 กรกฎาคม 2557  อ่านแล้ว : 248 ครั้ง
การทดสอบการใช้ลิฟท์สำหรับวีลแชร์
    ภาพบางส่วนการทดสอบการใช้ลิฟท์สำหรับวีลแชร์ เพื่อมิให้พบการข้ดข้องเมื่อมีผู้ใช้จริง ซึ่งจะทดสอบการใช้งานทุกครั้งที่พ่วงกับขบวนรถทั้งสถานีต้นทางและสถานีปลายทาง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านบริการให้แก่ผู้โดยสาร
วันที่โพส : 20 กรกฎาคม 2557  อ่านแล้ว : 149 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  31 กรกฎาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 18:56     ชุมทางบางซื่อ 1 22      
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 20:03     แม่เมาะ 8      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ ปลายทาง     ศิลาอาสน์ 46      
4 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 20:16     ศิลาอาสน์ 26      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 19:40     ขุนตาน 24      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:30     ลพบุรี 25      
13 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 19:45     กรุงเทพ 10      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 19:45     บ้านปิน 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 35      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 19:02     นครราชสีมา 15      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 20:25     หัวหิน 100      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 19:56     บางแก้ว 7      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 19:58     เพชรบุรี 103      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 19:55     ชุมทางหาดใหญ่ 105      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 20:17     ชุมทางบางซื่อ 55      
42 ยะลา - กรุงเทพ 19:20     บางแก้ว 128      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ปลายทาง     สุราษฎร์ธานี 50      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ ปลายทาง     ขุนตาน 0      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 20:09     อุทุมพรพิสัย 20      
70 หนองคาย - กรุงเทพ 19:30     อุดรธานี 10      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ ปลายทาง     ศรีสะเกษ 42      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 25      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ 20:18     ศีขรภูมิ 21      
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 7      
76 หนองคาย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 5      
77 กรุงเทพ - หนองคาย 19:22     ชุมทางบางซื่อ 24      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ 19:40     ห้วยเสียว 0      
83 กรุงเทพ - ตรัง 19:40     ราชบุรี 53      
84 ตรัง - กรุงเทพ 19:39     คลองจันดี 2      
85 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช 20:10     กรุงเทพ 40      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 18:24     นาสาร 36      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:56     ลพบุรี 61      
105 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 20:15     กรุงเทพ 25      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 15      
107 กรุงเทพ - เด่นชัย 20:20     กรุงเทพ 10      
108 เด่นชัย - กรุงเทพ 20:10     ศิลาอาสน์ 0      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 20:12     พิษณุโลก 51      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 20:12     เด่นชัย 27      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
134 หนองคาย - กรุงเทพ 19:20     นาทา 0      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 26 ราย 30 กรกฎาคม 2557 334
2.
คำสั่ง จดข.5 เรื่องโยกย้ายพนักงาน (รวม 9 ราย) 30 กรกฎาคม 2557 221
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กวดขันการลักลอบนำสินค้าหลบหนีภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต ตลอดจนของผิดกฎหมายอื่นๆ ทางรถไฟ 29 กรกฎาคม 2557 73
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการจัดรถปรับอากาศนั้งและนอน ชั้นที่ 2 (บนท.ป.)เฉพาะผู้โดยสารสุภาพสตรีและเด็ก(Ladies&Children Car) รวม๔ึงเด็กชายที่มีอายุไม่ถึง 10 ปีบริบูรณ์และมีส่วนสูงไม่เกิน 150 เซนติเมตร 24 กรกฎาคม 2557 163
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 66 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 1279
6.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 43 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 909
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 5 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 711
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน 8 กรกฎาคม 2557 555
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 14 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 596
10.
คำสั่งฝ่าย เรื่อง ให้ยกเลิกคำสั่งจ้างนางจิตราวดี เพชรกูล เป็นลูกจ้างรายเดือนทำหน้าที่พนักงานการเดินรถ 4 สถานีมักกะสัน 8 กรกฎาคม 2557 482

เข้าสู่ระบบ