วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

ประธานกรรมการรถไฟ เน้นย้ำการรถไฟฯ
    ประธานกรรมการรถไฟ เน้นย้ำการรถไฟฯ เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร และเยียวยาครอบครัวเด็ก อายุ ๑๓ ปี ให้เหมาะสมที่สุด
วันที่โพส : 29 กรกฎาคม 2557  อ่านแล้ว : 223 ครั้ง
การทดสอบการใช้ลิฟท์สำหรับวีลแชร์
    ภาพบางส่วนการทดสอบการใช้ลิฟท์สำหรับวีลแชร์ เพื่อมิให้พบการข้ดข้องเมื่อมีผู้ใช้จริง ซึ่งจะทดสอบการใช้งานทุกครั้งที่พ่วงกับขบวนรถทั้งสถานีต้นทางและสถานีปลายทาง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านบริการให้แก่ผู้โดยสาร
วันที่โพส : 20 กรกฎาคม 2557  อ่านแล้ว : 142 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  30 กรกฎาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 19:19     ดอนเมือง 22      
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 20:03     แม่เมาะ 8      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ ปลายทาง     ศิลาอาสน์ 35      
4 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 19:55     ศิลาอาสน์ 5      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 19:18     นครลำปาง 67      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:18     พิษณุโลก 124      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 19:11     แม่เมาะ 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 19:11     อุบลราชธานี 40      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 20:04     คลองไผ่ 42      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 19:04     หัวหิน 19      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 18:45     ชุมทางหาดใหญ่ 0      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 19:16     เพชรบุรี 61      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 19:12     จะนะ 108      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 10      
42 ยะลา - กรุงเทพ 19:36     ชุมทางทุ่งสง 33      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ปลายทาง     สุราษฎร์ธานี 94      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 20:00     นครลำปาง 0      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 20:00     ศรีสะเกษ 10      
69 กรุงเทพ - หนองคาย            
70 หนองคาย - กรุงเทพ 20:03     ห้วยเกิ้ง 2      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ ปลายทาง     ศรีสะเกษ 46      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 60      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ 19:32     ศรีสะเกษ 27      
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 35      
77 กรุงเทพ - หนองคาย 19:15     กรุงเทพ 40      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ 19:58     โนนพยอม 6      
83 กรุงเทพ - ตรัง 19:58     นครปฐม 41      
84 ตรัง - กรุงเทพ 19:38     คลองจันดี 1      
85 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช 19:45     กรุงเทพ 15      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 19:38     นาสาร 110      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 19:32     อยุธยา 18      
105 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 20:00     กรุงเทพ 10      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 25      
107 กรุงเทพ - เด่นชัย            
108 เด่นชัย - กรุงเทพ            
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 19:59     พิษณุโลก 38      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 19:59     ศิลาอาสน์ 0      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
134 หนองคาย - กรุงเทพ 19:20     นาทา 0      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 26 ราย 30 กรกฎาคม 2557 139
2.
คำสั่ง จดข.5 เรื่องโยกย้ายพนักงาน (รวม 9 ราย) 30 กรกฎาคม 2557 138
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กวดขันการลักลอบนำสินค้าหลบหนีภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต ตลอดจนของผิดกฎหมายอื่นๆ ทางรถไฟ 29 กรกฎาคม 2557 64
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการจัดรถปรับอากาศนั้งและนอน ชั้นที่ 2 (บนท.ป.)เฉพาะผู้โดยสารสุภาพสตรีและเด็ก(Ladies&Children Car) รวม๔ึงเด็กชายที่มีอายุไม่ถึง 10 ปีบริบูรณ์และมีส่วนสูงไม่เกิน 150 เซนติเมตร 24 กรกฎาคม 2557 154
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 66 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 1258
6.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 43 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 900
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 5 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 705
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน 8 กรกฎาคม 2557 549
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 14 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 591
10.
คำสั่งฝ่าย เรื่อง ให้ยกเลิกคำสั่งจ้างนางจิตราวดี เพชรกูล เป็นลูกจ้างรายเดือนทำหน้าที่พนักงานการเดินรถ 4 สถานีมักกะสัน 8 กรกฎาคม 2557 477

เข้าสู่ระบบ