Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 282 ครั้ง
ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ ชี้แจงเหตุคนร้ายปีนหลังคาขบวนรถไฟเข้ามาลักทรัพย์ภายในขบวนรถ
    นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ ชี้แจงเหตุพบคนร้ายปีนหลังคารถไฟเข้ามาประสงค์ลักทรัพย์ในตู้โดยสาร...
วันที่โพส : 19 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 609 ครั้ง
ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ
    ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ
วันที่โพส : 13 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 203 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  2 กันยายน 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 12:42     ชุมทางบ้านภาชี 10      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 11:40     บ้านตาคลี 36      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 13:07     เด่นชัย 5      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 13:25     สุรินทร์ 74      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 13:39     มาบอำมฤต 11      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 13:26     ประจวบคีรีขันธ์ 57      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 13:26            
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 12:34     ชุมทางแก่งคอย 18      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 13:10     ชุมทางแก่งคอย 42      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 10:44     ชุมทางแก่งคอย 14      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 10:15     ชุมทางบัวใหญ่ 0      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 11:42     เด่นชัย 46      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 13:15     ชุมทางบ้านภาชี 7      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 13:15     ชุมทางบางซื่อ 1 6      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 09:56     บ้านกลับ 23      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 11:33     ตะพานหิน 0      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 13:27     นครราชสีมา 63      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 13:36     สีคิ้ว 28      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 13:11     ลำปลายมาศ 9      
171 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 13:00     กรุงเทพ 0      
172 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 13:00     สุไหงโก-ลก 120      
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก ปลายทาง     สุไหงโก-ลก 8      
201 กรุงเทพ - พิษณุโลก 12:06     ชุมทางบ้านภาชี 17      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 12:10     ชุมทางบ้านภาชี 17      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 35      
209 กรุงเทพ - บ้านตาคลี 13:05     อยุธยา 0      
211 กรุงเทพ - ตะพานหิน 12:55     กรุงเทพ 0      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 10      
233 กรุงเทพ - สุรินทร์ 13:16     อยุธยา 9      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 13:12     หนองแซง 63      
251 ชุมทางบางซื่อ 2 - ประจวบคีรีขันธ์ 13:12     ศาลายา 0      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 ปลายทาง     ชุมทางบางซื่อ 2 22      
254 หลังสวน - ธนบุรี 13:09     หัวหิน 83      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หน้าที่ของพนักงานรถนอน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 1 กันยายน 2557 73
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ 25 สิงหาคม 2557 882
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้กวดขันการบริการขนส่งสินค้าประเภทห่อวัตถุ ขึ้น-ลง จากขบวนรถโดยสาร ตามคำสั่งฝ่ายการเดินรถ ที่ สค.1/2552 ลงวันที่ 29 ก.ค.2552 25 สิงหาคม 2557 209
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 9 ราย 25 สิงหาคม 2557 504
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน รวม 30 ราย 14 สิงหาคม 2557 816
6.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง มาตราการด้านบริการเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารในการเดินทางโดยทางรถไฟ 14 สิงหาคม 2557 163
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในด้านการเดินรถ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ 13 สิงหาคม 2557 150
8.
คำสั่ง ศอต. เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 33 ราย 13 สิงหาคม 2557 574
9.
ส่งประกาศการรถไฟฯ ลงวันที่ 31 ก.ค.2557 เรื่อง ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ 8 สิงหาคม 2557 188
10.
คำสั่ง ศอน. เรื่องแต่งตั้งพนักงาน รวม 42 ราย 8 สิงหาคม 2557 835

เข้าสู่ระบบ