Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1524 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1239 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 1051 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  24 ตุลาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ            
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 16:15     พิจิตร 47      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 16:21     พิษณุโลก 182      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 15:21     พิษณุโลก 7      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 16:25     ลำพูน 1      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 0      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 16:04     สำโรงทาบ 0      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 16:04     นครปฐม 14      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 15:51     ชุมทางบางซื่อ 17      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 15:24     ตันหยงมัส 18      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 15:07     บางสะพานใหญ่ 60      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 16:19     หลังสวน 49      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
69 กรุงเทพ - หนองคาย            
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 15:41     หินดาษ 14      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 45      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ ปลายทาง            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 16:18     ขอนแก่น 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 15:35     อยุธยา 0      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
84 ตรัง - กรุงเทพ 17:25     ตรัง 0      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 16:29     ชุมทางทุ่งสง 9      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 16:14     ชุมแสง 31      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 15:17     ชุมทางบ้านภาชี 39      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 16:17     ชุมทางบ้านดารา 56      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 16:17     ชุมทางบ้านภาชี 0      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 15:55     บุฤาษี 36      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 15:30     มวกเหล็ก 42      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
145 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 16:17     ชุมทางบางซื่อ 33      
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 15:42     สีคิ้ว 7      
168 กันตัง - กรุงเทพ 16:39     บ้านส้อง 0      
169 กรุงเทพ - ยะลา 16:17     ชุมทางบางซื่อ 9      
170 ยะลา - กรุงเทพ 16:17     ยะลา 165      
171 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 16:16     ราชบุรี 50      
172 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 15:39     ปัตตานี 94      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 103
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 865
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 832
4.
คำสั่่ง จดข.2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 2 ราย) 13 ตุลาคม 2557 545
5.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ (รวม2ราย) 13 ตุลาคม 2557 499
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 9 อัตรา 30 กันยายน 2557 1008
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 30 กันยายน 2557 469
8.
คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 29 กันยายน 2557 685
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 581
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 83

เข้าสู่ระบบ