วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 2 เมษายน 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

ประกาศงานสถานีกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเเฉพาะงาน
    ด้วยงานสถานีกรุงเทพ กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์กรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออก ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่แทนสำรองช่างฝีมือ ในหน้าที่ต่างๆ จำนวน 25 อัตรา...
วันที่โพส : 16 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 559 ครั้ง
ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558
    ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558
วันที่โพส : 4 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 321 ครั้ง
ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ประจำวันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2558
    ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารให้บริการเป็นรถไฟฟรี ชั้น 3
วันที่โพส : 3 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 260 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2558)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 10:50     กรุงเทพ 0      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 10:35     ลพบุรี 6      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 10:14     ขุนตาน 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 10:53     หนองมโนรมย์ 14      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 10:23     ราชบุรี 19      
51 กรุงเทพ - เชียงใหม่            
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 10:20     กรุงเทพ 15      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 10:48     นครราชสีมา 30      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 09:58     ชุมทางบ้านภาชี 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 10:18     เมืองพล 52      
84 ตรัง - กรุงเทพ            
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 10:56     เด่นชัย 0      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 10:54     นครสวรรค์ 2      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 10:54            
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 09:03     ชุมทางบ้านภาชี 4      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 10:24     พิษณุโลก 6      
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 10:14     มวกเหล็ก 0      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 10:43     บุรีรัมย์ 16      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 10:45     สำโรงทาบ 7      
168 กันตัง - กรุงเทพ            
174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก     สุไหงโก-ลก 0      
201 กรุงเทพ - พิษณุโลก 09:25     กรุงเทพ 0      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 08:39     นครสวรรค์ 0      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 20      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 10:28     อยุธยา 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 09:48     คลองไผ่ 15      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 09:36     ราชบุรี 67      
254 หลังสวน - ธนบุรี 09:37     บางสะพานใหญ่ 52      
255 ธนบุรี - หลังสวน 10:10     ราชบุรี 24      
257 ธนบุรี - น้ำตก 10:09     ชุมทางหนองปลาดุก 47      
260 น้ำตก - ธนบุรี 10:09     น้ำตก 0      
261 กรุงเทพ - หัวหิน 10:15     ศาลายา 0      
262 หัวหิน - กรุงเทพ            

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการ SMART Station" 9 มกราคม 2558 403
2.
คำสั่ง กพว. เรื่อง นำส่งประกาศรับสมัครพนักงานฝ่ายการเดินรถขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 6 มกราคม 2558 180
3.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 6 มกราคม 2558 345
4.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนละดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ 23 ธันวาคม 2557 1046
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 14 ราย 22 ธันวาคม 2557 1029
6.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ 15 ธันวาคม 2557 429
7.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 5 อัตรา 9 ธันวาคม 2557 853
8.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกเพื่อรับทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 2 ธันวาคม 2557 319
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กวดขันการห้ามบุคคลเข้าไปขายอาหารและสิ่งของใดๆ ภายในเขตสถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟ 29 พฤศจิกายน 2557 176
10.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.8 ว่าด้วยการลาของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 420

เข้าสู่ระบบ