Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1489 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1222 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 1040 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  23 ตุลาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 18:36     ชุมทางบางซื่อ 1 2      
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:24     ขุนตาน 0      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 15:46     พิจิตร 18      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 18:13     แม่เมาะ 37      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:07     ห้วยแก้ว 22      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:30     นครลำปาง 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 93      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     สำโรงทาบ 73      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 18:25     ราชบุรี 84      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 17:40     ปาดังเบซาร์ 0      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 18:09     ราชบุรี 39      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 17:36     จะนะ 12      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 18:33     ราชบุรี 52      
42 ยะลา - กรุงเทพ 17:33     ชุมทางหาดใหญ่ 70      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ปลายทาง     สุราษฎร์ธานี 33      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:55     ลำพูน 2      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
70 หนองคาย - กรุงเทพ     นาทา 2      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 17:23     ลำชี 22      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 14:20     เชียงราก 40      
73 กรุงเทพ - ศีขรภูมิ            
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 16:19     ดอนเมือง 0      
77 กรุงเทพ - หนองคาย 18:35     กรุงเทพ 0      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
83 กรุงเทพ - ตรัง 18:12     ศาลายา 7      
84 ตรัง - กรุงเทพ 18:12     ตรัง 0      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 17:59     คลองจันดี 67      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:07     หนองเต่า 33      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
107 กรุงเทพ - เด่นชัย            
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 17:41     เนินมะกอก 50      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 17:44     ศิลาอาสน์ 100      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 25      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 17:23     ศรีสะเกษ 20      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 17:23     กรุงเทพ 0      
139 กรุงเทพ - อุบลราชธานี            
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 93
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 845
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 815
4.
คำสั่่ง จดข.2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 2 ราย) 13 ตุลาคม 2557 541
5.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ (รวม2ราย) 13 ตุลาคม 2557 494
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 9 อัตรา 30 กันยายน 2557 1002
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 30 กันยายน 2557 467
8.
คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 29 กันยายน 2557 679
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 578
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 83

เข้าสู่ระบบ