Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 489 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 581 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 585 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  23 กันยายน 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 06:09     ชุมทางบางซื่อ 3      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 07:55     สุรินทร์ 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 07:19     ห้วยสามพาด 0      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 06:11     ลำพูน 1      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 07:00     กรุงเทพ 0      
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 07:05     กรุงเทพ 25      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 07:38     กันทรารมย์ 0      
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก 07:38            
176 สุไหงโก-ลก - ชุมทางหาดใหญ่            
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 06:14     พิษณุโลก 9      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ 06:08     บ้านตาคลี 10      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 05:30     ตะพานหิน 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 06:58     ลำปลายมาศ 20      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 05:05     ประจวบคีรีขันธ์ 14      
254 หลังสวน - ธนบุรี 06:00     หลังสวน 15      
255 ธนบุรี - หลังสวน 07:30     ธนบุรี 0      
257 ธนบุรี - น้ำตก 07:50     ธนบุรี 0      
260 น้ำตก - ธนบุรี 07:50     น้ำตก 0      
275 กรุงเทพ - อรัญประเทศ 06:20     มักกะสัน 0      
278 กบินทร์บุรี - กรุงเทพ 07:09     ประจันตคาม 8      
280 อรัญประเทศ - กรุงเทพ 06:40     อรัญประเทศ 0      
283 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง 06:55     กรุงเทพ 0      
352 ราชบุรี - ธนบุรี 06:41     ศาลายา 2      
372 ปราจีนบุรี - กรุงเทพ 05:35     บ้านสร้าง 9      
379 กรุงเทพ - หัวตะเข้ 04:15     กรุงเทพ 0      
380 หัวตะเข้ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
303 กรุงเทพ - ลพบุรี ปลายทาง     ลพบุรี 10      
311 กรุงเทพ - รังสิต ปลายทาง     ชุมทางบางซื่อ 1 0      
314 ชุมทางบ้านภาชี - กรุงเทพ 00:00     เชียงราก 0      
316 ลพบุรี - กรุงเทพ 00:00     เชียงรากน้อย 0      
318 ลพบุรี - กรุงเทพ 06:51     ชุมทางบ้านภาชี 5      
339 กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย 00:00     ชุมทางบ้านภาชี 0      
342 ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ 00:00     เชียงรากน้อย 0      
376 รังสิต - หัวตะเข้ 00:00     รังสิต 0      
401 ลพบุรี - พิษณุโลก 06:34     บ้านหมี่ 0      
403 พิษณุโลก - ศิลาอาสน์ 07:04     ชุมทางบ้านดารา 3      
407 นครสวรรค์ - เชียงใหม่ 06:50     พิจิตร 0      
415 นครราชสีมา - ตลาดหนองคาย 06:50     เนินถั่วแปบ 0      
416 อุดรธานี - นครราชสีมา 06:55     โนนสะอาด 0      
421 นครราชสีมา - อุบลราชธานี 07:01     บ้านหินโคน 0      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 437
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 58
3.
นำส่งคำสั่งเฉพาะ ที่ ก.366/2557 ลง 30 ก.ค.2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ปฏิบัติงาน 9 กันยายน 2557 227
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หน้าที่ของพนักงานรถนอน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 1 กันยายน 2557 276
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ 25 สิงหาคม 2557 1216
6.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้กวดขันการบริการขนส่งสินค้าประเภทห่อวัตถุ ขึ้น-ลง จากขบวนรถโดยสาร ตามคำสั่งฝ่ายการเดินรถ ที่ สค.1/2552 ลงวันที่ 29 ก.ค.2552 25 สิงหาคม 2557 272
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 9 ราย 25 สิงหาคม 2557 787
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน รวม 30 ราย 14 สิงหาคม 2557 952
9.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง มาตราการด้านบริการเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารในการเดินทางโดยทางรถไฟ 14 สิงหาคม 2557 184
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในด้านการเดินรถ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ 13 สิงหาคม 2557 160

เข้าสู่ระบบ