วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

เปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินรถด่วนสายตะวันออกเฉียงเหนือ
    จำนวน 2 ขบวน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
วันที่โพส : 11 ธันวาคม 2557  อ่านแล้ว : 400 ครั้ง
การรถไฟจัดขบวนรถพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการไปร่วมงานวันพ่อที่ท้องสนามหลวง
    ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เส้นทาง อยุธยา / ฉะเชิงเทรา
วันที่โพส : 3 ธันวาคม 2557  อ่านแล้ว : 319 ครั้ง
รถไฟให้บริการรถไฟชั้น 3 ฟรี ในเขตชานเมือง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ
    เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
วันที่โพส : 29 พฤศจิกายน 2557  อ่านแล้ว : 407 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  22 ธันวาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 21:44     บ้านหมี่ 38      
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 22:34     ศิลาอาสน์ 0      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ ปลายทาง     ศิลาอาสน์ 47      
4 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 22:09     พิจิตร 0      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ ปลายทาง     เชียงใหม่ 0      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 40      
13 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 20:34     ดอนเมือง 11      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 20:34     ศิลาอาสน์ 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 19      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 21:18     ชุมทางแก่งคอย 25      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 21:34     บางสะพานใหญ่ 27      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 21:13     พัทลุง 54      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 21:31     ประจวบคีรีขันธ์ 55      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 21:23     ชะอวด 53      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 15      
41 กรุงเทพ - ยะลา 22:50     กรุงเทพ 0      
42 ยะลา - กรุงเทพ 21:24     นาสาร 79      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 21:24     สุราษฎร์ธานี 34      
44 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 20:41     สุราษฎร์ธานี 0      
51 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 22:00     กรุงเทพ 0      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 00:00     แก่งหลวง 0      
67 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 21:08     บางเขน 11      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 22:25     ห้วยแถลง 0      
69 กรุงเทพ - หนองคาย 21:10     รังสิต 9      
70 หนองคาย - กรุงเทพ 22:29     หนองมะเขือ 8      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ ปลายทาง     ศรีสะเกษ 10      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 15      
73 กรุงเทพ - ศีขรภูมิ ปลายทาง     ชุมทางบางซื่อ 0      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ 22:22     จักราช 9      
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 30      
77 กรุงเทพ - หนองคาย 21:21     ชุมทางแก่งคอย 31      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ 00:00     นครราชสีมา 0      
83 กรุงเทพ - ตรัง 21:35     หัวหิน 25      
84 ตรัง - กรุงเทพ 19:37     คลองจันดี 0      
85 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช 21:44     ศาลายา 74      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 21:22     ชุมพร 0      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 21:22     บางเขน 100      
105 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 20:46     ดอนเมือง 13      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 14 ราย 22 ธันวาคม 2557 218
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ 15 ธันวาคม 2557 308
3.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 5 อัตรา 9 ธันวาคม 2557 571
4.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกเพื่อรับทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 2 ธันวาคม 2557 254
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กวดขันการห้ามบุคคลเข้าไปขายอาหารและสิ่งของใดๆ ภายในเขตสถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟ 29 พฤศจิกายน 2557 144
6.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.8 ว่าด้วยการลาของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 352
7.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.2 ข. ว่าด้วย กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน การใช้สิทธิต่างๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย และการนับอายุงานสำหรับลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ. 20 พฤศจิกายน 2557 367
8.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.11 ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1) พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 377
9.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาและวินิจฉัยในกรณีรถตกรางต่างๆ และแบบบันทึกการตรวจและพิจารณาวินิจฉัยในกรณีรถตกราง(แบบ ม.85) 20 พฤศจิกายน 2557 126
10.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานที่ครองอัตราระดับ 8 ชำนาญงาน/ชำนาญการ(ช.) 20 พฤศจิกายน 2557 294

เข้าสู่ระบบ