วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

ประกาศงานสถานีกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเเฉพาะงาน
    ด้วยงานสถานีกรุงเทพ กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์กรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออก ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่แทนสำรองช่างฝีมือ ในหน้าที่ต่างๆ จำนวน 25 อัตรา...
วันที่โพส : 16 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 346 ครั้ง
ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558
    ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558
วันที่โพส : 4 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 288 ครั้ง
ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ประจำวันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2558
    ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารให้บริการเป็นรถไฟฟรี ชั้น 3
วันที่โพส : 3 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 225 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  26 มกราคม 2558)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 21:16     บ้านหมี่ 10      
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 21:07     บ้านปิน 12      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 20:52     ชุมทางบ้านดารา 132      
4 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ            
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 20:56     ลำพูน 51      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
13 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 20:47     ดอนเมือง 24      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 20:47     เด่นชัย 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 7      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 21:06     ชุมทางแก่งคอย 13      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 20:27     ประจวบคีรีขันธ์ 25      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 21:03     พัทลุง 44      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 21:00     ประจวบคีรีขันธ์ 24      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 21:15     ชะอวด 45      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
42 ยะลา - กรุงเทพ 21:12     ชุมทางทุ่งสง 129      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ปลายทาง     สุราษฎร์ธานี 36      
44 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     สุราษฎร์ธานี 0      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 20:48     แม่เมาะ 0      
67 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 21:02     ชุมทางบางซื่อ 14      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 21:06     สุรินทร์ 7      
69 กรุงเทพ - หนองคาย 20:38     ชุมทางบางซื่อ 15      
70 หนองคาย - กรุงเทพ 21:08     ขอนแก่น 3      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ ปลายทาง     ศรีสะเกษ 8      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 45      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ 21:32     ลำปลายมาศ 0      
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 35      
76 หนองคาย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 20      
77 กรุงเทพ - หนองคาย 21:02     ชุมทางบ้านภาชี 45      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ 21:01     ท่าพระ 43      
83 กรุงเทพ - ตรัง 20:43     เพชรบุรี 32      
84 ตรัง - กรุงเทพ 20:36     นาสาร 10      
85 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช 20:52     ศาลายา 22      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 00:00     ชุมพร 0      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 20:14     ดอนเมือง 5      
105 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 20:56     ดอนเมือง 23      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 20      
107 กรุงเทพ - เด่นชัย ปลายทาง     ชุมทางบางซื่อ 1 17      
108 เด่นชัย - กรุงเทพ 20:50     ชุมทางบ้านดารา 0      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 21:05     ชุมทางบ้านดารา 30      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการ SMART Station" 9 มกราคม 2558 365
2.
คำสั่ง กพว. เรื่อง นำส่งประกาศรับสมัครพนักงานฝ่ายการเดินรถขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 6 มกราคม 2558 163
3.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 6 มกราคม 2558 315
4.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนละดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ 23 ธันวาคม 2557 984
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 14 ราย 22 ธันวาคม 2557 966
6.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ 15 ธันวาคม 2557 428
7.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 5 อัตรา 9 ธันวาคม 2557 833
8.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกเพื่อรับทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 2 ธันวาคม 2557 314
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กวดขันการห้ามบุคคลเข้าไปขายอาหารและสิ่งของใดๆ ภายในเขตสถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟ 29 พฤศจิกายน 2557 174
10.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.8 ว่าด้วยการลาของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 412

เข้าสู่ระบบ