วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 27 มกราคม 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เปิดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารในเทศกาลปีใหม่
    จำนวน 4 เส้นทาง
วันที่โพส : 22 พฤศจิกายน 2557  อ่านแล้ว : 276 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย
    พาท่านนั่งม้าเหล็กไปกับ รถนำเที่ยว "ทุ่งทานตะวัน | เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" จองตั๋วได้แล้ววันนี้!!
วันที่โพส : 21 พฤศจิกายน 2557  อ่านแล้ว : 369 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  28 พฤศจิกายน 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 13:50     ลพบุรี 50      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 14:58     ศิลาอาสน์ 6      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 14:58     เด่นชัย 116      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 14:30     ศรีสะเกษ 70      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 14:45     กรุงเทพ 0      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 15:10     กรุงเทพ 0      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 15:10     ตันหยงมัส 6      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 13:37     มาบอำมฤต 9      
42 ยะลา - กรุงเทพ 15:50     ยะลา 55      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 10:41     ราชบุรี 37      
44 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 00:00     สุราษฎร์ธานี 0      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 14:23     ปากช่อง 56      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 14:47     ดอนเมือง 50      
73 กรุงเทพ - ศีขรภูมิ 00:00     ชุมทางแก่งคอย 0      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ 00:00            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 10:57     ชุมทางแก่งคอย 27      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 15:18     ชุมทางบ้านภาชี 0      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
84 ตรัง - กรุงเทพ            
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 15:00     นครศรีธรรมราช 0      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 14:51     พิจิตร 8      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 14:57     ดอนเมือง 44      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 15:05     ชุมทางบ้านภาชี 27      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 15:04     พิษณุโลก 46      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 15:04     ชุมทางบ้านภาชี 0      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 14:38     ลำปลายมาศ 50      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 14:23     ปากช่อง 23      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 14:54     นครราชสีมา 0      
168 กันตัง - กรุงเทพ 14:06     ห้วยยอด 0      
170 ยะลา - กรุงเทพ 15:31     เทพา 127      
171 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 14:58     นครปฐม 21      
172 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 14:58     ยะลา 126      
174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 14:35     ชุมทางทุ่งสง 11      
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก ปลายทาง     สุไหงโก-ลก 25      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.8 ว่าด้วยการลาของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 220
2.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.2 ข. ว่าด้วย กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน การใช้สิทธิต่างๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย และการนับอายุงานสำหรับลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ. 20 พฤศจิกายน 2557 249
3.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.11 ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1) พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 249
4.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาและวินิจฉัยในกรณีรถตกรางต่างๆ และแบบบันทึกการตรวจและพิจารณาวินิจฉัยในกรณีรถตกราง(แบบ ม.85) 20 พฤศจิกายน 2557 105
5.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานที่ครองอัตราระดับ 8 ชำนาญงาน/ชำนาญการ(ช.) 20 พฤศจิกายน 2557 196
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 3 พฤศจิกายน 2557 287
7.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง โครงการ SMART Station ระยะที่ 7 27 ตุลาคม 2557 337
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 257
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 1563
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 1399

เข้าสู่ระบบ