Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1541 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1253 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 1059 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  25 ตุลาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 12:23     ดอนเมือง 43      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 12:25     ชุมแสง 26      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 13:02     เด่นชัย 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 12:38     ลำปลายมาศ 84      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 13:01     ชุมพร 15      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 12:33     หัวหิน 64      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 12:33            
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 12:17     อยุธยา 52      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 11:50     ปากช่อง 23      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 10:43     ชุมทางแก่งคอย 13      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 10:15     ชุมทางบัวใหญ่ 0      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
84 ตรัง - กรุงเทพ            
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ     ศิลาอาสน์ 7      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 12:26     บ้านตาคลี 47      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 13:11     ชุมทางบางซื่อ 1 3      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 12:21     ชุมแสง 0      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 11:46     ตะพานหิน 13      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 11:39     คลองไผ่ 18      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 12:49     นครราชสีมา 16      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ     บ้านแสลงพัน 0      
168 กันตัง - กรุงเทพ            
171 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 13:00     กรุงเทพ 0      
174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก ปลายทาง     สุไหงโก-ลก 3      
201 กรุงเทพ - พิษณุโลก 12:12     อยุธยา 46      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 10:43     หนองเต่า 0      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 5      
209 กรุงเทพ - บ้านตาคลี 12:12     ดอนเมือง 0      
211 กรุงเทพ - ตะพานหิน 12:55     กรุงเทพ 0      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 12:55     กรุงเทพ 0      
233 กรุงเทพ - สุรินทร์ 12:23     ชุมทางบางซื่อ 18      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 11:44     มวกเหล็ก 48      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 112
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 879
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 848
4.
คำสั่่ง จดข.2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 2 ราย) 13 ตุลาคม 2557 553
5.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ (รวม2ราย) 13 ตุลาคม 2557 505
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 9 อัตรา 30 กันยายน 2557 1015
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 30 กันยายน 2557 470
8.
คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 29 กันยายน 2557 693
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 586
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 83

เข้าสู่ระบบ