Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1429 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1174 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 1009 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  21 ตุลาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 18:10     กรุงเทพ 0      
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:24     ขุนตาน 0      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 18:52     สวรรคโลก 57      
4 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 09:38      578      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 18:20     นครลำปาง 9      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:19     ลพบุรี 14      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:30     นครลำปาง 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 18:30     อุบลราชธานี 30      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 18:52     นครราชสีมา 5      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 18:10     เพชรบุรี 23      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 17:40     ปาดังเบซาร์ 0      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 18:42     เพชรบุรี 27      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 16:40     ปัตตานี 0      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 17:51     เพชรบุรี 64      
42 ยะลา - กรุงเทพ 17:52     พัทลุง 16      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ปลายทาง     สุราษฎร์ธานี 7      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:53     ลำพูน 0      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 17:53     อุบลราชธานี 0      
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 18:43     ห้วยทับทัน 35      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 25      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 10      
77 กรุงเทพ - หนองคาย 18:45     กรุงเทพ 10      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
83 กรุงเทพ - ตรัง 17:05     กรุงเทพ 0      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 17:05     นาสาร 30      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:38     ลพบุรี 43      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 18:12     บ้านหมี่ 149      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย ปลายทาง     เด่นชัย 0      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 15      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 50      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 16:54     อยุธยา 17      
139 กรุงเทพ - อุบลราชธานี            
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 18:41     ห้วยทับทัน 9      
145 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 18:39     ชุมทางแก่งคอย 24      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 13
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 774
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 751
4.
คำสั่่ง จดข.2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 2 ราย) 13 ตุลาคม 2557 522
5.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ (รวม2ราย) 13 ตุลาคม 2557 473
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 9 อัตรา 30 กันยายน 2557 973
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 30 กันยายน 2557 463
8.
คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 29 กันยายน 2557 663
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 569
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 80

เข้าสู่ระบบ