วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

ประกาศงานเดินรถแขวงนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเเฉพาะงาน
    ด้วยงานเดินรถแขวงนครราชสีมา กองจัดการเดินรถเขต 2 ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อทำหน้าที่คุมประแจฯ จำนวน 25 อัตรา..
วันที่โพส : 4 กุมภาพันธ์ 2558  อ่านแล้ว : 539 ครั้ง
ประกาศงานเดินรถแขวงกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเเฉพาะงาน
    ด้วยงานเดินรถแขวงกรุงเทพ กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์กรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออก ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่แทนสำรองช่างฝีมือ ในหน้าที่ต่างๆ จำนวน 49 อัตรา..
วันที่โพส : 4 กุมภาพันธ์ 2558  อ่านแล้ว : 650 ครั้ง
ประกาศงานสถานีกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเเฉพาะงาน
    ด้วยงานสถานีกรุงเทพ กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์กรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออก ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่แทนสำรองช่างฝีมือ ในหน้าที่ต่างๆ จำนวน 25 อัตรา...
วันที่โพส : 16 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 1128 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  2 มีนาคม 2558)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์            
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 10:27     ชุมทางบ้านภาชี 27      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 10:14     ขุนตาน 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 12:00     ลำปลายมาศ 46      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ            
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ            
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ     ไชยา 4      
42 ยะลา - กรุงเทพ            
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 11:32     หัวหิน 3      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 11:48     อยุธยา 23      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 10:36     นครราชสีมา 18      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 11:40     โคกสลุง 22      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 11:56     ห้วยยายจิ๋ว 0      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 10:20     บ้านปิน 0      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 09:56     ตะพานหิน 1      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 09:56     ลพบุรี 24      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 11:33     ตะพานหิน 0      
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 10:02     ชุมทางแก่งคอย 39      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 11:49     บ้านหินโคน 13      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 11:59     กระสัง 0      
170 ยะลา - กรุงเทพ            
172 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ            
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก ปลายทาง     สุไหงโก-ลก 0      
176 สุไหงโก-ลก - ชุมทางหาดใหญ่ ปลายทาง            
201 กรุงเทพ - พิษณุโลก 11:57     อยุธยา 31      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 11:10     ลพบุรี 6      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
209 กรุงเทพ - บ้านตาคลี 11:43     ชุมทางบางซื่อ 1 0      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 11:50     ชุมทางบางซื่อ 1 4      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 09:32     สีคิ้ว 30      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 ปลายทาง     ชุมทางบางซื่อ 2 20      
254 หลังสวน - ธนบุรี 00:00     คันกระได 0      
255 ธนบุรี - หลังสวน 11:10     เพชรบุรี 39      
257 ธนบุรี - น้ำตก 11:10     กาญจนบุรี 39      
260 น้ำตก - ธนบุรี ปลายทาง     ธนบุรี 54      
261 กรุงเทพ - หัวหิน 11:37     นครปฐม 49      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 13 ราย 10 กุมภาพันธ์ 2558 879
2.
ขอส่งระเบียบการรถไฟฯ ฉบับที่ 4.8 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง เบี้ยเลี้ยงทำการนอกเขตหรือสถานที่ เบี้ยเลี้ยงทำการเดินรถ ค่ารอทำขบวน และค่าที่พัก (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 9) 10 กุมภาพันธ์ 2558 415
3.
คำสั่ง ศอม. เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 39 ราย 3 กุมภาพันธ์ 2558 810
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการ SMART Station" 9 มกราคม 2558 520
5.
คำสั่ง กพว. เรื่อง นำส่งประกาศรับสมัครพนักงานฝ่ายการเดินรถขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 6 มกราคม 2558 213
6.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 6 มกราคม 2558 449
7.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนละดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ 23 ธันวาคม 2557 1332
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 14 ราย 22 ธันวาคม 2557 1345
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ 15 ธันวาคม 2557 453
10.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 5 อัตรา 9 ธันวาคม 2557 962

เข้าสู่ระบบ