วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 22 กันยายน 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การทดสอบการใช้ลิฟท์สำหรับวีลแชร์
    ภาพบางส่วนการทดสอบการใช้ลิฟท์สำหรับวีลแชร์ เพื่อมิให้พบการข้ดข้องเมื่อมีผู้ใช้จริง ซึ่งจะทดสอบการใช้งานทุกครั้งที่พ่วงกับขบวนรถทั้งสถานีต้นทางและสถานีปลายทาง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านบริการให้แก่ผู้โดยสาร
วันที่โพส : 20 กรกฎาคม 2557  อ่านแล้ว : 69 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  24 กรกฎาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 10:50     กรุงเทพ 0      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 11:13     บ้านหมี่ 26      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 11:06     นครลำปาง 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 10:29     นครราชสีมา 18      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ            
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ            
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ     ไชยา 4      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 10:23     ราชบุรี 19      
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 10:40     ชุมทางบางซื่อ 13      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 10:35     นครราชสีมา 17      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 10:57     ชุมทางแก่งคอย 27      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 10:24     ชุมทางบัวใหญ่ 9      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
84 ตรัง - กรุงเทพ            
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 10:59     บ้านปิน 39      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 11:04     ชุมแสง 39      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 10:52     บ้านหมี่ 44      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 11:02     พิจิตร 6      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 10:35     มวกเหล็ก 21      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 11:09     สุรินทร์ 90      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ     อุทุมพรพิสัย 42      
168 กันตัง - กรุงเทพ            
170 ยะลา - กรุงเทพ            
172 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ            
174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก ปลายทาง     สุไหงโก-ลก 37      
176 สุไหงโก-ลก - ชุมทางหาดใหญ่            
201 กรุงเทพ - พิษณุโลก 10:19     ชุมทางบางซื่อ 1 15      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 11:09     ลพบุรี 5      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 35      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ ปลายทาง     ชุมทางบ้านภาชี 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 10:18     คลองขนานจิตร 38      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 10:54     ศาลายา 31      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 66 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 1141
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 43 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 833
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 5 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 653
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน 8 กรกฎาคม 2557 507
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 14 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 553
6.
คำสั่งฝ่าย เรื่อง ให้ยกเลิกคำสั่งจ้างนางจิตราวดี เพชรกูล เป็นลูกจ้างรายเดือนทำหน้าที่พนักงานการเดินรถ 4 สถานีมักกะสัน 8 กรกฎาคม 2557 445
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 2 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 460
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม30ราย) 8 กรกฎาคม 2557 622
9.
คำสั่ง ศอฉ. เรื่องแต่งตั้งพนักงาน (รวม 17 ราย) 6 กรกฎาคม 2557 557
10.
คำสั่ง จดข.2 เรื่อง กำหนดประเภทสถานีสำหรับการแข่งขันรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณสถานี 6 กรกฎาคม 2557 192

เข้าสู่ระบบ