Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 277 ครั้ง
ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ ชี้แจงเหตุคนร้ายปีนหลังคาขบวนรถไฟเข้ามาลักทรัพย์ภายในขบวนรถ
    นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ ชี้แจงเหตุพบคนร้ายปีนหลังคารถไฟเข้ามาประสงค์ลักทรัพย์ในตู้โดยสาร...
วันที่โพส : 19 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 608 ครั้ง
ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ
    ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ
วันที่โพส : 13 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 203 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  2 กันยายน 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 10:50     กรุงเทพ 0      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 11:00     ลพบุรี 31      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 11:09     นครลำปาง 3      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 10:40     สีคิ้ว 67      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 10:42     สุราษฎร์ธานี 2      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 10:29     ราชบุรี 25      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 10:29            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 10:40     ชุมทางบางซื่อ 13      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 10:36     กุดจิก 3      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 10:44     ชุมทางแก่งคอย 14      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 10:15     ชุมทางบัวใหญ่ 0      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 11:05     บ้านปิน 45      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 10:27     ชุมแสง 2      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 09:56     บ้านกลับ 23      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 10:22     พิษณุโลก 4      
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 10:22     มวกเหล็ก 22      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 09:51     สุรินทร์ 12      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 09:54     ศรีสะเกษ 3      
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก ปลายทาง     สุไหงโก-ลก 8      
201 กรุงเทพ - พิษณุโลก 09:25     กรุงเทพ 0      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 09:15     เนินมะกอก 16      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 35      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 10:00     หนองวิวัฒน์ 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 10:00     คลองไผ่ 52      
251 ชุมทางบางซื่อ 2 - ประจวบคีรีขันธ์            
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 10:54     ศาลายา 31      
254 หลังสวน - ธนบุรี 09:02     มาบอำมฤต 65      
255 ธนบุรี - หลังสวน 10:05     นครปฐม 84      
257 ธนบุรี - น้ำตก 09:52     นครปฐม 50      
258 น้ำตก - ธนบุรี            
259 ธนบุรี - น้ำตก            
260 น้ำตก - ธนบุรี ปลายทาง     ธนบุรี 30      
261 กรุงเทพ - หัวหิน 10:43     ศาลายา 28      
275 กรุงเทพ - อรัญประเทศ 10:43     ปราจีนบุรี 26      
278 กบินทร์บุรี - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
280 อรัญประเทศ - กรุงเทพ 09:50     ปราจีนบุรี 29      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หน้าที่ของพนักงานรถนอน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 1 กันยายน 2557 58
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ 25 สิงหาคม 2557 878
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้กวดขันการบริการขนส่งสินค้าประเภทห่อวัตถุ ขึ้น-ลง จากขบวนรถโดยสาร ตามคำสั่งฝ่ายการเดินรถ ที่ สค.1/2552 ลงวันที่ 29 ก.ค.2552 25 สิงหาคม 2557 209
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 9 ราย 25 สิงหาคม 2557 503
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน รวม 30 ราย 14 สิงหาคม 2557 815
6.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง มาตราการด้านบริการเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารในการเดินทางโดยทางรถไฟ 14 สิงหาคม 2557 162
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในด้านการเดินรถ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ 13 สิงหาคม 2557 149
8.
คำสั่ง ศอต. เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 33 ราย 13 สิงหาคม 2557 574
9.
ส่งประกาศการรถไฟฯ ลงวันที่ 31 ก.ค.2557 เรื่อง ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ 8 สิงหาคม 2557 188
10.
คำสั่ง ศอน. เรื่องแต่งตั้งพนักงาน รวม 42 ราย 8 สิงหาคม 2557 835

เข้าสู่ระบบ