Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 348 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 464 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 527 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  19 กันยายน 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 08:35     กรุงเทพ 5      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 08:32     มวกเหล็ก 11      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ            
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 08:27     ชุมทางบางซื่อ 2 0      
44 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 60      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ     บุรีรัมย์ 5      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 08:30     กรุงเทพ 10      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 08:47     ท่าพระ 8      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 07:20     ขุนตาน 6      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 08:02     ชุมทางบ้านดารา 2      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 07:00     กรุงเทพ 0      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 08:32     ศิลาอาสน์ 0      
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 07:12     ชุมทางบางซื่อ 0      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 08:41     ห้วยทับทัน 0      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 08:41            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 08:45     อุบลราชธานี 0      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 07:26     ตะพานหิน 4      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ 07:05     ลพบุรี 0      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 08:46     บ้านหมี่ 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 08:26     นครราชสีมา 4      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 04:51     ประจวบคีรีขันธ์ 0      
254 หลังสวน - ธนบุรี 07:55     ชุมพร 54      
255 ธนบุรี - หลังสวน 09:05     ศาลายา 65      
257 ธนบุรี - น้ำตก 09:05     ศาลายา 23      
260 น้ำตก - ธนบุรี 05:20     น้ำตก 0      
275 กรุงเทพ - อรัญประเทศ 08:23     ชุมทางคลองสิบเก้า 14      
276 อรัญประเทศ - กรุงเทพ            
278 กบินทร์บุรี - กรุงเทพ 08:24     ชุมทางคลองสิบเก้า 18      
280 อรัญประเทศ - กรุงเทพ 07:13     วัฒนานคร 9      
281 กรุงเทพ - กบินทร์บุรี 08:36     มักกะสัน 20      
283 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง 07:58     มักกะสัน 42      
352 ราชบุรี - ธนบุรี 07:03     ศาลายา 24      
372 ปราจีนบุรี - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 10      
378 หัวตะเข้ - กรุงเทพ ปลายทาง     หัวหมาก 2      
379 กรุงเทพ - หัวตะเข้ 04:30     มักกะสัน 0      
380 หัวตะเข้ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 394
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 52
3.
นำส่งคำสั่งเฉพาะ ที่ ก.366/2557 ลง 30 ก.ค.2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ปฏิบัติงาน 9 กันยายน 2557 213
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หน้าที่ของพนักงานรถนอน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 1 กันยายน 2557 264
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ 25 สิงหาคม 2557 1177
6.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้กวดขันการบริการขนส่งสินค้าประเภทห่อวัตถุ ขึ้น-ลง จากขบวนรถโดยสาร ตามคำสั่งฝ่ายการเดินรถ ที่ สค.1/2552 ลงวันที่ 29 ก.ค.2552 25 สิงหาคม 2557 267
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 9 ราย 25 สิงหาคม 2557 742
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน รวม 30 ราย 14 สิงหาคม 2557 939
9.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง มาตราการด้านบริการเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารในการเดินทางโดยทางรถไฟ 14 สิงหาคม 2557 182
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในด้านการเดินรถ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ 13 สิงหาคม 2557 160

เข้าสู่ระบบ