Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 788 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 801 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 726 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  2 ตุลาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 12:27     รังสิต 39      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 12:36     ตะพานหิน 14      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 13:10     เด่นชัย 8      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 12:35     บุรีรัมย์ 58      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 13:06     หลังสวน 72      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 08:05     กรุงเทพ 0      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 08:05            
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 12:29     สระบุรี 25      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 13:18     ชุมทางแก่งคอย 50      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 10:49     ชุมทางแก่งคอย 19      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 10:15     ชุมทางบัวใหญ่ 0      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
84 ตรัง - กรุงเทพ            
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ     ชุมทางบ้านดารา 2      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 12:27     ลพบุรี 0      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 13:12     ชุมทางบางซื่อ 1 4      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 12:38     ชุมแสง 17      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 00:00     ตะพานหิน 0      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 12:32     สูงเนิน 45      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 12:47     นครราชสีมา 14      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ     บุรีรัมย์ 11      
168 กันตัง - กรุงเทพ            
171 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 13:05     กรุงเทพ 5      
174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก ปลายทาง     สุไหงโก-ลก 16      
201 กรุงเทพ - พิษณุโลก 12:17     ชุมทางบ้านภาชี 28      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 12:21     อยุธยา 3      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 65      
209 กรุงเทพ - บ้านตาคลี 12:27     ดอนเมือง 15      
211 กรุงเทพ - ตะพานหิน 13:00     กรุงเทพ 5      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 13:00     กรุงเทพ 25      
233 กรุงเทพ - สุรินทร์ 12:28     หลักสี่ 9      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 11:30     มวกเหล็ก 34      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 9 อัตรา 30 กันยายน 2557 231
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 30 กันยายน 2557 189
3.
คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 29 กันยายน 2557 288
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 515
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 66
6.
นำส่งคำสั่งเฉพาะ ที่ ก.366/2557 ลง 30 ก.ค.2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ปฏิบัติงาน 9 กันยายน 2557 249
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หน้าที่ของพนักงานรถนอน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 1 กันยายน 2557 296
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ 25 สิงหาคม 2557 1275
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้กวดขันการบริการขนส่งสินค้าประเภทห่อวัตถุ ขึ้น-ลง จากขบวนรถโดยสาร ตามคำสั่งฝ่ายการเดินรถ ที่ สค.1/2552 ลงวันที่ 29 ก.ค.2552 25 สิงหาคม 2557 288
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 9 ราย 25 สิงหาคม 2557 908

เข้าสู่ระบบ