Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1549 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1259 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 1061 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  25 ตุลาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 21:42     บ้านตาคลี 11      
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 20:55     บ้านปิน 0      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 16:41     บางมูลนาก 119      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ ปลายทาง     เชียงใหม่ 18      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
13 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 20:52     ชุมทางบางซื่อ 1 55      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 21:03     เด่นชัย 8      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 21:03     อุบลราชธานี 98      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 20:58     คลองไผ่ 96      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 21:33     บางสะพานใหญ่ 26      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 21:23     ชะอวด 24      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 21:14     ประจวบคีรีขันธ์ 38      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 21:38     ชะอวด 68      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 5      
41 กรุงเทพ - ยะลา            
42 ยะลา - กรุงเทพ 22:10     สุราษฎร์ธานี 89      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ปลายทาง     สุราษฎร์ธานี 79      
51 กรุงเทพ - เชียงใหม่ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 21:52     บ้านปิน 0      
67 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 21:16     ชุมทางบางซื่อ 28      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 22:01     บ้านแสลงพัน 6      
69 กรุงเทพ - หนองคาย 20:27     ชุมทางบางซื่อ 4      
70 หนองคาย - กรุงเทพ 22:06     บ้านหัน 10      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ ปลายทาง     ศรีสะเกษ 55      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 25      
73 กรุงเทพ - ศีขรภูมิ 21:50     กรุงเทพ 0      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ 22:02     หนองกะทิง 24      
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 22:02     อุดรธานี 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 5      
77 กรุงเทพ - หนองคาย 21:21     ชุมทางแก่งคอย 31      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ 22:13     โนนสูง 7      
83 กรุงเทพ - ตรัง 22:06     หัวหิน 56      
84 ตรัง - กรุงเทพ 21:52     ไชยา 12      
85 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช 21:26     นครปฐม 27      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 21:33     ชุมพร 11      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 21:03     ชุมทางบางซื่อ 1 24      
105 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 20:38     ชุมทางบางซื่อ 1 30      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 20:38     กรุงเทพ 50      
107 กรุงเทพ - เด่นชัย 21:03     ชุมทางบางซื่อ 1 29      
108 เด่นชัย - กรุงเทพ 21:20     ชุมทางบ้านดารา 30      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 116
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 890
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 855
4.
คำสั่่ง จดข.2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 2 ราย) 13 ตุลาคม 2557 558
5.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ (รวม2ราย) 13 ตุลาคม 2557 509
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 9 อัตรา 30 กันยายน 2557 1020
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 30 กันยายน 2557 473
8.
คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 29 กันยายน 2557 695
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 589
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 83

เข้าสู่ระบบ