วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 29 เมษายน 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

ประกาศงานเดินรถแขวงนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเเฉพาะงาน
    ด้วยงานเดินรถแขวงนครราชสีมา กองจัดการเดินรถเขต 2 ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อทำหน้าที่คุมประแจฯ จำนวน 25 อัตรา..
วันที่โพส : 4 กุมภาพันธ์ 2558  อ่านแล้ว : 520 ครั้ง
ประกาศงานเดินรถแขวงกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเเฉพาะงาน
    ด้วยงานเดินรถแขวงกรุงเทพ กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์กรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออก ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่แทนสำรองช่างฝีมือ ในหน้าที่ต่างๆ จำนวน 49 อัตรา..
วันที่โพส : 4 กุมภาพันธ์ 2558  อ่านแล้ว : 623 ครั้ง
ประกาศงานสถานีกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเเฉพาะงาน
    ด้วยงานสถานีกรุงเทพ กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์กรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออก ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่แทนสำรองช่างฝีมือ ในหน้าที่ต่างๆ จำนวน 25 อัตรา...
วันที่โพส : 16 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 1101 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2558)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 08:30     กรุงเทพ 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 08:18     ชุมทางแก่งคอย 33      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 08:37     ชุมทางบางซื่อ 2 10      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 08:35     บุรีรัมย์ 0      
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 08:20     กรุงเทพ 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 07:54     เขาสวนกวาง 0      
84 ตรัง - กรุงเทพ 07:54            
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 08:02     ลำพูน 112      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 08:29     หนองตม 0      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 08:52     อยุธยา 15      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 08:32     ศิลาอาสน์ 0      
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 09:00     ชุมทางบ้านภาชี 12      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 08:20     ศรีสะเกษ 16      
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
168 กันตัง - กรุงเทพ            
174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก 08:17     ยะลา 11      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 07:26     ตะพานหิน 4      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ 08:27     อยุธยา 0      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 07:01     นครสวรรค์ 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 08:32     นครราชสีมา 10      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 08:28     เพชรบุรี 72      
254 หลังสวน - ธนบุรี 08:08     มาบอำมฤต 11      
255 ธนบุรี - หลังสวน 08:00     ศาลายา 0      
257 ธนบุรี - น้ำตก 08:31     ศาลายา 10      
260 น้ำตก - ธนบุรี 08:31     น้ำตก 0      
275 กรุงเทพ - อรัญประเทศ 08:42     บ้านสร้าง 9      
278 กบินทร์บุรี - กรุงเทพ 08:17     บ้านสร้าง 34      
280 อรัญประเทศ - กรุงเทพ 08:30     กบินทร์บุรี 7      
281 กรุงเทพ - กบินทร์บุรี 08:42     หัวหมาก 7      
285 กรุงเทพ - ชุมทางฉะเชิงเทรา 07:16     มักกะสัน 0      
352 ราชบุรี - ธนบุรี ปลายทาง     ธนบุรี 45      
372 ปราจีนบุรี - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
302 ลพบุรี - กรุงเทพ 08:34     ชุมทางบางซื่อ 1 13      
303 กรุงเทพ - ลพบุรี            
304 ลพบุรี - กรุงเทพ     ชุมทางบ้านภาชี 9      
344 ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ 08:22     ชุมทางบางซื่อ 14      
401 ลพบุรี - พิษณุโลก 07:10     บ้านตาคลี 0      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 13 ราย 10 กุมภาพันธ์ 2558 855
2.
ขอส่งระเบียบการรถไฟฯ ฉบับที่ 4.8 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง เบี้ยเลี้ยงทำการนอกเขตหรือสถานที่ เบี้ยเลี้ยงทำการเดินรถ ค่ารอทำขบวน และค่าที่พัก (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 9) 10 กุมภาพันธ์ 2558 407
3.
คำสั่ง ศอม. เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 39 ราย 3 กุมภาพันธ์ 2558 799
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการ SMART Station" 9 มกราคม 2558 518
5.
คำสั่ง กพว. เรื่อง นำส่งประกาศรับสมัครพนักงานฝ่ายการเดินรถขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 6 มกราคม 2558 213
6.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 6 มกราคม 2558 444
7.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนละดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ 23 ธันวาคม 2557 1327
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 14 ราย 22 ธันวาคม 2557 1339
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ 15 ธันวาคม 2557 451
10.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 5 อัตรา 9 ธันวาคม 2557 961

เข้าสู่ระบบ