Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1831 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1394 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 1163 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  1 พฤศจิกายน 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 14:55     ชุมทางบ้านภาชี 143      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 15:36     ศิลาอาสน์ 44      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 15:14     พิษณุโลก 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 0      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 15:38     ศรีสะเกษ 7      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 15:28     ชุมทางบางซื่อ 19      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 15:45     กรุงเทพ 35      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 15:45     สุไหงโก-ลก 25      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 14:58     ประจวบคีรีขันธ์ 0      
42 ยะลา - กรุงเทพ            
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 15:26     ชุมพร 45      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 15:36     นครราชสีมา 53      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 40      
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 15:31     เมืองพล 12      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 15:35     อยุธยา 0      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ 15:35            
84 ตรัง - กรุงเทพ 17:25     ตรัง 0      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 15:03     นครศรีธรรมราช 3      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 15:17     ตะพานหิน 10      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 15      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 15:06     ชุมทางบ้านภาชี 28      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 15:22     หนองตม 37      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 14:58     ลพบุรี 10      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 15:04     บุรีรัมย์ 42      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 15:04     มวกเหล็ก 32      
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
145 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 15:44     ชุมทางบางซื่อ 0      
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 15:22     นครราชสีมา 28      
168 กันตัง - กรุงเทพ 15:53     คลองจันดี 0      
170 ยะลา - กรุงเทพ 13:40     ยะลา 65      
171 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 15:11     นครปฐม 34      
172 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 14:27     สุไหงโก-ลก 177      
174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 15:14     คลองจันดี 19      
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก ปลายทาง     สุไหงโก-ลก 0      
176 สุไหงโก-ลก - ชุมทางหาดใหญ่ ปลายทาง     สุไหงโก-ลก 0      
201 กรุงเทพ - พิษณุโลก 14:44     บ้านตาคลี 41      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 40      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง โครงการ SMART Station ระยะที่ 7 27 ตุลาคม 2557 200
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 170
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 1053
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 985
5.
คำสั่่ง จดข.2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 2 ราย) 13 ตุลาคม 2557 613
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ (รวม2ราย) 13 ตุลาคม 2557 552
7.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 9 อัตรา 30 กันยายน 2557 1062
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 30 กันยายน 2557 486
9.
คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 29 กันยายน 2557 722
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 601

เข้าสู่ระบบ