วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 25 มกราคม 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เปิดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารในเทศกาลปีใหม่
    จำนวน 4 เส้นทาง
วันที่โพส : 22 พฤศจิกายน 2557  อ่านแล้ว : 192 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย
    พาท่านนั่งม้าเหล็กไปกับ รถนำเที่ยว "ทุ่งทานตะวัน | เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" จองตั๋วได้แล้ววันนี้!!
วันที่โพส : 21 พฤศจิกายน 2557  อ่านแล้ว : 255 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  26 พฤศจิกายน 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 06:41     ดอนเมือง 12      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 07:55     สุรินทร์ 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ            
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 06:10     ลำพูน 0      
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 06:40     กรุงเทพ 0      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 07:27     ห้วยขยุง 0      
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก     ชุมทางหาดใหญ่ 0      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 06:52     พิจิตร 0      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ 07:05     ลพบุรี 0      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 07:01     นครสวรรค์ 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 06:51     ลำปลายมาศ 13      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 06:19     หัวหิน 2      
260 น้ำตก - ธนบุรี 05:20     น้ำตก 0      
275 กรุงเทพ - อรัญประเทศ 05:55     กรุงเทพ 0      
278 กบินทร์บุรี - กรุงเทพ 07:01     ประจันตคาม 0      
280 อรัญประเทศ - กรุงเทพ 07:04     วัฒนานคร 0      
352 ราชบุรี - ธนบุรี 07:04            
372 ปราจีนบุรี - กรุงเทพ 06:26     ชุมทางฉะเชิงเทรา 7      
379 กรุงเทพ - หัวตะเข้ 04:15     กรุงเทพ 0      
384 ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ 06:26     หัวตะเข้ 0      
303 กรุงเทพ - ลพบุรี ปลายทาง     ลพบุรี 0      
311 กรุงเทพ - รังสิต 04:40     กรุงเทพ 0      
314 ชุมทางบ้านภาชี - กรุงเทพ 06:15     ดอนเมือง 0      
316 ลพบุรี - กรุงเทพ 07:11     ดอนเมือง 0      
339 กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย 05:56     หลักสี่ 8      
342 ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ 07:34     ดอนเมือง 0      
376 รังสิต - หัวตะเข้ 07:34     รังสิต 0      
401 ลพบุรี - พิษณุโลก 08:07     นครสวรรค์ 0      
403 พิษณุโลก - ศิลาอาสน์ 06:31     หนองตม 4      
407 นครสวรรค์ - เชียงใหม่ 06:51     พิจิตร 1      
415 นครราชสีมา - ตลาดหนองคาย 07:15     เนินถั่วแปบ 0      
416 อุดรธานี - นครราชสีมา 06:47     ห้วยสามพาด 22      
421 นครราชสีมา - อุบลราชธานี 07:01     บ้านหินโคน 0      
422 อุบลราชธานี - ลำชี            
423 ลำชี - สำโรงทาบ ปลายทาง     สำโรงทาบ 0      
424 สำโรงทาบ - นครราชสีมา 07:04     สุรินทร์ 0      
425 ลำชี - อุบลราชธานี 07:04     บ้านเนียม 3      
426 อุบลราชธานี - นครราชสีมา            
427 นครราชสีมา - อุบลราชธานี            

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.8 ว่าด้วยการลาของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 184
2.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.2 ข. ว่าด้วย กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน การใช้สิทธิต่างๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย และการนับอายุงานสำหรับลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ. 20 พฤศจิกายน 2557 216
3.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.11 ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1) พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 220
4.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาและวินิจฉัยในกรณีรถตกรางต่างๆ และแบบบันทึกการตรวจและพิจารณาวินิจฉัยในกรณีรถตกราง(แบบ ม.85) 20 พฤศจิกายน 2557 96
5.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานที่ครองอัตราระดับ 8 ชำนาญงาน/ชำนาญการ(ช.) 20 พฤศจิกายน 2557 175
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 3 พฤศจิกายน 2557 278
7.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง โครงการ SMART Station ระยะที่ 7 27 ตุลาคม 2557 332
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 252
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 1537
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 1372

เข้าสู่ระบบ