Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1771 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1361 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 1139 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  31 ตุลาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 05:45     กรุงเทพ 0      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 07:55     สุรินทร์ 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ            
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ            
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ            
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 07:00     กรุงเทพ 0      
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 06:40     กรุงเทพ 0      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 06:40     อุบลราชธานี 0      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ            
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ 05:38     หนองโพ 9      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 05:30     ตะพานหิน 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 05:18     สุรินทร์ 0      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 04:51     ประจวบคีรีขันธ์ 0      
260 น้ำตก - ธนบุรี 05:20     น้ำตก 0      
278 กบินทร์บุรี - กรุงเทพ 06:30     กบินทร์บุรี 0      
280 อรัญประเทศ - กรุงเทพ 06:40     อรัญประเทศ 0      
352 ราชบุรี - ธนบุรี 05:00     ราชบุรี 0      
372 ปราจีนบุรี - กรุงเทพ 05:00     บ้านสร้าง 9      
379 กรุงเทพ - หัวตะเข้ ปลายทาง     หัวตะเข้ 0      
380 หัวตะเข้ - กรุงเทพ 06:22     หัวหมาก 0      
384 ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ 06:50     หัวหมาก 0      
303 กรุงเทพ - ลพบุรี 05:09     ดอนเมือง 9      
311 กรุงเทพ - รังสิต ปลายทาง     รังสิต 0      
314 ชุมทางบ้านภาชี - กรุงเทพ 06:15     ดอนเมือง 0      
316 ลพบุรี - กรุงเทพ 06:44     เชียงราก 0      
318 ลพบุรี - กรุงเทพ 07:22     บางปะอิน 0      
339 กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย 05:58     ดอนเมือง 5      
342 ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ 05:58     เชียงราก 0      
376 รังสิต - หัวตะเข้ 07:31     ลาดกระบัง 0      
403 พิษณุโลก - ศิลาอาสน์            
407 นครสวรรค์ - เชียงใหม่ 05:37     ชุมแสง 1      
415 นครราชสีมา - ตลาดหนองคาย 06:20     นครราชสีมา 0      
416 อุดรธานี - นครราชสีมา            
421 นครราชสีมา - อุบลราชธานี 06:10     นครราชสีมา 0      
423 ลำชี - สำโรงทาบ ปลายทาง     สำโรงทาบ 0      
424 สำโรงทาบ - นครราชสีมา 06:22     ศีขรภูมิ 0      
425 ลำชี - อุบลราชธานี 05:29     ลำชี 0      
428 อุบลราชธานี - นครราชสีมา 05:29     อุบลราชธานี 0      
430 ชุมทางบัวใหญ่ - นครราชสีมา            
485 ชุมทางหนองปลาดุก - น้ำตก 04:35     ชุมทางหนองปลาดุก 0      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง โครงการ SMART Station ระยะที่ 7 27 ตุลาคม 2557 180
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 163
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 1033
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 964
5.
คำสั่่ง จดข.2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 2 ราย) 13 ตุลาคม 2557 607
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ (รวม2ราย) 13 ตุลาคม 2557 549
7.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 9 อัตรา 30 กันยายน 2557 1059
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 30 กันยายน 2557 485
9.
คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 29 กันยายน 2557 714
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 601

เข้าสู่ระบบ