วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

เปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินรถด่วนสายตะวันออกเฉียงเหนือ
    จำนวน 2 ขบวน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
วันที่โพส : 11 ธันวาคม 2557  อ่านแล้ว : 357 ครั้ง
การรถไฟจัดขบวนรถพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการไปร่วมงานวันพ่อที่ท้องสนามหลวง
    ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เส้นทาง อยุธยา / ฉะเชิงเทรา
วันที่โพส : 3 ธันวาคม 2557  อ่านแล้ว : 312 ครั้ง
รถไฟให้บริการรถไฟชั้น 3 ฟรี ในเขตชานเมือง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ
    เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
วันที่โพส : 29 พฤศจิกายน 2557  อ่านแล้ว : 388 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  21 ธันวาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 22:13     นครสวรรค์ 0      
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 21:35     เด่นชัย 1      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ ปลายทาง     ศิลาอาสน์ 33      
4 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 22:38     ตะพานหิน 0      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ ปลายทาง     เชียงใหม่ 0      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
13 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 19:55     กรุงเทพ 20      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 19:55     เด่นชัย 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 28      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 21:15     สระบุรี 10      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 20:19     ประจวบคีรีขันธ์ 17      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 20:19     พัทลุง 0      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 19:43     หัวหิน 30      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 20:43     พัทลุง 56      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 25      
42 ยะลา - กรุงเทพ 20:48     ชะอวด 157      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ปลายทาง     สุราษฎร์ธานี 132      
44 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     หลังสวน 6      
51 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 22:00     กรุงเทพ 0      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 21:52     บ้านปิน 0      
67 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 20:56     ชุมทางบางซื่อ 8      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 21:03     กะโดนค้อ 30      
69 กรุงเทพ - หนองคาย 20:38     ชุมทางบางซื่อ 15      
70 หนองคาย - กรุงเทพ 21:12     ขอนแก่น 7      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ ปลายทาง     ศรีสะเกษ 35      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 15      
73 กรุงเทพ - ศีขรภูมิ 21:50     กรุงเทพ 0      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ 21:50     หนองเต็ง 36      
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
77 กรุงเทพ - หนองคาย 21:02     ชุมทางแก่งคอย 12      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ 21:34     ชุมทางบัวใหญ่ 6      
83 กรุงเทพ - ตรัง 19:48     ราชบุรี 24      
84 ตรัง - กรุงเทพ 21:40     ไชยา 0      
85 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช 21:15     นครปฐม 16      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 21:43     ชุมพร 21      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 5      
105 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ ปลายทาง     ชุมทางบางซื่อ 1 22      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 10      
107 กรุงเทพ - เด่นชัย 20:55     กรุงเทพ 45      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ 15 ธันวาคม 2557 282
2.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 5 อัตรา 9 ธันวาคม 2557 524
3.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกเพื่อรับทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 2 ธันวาคม 2557 243
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กวดขันการห้ามบุคคลเข้าไปขายอาหารและสิ่งของใดๆ ภายในเขตสถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟ 29 พฤศจิกายน 2557 140
5.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.8 ว่าด้วยการลาของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 342
6.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.2 ข. ว่าด้วย กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน การใช้สิทธิต่างๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย และการนับอายุงานสำหรับลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ. 20 พฤศจิกายน 2557 359
7.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.11 ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1) พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 366
8.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาและวินิจฉัยในกรณีรถตกรางต่างๆ และแบบบันทึกการตรวจและพิจารณาวินิจฉัยในกรณีรถตกราง(แบบ ม.85) 20 พฤศจิกายน 2557 124
9.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานที่ครองอัตราระดับ 8 ชำนาญงาน/ชำนาญการ(ช.) 20 พฤศจิกายน 2557 290
10.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 3 พฤศจิกายน 2557 321

เข้าสู่ระบบ