วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

ประกาศงานเดินรถแขวงนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเเฉพาะงาน
    ด้วยงานเดินรถแขวงนครราชสีมา กองจัดการเดินรถเขต 2 ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อทำหน้าที่คุมประแจฯ จำนวน 25 อัตรา..
วันที่โพส : 4 กุมภาพันธ์ 2558  อ่านแล้ว : 536 ครั้ง
ประกาศงานเดินรถแขวงกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเเฉพาะงาน
    ด้วยงานเดินรถแขวงกรุงเทพ กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์กรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออก ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่แทนสำรองช่างฝีมือ ในหน้าที่ต่างๆ จำนวน 49 อัตรา..
วันที่โพส : 4 กุมภาพันธ์ 2558  อ่านแล้ว : 647 ครั้ง
ประกาศงานสถานีกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเเฉพาะงาน
    ด้วยงานสถานีกรุงเทพ กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์กรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออก ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่แทนสำรองช่างฝีมือ ในหน้าที่ต่างๆ จำนวน 25 อัตรา...
วันที่โพส : 16 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 1124 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  1 มีนาคม 2558)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 23:06     ชุมแสง 25      
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 23:13     เด่นชัย 99      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 19:15     อุตรดิตถ์ 5      
4 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 23:22     ชุมแสง 7      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ ปลายทาง     เชียงใหม่ 117      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 95      
13 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 21:35     ชุมทางบ้านภาชี 15      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 21:35     หนองตม 5      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 20      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 22:35     ดอนเมือง 19      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 23:04     ชุมพร 19      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 23:09     คลองจันดี 36      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 22:47     มาบอำมฤต 23      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 22:54     คลองจันดี 50      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 30      
41 กรุงเทพ - ยะลา 22:50     กรุงเทพ 0      
42 ยะลา - กรุงเทพ 23:32     สุราษฎร์ธานี 171      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 23:32     ชุมพร 22      
44 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 22:56     ชุมพร 7      
51 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 23:02     ดอนเมือง 13      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 23:15     บ้านปิน 83      
67 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 23:25     ชุมทางบ้านภาชี 75      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 23:01     จักราช 15      
69 กรุงเทพ - หนองคาย 22:01     ชุมทางบ้านภาชี 0      
70 หนองคาย - กรุงเทพ 22:53     ชุมทางบัวใหญ่ 0      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ ปลายทาง     ศรีสะเกษ 0      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 10      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ ปลายทาง     นครราชสีมา 3      
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
77 กรุงเทพ - หนองคาย 21:29     มวกเหล็ก 7      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ 00:00     นครราชสีมา 0      
83 กรุงเทพ - ตรัง 22:43     ประจวบคีรีขันธ์ 17      
84 ตรัง - กรุงเทพ 22:41     หลังสวน 0      
85 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช 22:30     ราชบุรี 40      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 22:46     มาบอำมฤต 21      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 21:36     อยุธยา 142      
105 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 21:36     ชุมทางบ้านภาชี 19      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
107 กรุงเทพ - เด่นชัย 22:16     ชุมทางบ้านภาชี 15      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 13 ราย 10 กุมภาพันธ์ 2558 873
2.
ขอส่งระเบียบการรถไฟฯ ฉบับที่ 4.8 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง เบี้ยเลี้ยงทำการนอกเขตหรือสถานที่ เบี้ยเลี้ยงทำการเดินรถ ค่ารอทำขบวน และค่าที่พัก (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 9) 10 กุมภาพันธ์ 2558 414
3.
คำสั่ง ศอม. เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 39 ราย 3 กุมภาพันธ์ 2558 807
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการ SMART Station" 9 มกราคม 2558 520
5.
คำสั่ง กพว. เรื่อง นำส่งประกาศรับสมัครพนักงานฝ่ายการเดินรถขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 6 มกราคม 2558 213
6.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 6 มกราคม 2558 448
7.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนละดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ 23 ธันวาคม 2557 1332
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 14 ราย 22 ธันวาคม 2557 1345
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ 15 ธันวาคม 2557 453
10.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 5 อัตรา 9 ธันวาคม 2557 962

เข้าสู่ระบบ