วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 23 มกราคม 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เปิดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารในเทศกาลปีใหม่
    จำนวน 4 เส้นทาง
วันที่โพส : 22 พฤศจิกายน 2557  อ่านแล้ว : 129 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย
    พาท่านนั่งม้าเหล็กไปกับ รถนำเที่ยว "ทุ่งทานตะวัน | เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" จองตั๋วได้แล้ววันนี้!!
วันที่โพส : 21 พฤศจิกายน 2557  อ่านแล้ว : 200 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  24 พฤศจิกายน 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 22:45     ชุมแสง 4      
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 22:48     ศิลาอาสน์ 14      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ ปลายทาง     ศิลาอาสน์ 43      
4 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 22:38     ตะพานหิน 0      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ ปลายทาง     เชียงใหม่ 0      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 5      
13 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 21:55     ชุมทางบ้านภาชี 35      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 21:55     ชุมทางบ้านดารา 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 26      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 22:01     อยุธยา 19      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 22:19     มาบอำมฤต 31      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 22:23     ชุมทางทุ่งสง 16      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 20:37     หัวหิน 84      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 21:30     ชุมทางเขาชุมทอง 34      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
41 กรุงเทพ - ยะลา            
42 ยะลา - กรุงเทพ 22:46     นาสาร 161      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 22:46     สุราษฎร์ธานี 36      
44 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 21:56     หลังสวน 4      
51 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 22:34     ชุมทางบางซื่อ 1 10      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 22:46     เด่นชัย 18      
67 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 21:48     หลักสี่ 45      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 22:46     จักราช 0      
69 กรุงเทพ - หนองคาย 21:46     เชียงราก 36      
70 หนองคาย - กรุงเทพ 22:47     หนองมะเขือ 26      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ ปลายทาง     ศรีสะเกษ 24      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 50      
73 กรุงเทพ - ศีขรภูมิ ปลายทาง     ชุมทางบางซื่อ 0      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ 00:00     นครราชสีมา 0      
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 10      
76 หนองคาย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
77 กรุงเทพ - หนองคาย 21:17     ชุมทางแก่งคอย 27      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ 00:00     นครราชสีมา 0      
83 กรุงเทพ - ตรัง 21:45     หัวหิน 35      
84 ตรัง - กรุงเทพ 21:56     ไชยา 16      
85 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช 22:11     ราชบุรี 21      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 21:36     หลังสวน 85      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 21:36     กรุงเทพ 35      
105 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 22:05     ชุมทางบ้านภาชี 34      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.8 ว่าด้วยการลาของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 167
2.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.2 ข. ว่าด้วย กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน การใช้สิทธิต่างๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย และการนับอายุงานสำหรับลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ. 20 พฤศจิกายน 2557 195
3.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.11 ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1) พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 202
4.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาและวินิจฉัยในกรณีรถตกรางต่างๆ และแบบบันทึกการตรวจและพิจารณาวินิจฉัยในกรณีรถตกราง(แบบ ม.85) 20 พฤศจิกายน 2557 90
5.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานที่ครองอัตราระดับ 8 ชำนาญงาน/ชำนาญการ(ช.) 20 พฤศจิกายน 2557 160
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 3 พฤศจิกายน 2557 275
7.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง โครงการ SMART Station ระยะที่ 7 27 ตุลาคม 2557 329
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 249
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 1521
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 1358

เข้าสู่ระบบ