วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

เปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินรถด่วนสายตะวันออกเฉียงเหนือ
    จำนวน 2 ขบวน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
วันที่โพส : 11 ธันวาคม 2557  อ่านแล้ว : 269 ครั้ง
การรถไฟจัดขบวนรถพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการไปร่วมงานวันพ่อที่ท้องสนามหลวง
    ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เส้นทาง อยุธยา / ฉะเชิงเทรา
วันที่โพส : 3 ธันวาคม 2557  อ่านแล้ว : 290 ครั้ง
รถไฟให้บริการรถไฟชั้น 3 ฟรี ในเขตชานเมือง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ
    เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
วันที่โพส : 29 พฤศจิกายน 2557  อ่านแล้ว : 359 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  19 ธันวาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 06:41     ดอนเมือง 12      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 07:55     สุรินทร์ 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 07:17     หนองตะไก้ 6      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 07:14     ขุนตาน 0      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 07:00     กรุงเทพ 0      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 07:10     เด่นชัย 0      
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 06:40     กรุงเทพ 0      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 06:40     อุบลราชธานี 0      
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก 06:30     ชุมทางหาดใหญ่ 0      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 05:52     พิจิตร 0      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ 07:10     ลพบุรี 5      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 07:01     นครสวรรค์ 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 07:29     จักราช 0      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 07:11     หัวหิน 54      
254 หลังสวน - ธนบุรี 06:34     หลังสวน 49      
260 น้ำตก - ธนบุรี 05:20     น้ำตก 0      
275 กรุงเทพ - อรัญประเทศ 06:52     หัวหมาก 9      
278 กบินทร์บุรี - กรุงเทพ 06:52     กบินทร์บุรี 0      
280 อรัญประเทศ - กรุงเทพ 06:40     อรัญประเทศ 0      
283 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง 06:55     กรุงเทพ 0      
352 ราชบุรี - ธนบุรี 06:08     นครปฐม 5      
372 ปราจีนบุรี - กรุงเทพ 06:18     ชุมทางฉะเชิงเทรา 0      
379 กรุงเทพ - หัวตะเข้ ปลายทาง     หัวตะเข้ 0      
380 หัวตะเข้ - กรุงเทพ            
303 กรุงเทพ - ลพบุรี ปลายทาง     ลพบุรี 0      
311 กรุงเทพ - รังสิต 04:40     กรุงเทพ 0      
314 ชุมทางบ้านภาชี - กรุงเทพ 07:05     บางเขน 30      
316 ลพบุรี - กรุงเทพ 07:05     รังสิต 10      
318 ลพบุรี - กรุงเทพ 07:04     ชุมทางบ้านภาชี 18      
339 กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย 07:24     ชุมทางบ้านภาชี 0      
342 ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ 07:08     เชียงราก 0      
401 ลพบุรี - พิษณุโลก 08:07     นครสวรรค์ 0      
403 พิษณุโลก - ศิลาอาสน์ 07:07     ชุมทางบ้านดารา 6      
407 นครสวรรค์ - เชียงใหม่ 06:52     พิจิตร 2      
415 นครราชสีมา - ตลาดหนองคาย 07:23     บ้านดงพลอง 20      
416 อุดรธานี - นครราชสีมา 07:21     ห้วยเสียว 0      
421 นครราชสีมา - อุบลราชธานี 07:01     บ้านหินโคน 0      
423 ลำชี - สำโรงทาบ 07:01     สำโรงทาบ 0      
424 สำโรงทาบ - นครราชสีมา 07:04     สุรินทร์ 0      
425 ลำชี - อุบลราชธานี 07:08     บ้านเนียม 5      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ 15 ธันวาคม 2557 214
2.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 5 อัตรา 9 ธันวาคม 2557 417
3.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกเพื่อรับทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 2 ธันวาคม 2557 229
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กวดขันการห้ามบุคคลเข้าไปขายอาหารและสิ่งของใดๆ ภายในเขตสถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟ 29 พฤศจิกายน 2557 129
5.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.8 ว่าด้วยการลาของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 337
6.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.2 ข. ว่าด้วย กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน การใช้สิทธิต่างๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย และการนับอายุงานสำหรับลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ. 20 พฤศจิกายน 2557 351
7.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.11 ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1) พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 353
8.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาและวินิจฉัยในกรณีรถตกรางต่างๆ และแบบบันทึกการตรวจและพิจารณาวินิจฉัยในกรณีรถตกราง(แบบ ม.85) 20 พฤศจิกายน 2557 124
9.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานที่ครองอัตราระดับ 8 ชำนาญงาน/ชำนาญการ(ช.) 20 พฤศจิกายน 2557 278
10.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 3 พฤศจิกายน 2557 315

เข้าสู่ระบบ