Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1501 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1227 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 1042 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  23 ตุลาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 20:24     ชุมทางบ้านภาชี 20      
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 21:37     เด่นชัย 3      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ ปลายทาง     ศิลาอาสน์ 34      
4 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 19:53     ศิลาอาสน์ 3      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ ปลายทาง     เชียงใหม่ 49      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 15      
13 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 21:34     ชุมทางบ้านภาชี 14      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 21:34     เด่นชัย 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 93      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 21:17     ปากช่อง 89      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 21:47     ประจวบคีรีขันธ์ 105      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 22:20     ชุมทางทุ่งสง 13      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 22:25     ประจวบคีรีขันธ์ 109      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 21:36     ชุมทางเขาชุมทอง 40      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 90      
42 ยะลา - กรุงเทพ 21:16     นาสาร 71      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ปลายทาง     สุราษฎร์ธานี 33      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ ปลายทาง     เด่นชัย 0      
67 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 22:31     อยุธยา 40      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 22:46     จักราช 0      
69 กรุงเทพ - หนองคาย 22:22     ชุมทางบ้านภาชี 21      
70 หนองคาย - กรุงเทพ 22:24     เมืองพล 11      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ ปลายทาง     ศรีสะเกษ 6      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 14:20     เชียงราก 40      
73 กรุงเทพ - ศีขรภูมิ 22:13     ชุมทางบางซื่อ 2      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ 22:39     ชุมทางถนนจิระ 0      
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ ปลายทาง     ดอนเมือง 0      
77 กรุงเทพ - หนองคาย 20:57     ชุมทางแก่งคอย 7      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ 23:06     นครราชสีมา 0      
83 กรุงเทพ - ตรัง 22:49     ประจวบคีรีขันธ์ 23      
84 ตรัง - กรุงเทพ 20:35     นาสาร 9      
85 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช 22:13     ราชบุรี 23      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 19:40     สุราษฎร์ธานี 63      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 20      
105 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 22:18     ชุมทางบ้านภาชี 47      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
107 กรุงเทพ - เด่นชัย ปลายทาง     อยุธยา 47      
108 เด่นชัย - กรุงเทพ 20:29     อุตรดิตถ์ 12      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 20:33     พิษณุโลก 72      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 95
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 851
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 820
4.
คำสั่่ง จดข.2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 2 ราย) 13 ตุลาคม 2557 543
5.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ (รวม2ราย) 13 ตุลาคม 2557 496
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 9 อัตรา 30 กันยายน 2557 1004
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 30 กันยายน 2557 467
8.
คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 29 กันยายน 2557 680
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 579
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 83

เข้าสู่ระบบ