วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 60 ครั้ง
ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ ชี้แจงเหตุคนร้ายปีนหลังคาขบวนรถไฟเข้ามาลักทรัพย์ภายในขบวนรถ
    นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ ชี้แจงเหตุพบคนร้ายปีนหลังคารถไฟเข้ามาประสงค์ลักทรัพย์ในตู้โดยสาร...
วันที่โพส : 19 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 487 ครั้ง
ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ
    ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ
วันที่โพส : 13 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 149 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  23 สิงหาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่            
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:24     ขุนตาน 0      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 17:28     ชุมทางบ้านดารา 26      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 17:54     แม่เมาะ 18      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:36     เนินมะกอก 30      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:24     ขุนตาน 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 60      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     ลำชี 38      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 18:12     เพชรบุรี 25      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 17:40     ปาดังเบซาร์ 0      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 16:49     นครปฐม 11      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 18:33     ปัตตานี 113      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 17:00     เพชรบุรี 13      
42 ยะลา - กรุงเทพ 18:09     ชุมทางหาดใหญ่ 106      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ปลายทาง     สุราษฎร์ธานี 33      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:53     ลำพูน 0      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 17:27     ลำชี 26      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 20      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 16:34     บางเขน 0      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
83 กรุงเทพ - ตรัง 17:05     กรุงเทพ 0      
84 ตรัง - กรุงเทพ 17:25     ตรัง 0      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 17:16     คลองจันดี 24      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:16     บ้านหมี่ 14      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 30      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 17:40     ทับกฤช 13      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย ปลายทาง     เด่นชัย 28      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 17:14     ดอนเมือง 11      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 8      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 17:13     อยุธยา 36      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 16:50     อุบลราชธานี 0      
145 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 16:50     อยุธยา 19      
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 18:10     ชุมทางแก่งคอย 20      
168 กันตัง - กรุงเทพ 17:47     สุราษฎร์ธานี 9      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน รวม 30 ราย 14 สิงหาคม 2557 603
2.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง มาตราการด้านบริการเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารในการเดินทางโดยทางรถไฟ 14 สิงหาคม 2557 129
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในด้านการเดินรถ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ 13 สิงหาคม 2557 133
4.
คำสั่ง ศอต. เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 33 ราย 13 สิงหาคม 2557 468
5.
ส่งประกาศการรถไฟฯ ลงวันที่ 31 ก.ค.2557 เรื่อง ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ 8 สิงหาคม 2557 171
6.
คำสั่ง ศอน. เรื่องแต่งตั้งพนักงาน รวม 42 ราย 8 สิงหาคม 2557 742
7.
คำสั่ง ศอฉ. เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม10ราย 8 สิงหาคม 2557 508
8.
คำสั่ง จดข.2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 12 ราย 8 สิงหาคม 2557 445
9.
คำสั่ง จดข.4 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม9ราย) 7 สิงหาคม 2557 468
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การปฏิบัติเพิ่มเติมกรณีผู้โดยสารทำตั๋วสูญหาย 7 สิงหาคม 2557 203

เข้าสู่ระบบ