Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 291 ครั้ง
ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ ชี้แจงเหตุคนร้ายปีนหลังคาขบวนรถไฟเข้ามาลักทรัพย์ภายในขบวนรถ
    นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ ชี้แจงเหตุพบคนร้ายปีนหลังคารถไฟเข้ามาประสงค์ลักทรัพย์ในตู้โดยสาร...
วันที่โพส : 19 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 618 ครั้ง
ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ
    ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ
วันที่โพส : 13 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 209 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  3 กันยายน 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่            
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ            
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 08:01     ชุมทางแก่งคอย 16      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ            
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ            
42 ยะลา - กรุงเทพ            
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี     กรุงเทพ 0      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 08:39     บุรีรัมย์ 4      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 08:30     กรุงเทพ 10      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 08:21     น้ำพอง 15      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 08:32     นครลำปาง 0      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 08:33     หนองตม 4      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 08:35     บางปะอิน 12      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 09:10     ชุมทางบ้านดารา 0      
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 09:10     ดอนเมือง 43      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 08:21     ศรีสะเกษ 17      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 08:45     อุบลราชธานี 0      
170 ยะลา - กรุงเทพ            
172 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ            
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก 08:19     ยะลา 13      
176 สุไหงโก-ลก - ชุมทางหาดใหญ่            
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 08:39     นครสวรรค์ 0      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ 08:39     อยุธยา 10      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 08:47     บ้านหมี่ 1      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 08:25     นครราชสีมา 3      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 07:38     เพชรบุรี 22      
254 หลังสวน - ธนบุรี 07:18     หลังสวน 93      
255 ธนบุรี - หลังสวน 08:30     ศาลายา 30      
257 ธนบุรี - น้ำตก 09:01     ศาลายา 40      
260 น้ำตก - ธนบุรี 08:05     กาญจนบุรี 46      
275 กรุงเทพ - อรัญประเทศ 08:28     ชุมทางคลองสิบเก้า 19      
278 กบินทร์บุรี - กรุงเทพ 08:35     บางน้ำเปรี้ยว 23      
280 อรัญประเทศ - กรุงเทพ 08:35     บ้านดงบัง 5      
281 กรุงเทพ - กบินทร์บุรี 08:00     กรุงเทพ 0      
283 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง 07:20     กรุงเทพ 25      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หน้าที่ของพนักงานรถนอน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 1 กันยายน 2557 107
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ 25 สิงหาคม 2557 911
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้กวดขันการบริการขนส่งสินค้าประเภทห่อวัตถุ ขึ้น-ลง จากขบวนรถโดยสาร ตามคำสั่งฝ่ายการเดินรถ ที่ สค.1/2552 ลงวันที่ 29 ก.ค.2552 25 สิงหาคม 2557 212
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 9 ราย 25 สิงหาคม 2557 521
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน รวม 30 ราย 14 สิงหาคม 2557 823
6.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง มาตราการด้านบริการเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารในการเดินทางโดยทางรถไฟ 14 สิงหาคม 2557 164
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในด้านการเดินรถ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ 13 สิงหาคม 2557 151
8.
คำสั่ง ศอต. เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 33 ราย 13 สิงหาคม 2557 581
9.
ส่งประกาศการรถไฟฯ ลงวันที่ 31 ก.ค.2557 เรื่อง ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ 8 สิงหาคม 2557 188
10.
คำสั่ง ศอน. เรื่องแต่งตั้งพนักงาน รวม 42 ราย 8 สิงหาคม 2557 836

เข้าสู่ระบบ