วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

ประธานกรรมการรถไฟ เน้นย้ำการรถไฟฯ
    ประธานกรรมการรถไฟ เน้นย้ำการรถไฟฯ เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร และเยียวยาครอบครัวเด็ก อายุ ๑๓ ปี ให้เหมาะสมที่สุด
วันที่โพส : 29 กรกฎาคม 2557  อ่านแล้ว : 203 ครั้ง
การทดสอบการใช้ลิฟท์สำหรับวีลแชร์
    ภาพบางส่วนการทดสอบการใช้ลิฟท์สำหรับวีลแชร์ เพื่อมิให้พบการข้ดข้องเมื่อมีผู้ใช้จริง ซึ่งจะทดสอบการใช้งานทุกครั้งที่พ่วงกับขบวนรถทั้งสถานีต้นทางและสถานีปลายทาง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านบริการให้แก่ผู้โดยสาร
วันที่โพส : 20 กรกฎาคม 2557  อ่านแล้ว : 140 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  30 กรกฎาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 11:26     ชุมทางบางซื่อ 1 13      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 11:56     ช่องแค 59      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 11:53     นครลำปาง 47      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 11:52     ลำปลายมาศ 38      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 11:21     ไชยา 13      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 11:08     เพชรบุรี 27      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 11:08            
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 11:59     อยุธยา 34      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 11:21     คลองไผ่ 29      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 10:45     ชุมทางแก่งคอย 15      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 11:01     ชุมทางบัวใหญ่ 46      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
84 ตรัง - กรุงเทพ            
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ     เด่นชัย 0      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 10:26     ตะพานหิน 31      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 09:32     อยุธยา 55      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 11:44     ตะพานหิน 11      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 11:12     ปากช่อง 16      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 11:18     ลำปลายมาศ 23      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 11:17     ศรีสะเกษ 86      
168 กันตัง - กรุงเทพ 11:17            
174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก 07:39     เทพา 15      
201 กรุงเทพ - พิษณุโลก 11:52     อยุธยา 26      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 09:34     บ้านตาคลี 0      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 75      
209 กรุงเทพ - บ้านตาคลี 11:45     ชุมทางบางซื่อ 1 2      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 10:41     อยุธยา 13      
233 กรุงเทพ - สุรินทร์ 11:40     กรุงเทพ 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 11:12     ปากช่อง 63      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 11:12     ชุมทางบางซื่อ 2 0      
254 หลังสวน - ธนบุรี 10:42     ประจวบคีรีขันธ์ 39      
255 ธนบุรี - หลังสวน 10:47     ราชบุรี 61      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่ง จดข.5 เรื่องโยกย้ายพนักงาน (รวม 9 ราย) 30 กรกฎาคม 2557 37
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กวดขันการลักลอบนำสินค้าหลบหนีภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต ตลอดจนของผิดกฎหมายอื่นๆ ทางรถไฟ 29 กรกฎาคม 2557 46
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการจัดรถปรับอากาศนั้งและนอน ชั้นที่ 2 (บนท.ป.)เฉพาะผู้โดยสารสุภาพสตรีและเด็ก(Ladies&Children Car) รวม๔ึงเด็กชายที่มีอายุไม่ถึง 10 ปีบริบูรณ์และมีส่วนสูงไม่เกิน 150 เซนติเมตร 24 กรกฎาคม 2557 146
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 66 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 1248
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 43 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 893
6.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 5 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 700
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน 8 กรกฎาคม 2557 544
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 14 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 589
9.
คำสั่งฝ่าย เรื่อง ให้ยกเลิกคำสั่งจ้างนางจิตราวดี เพชรกูล เป็นลูกจ้างรายเดือนทำหน้าที่พนักงานการเดินรถ 4 สถานีมักกะสัน 8 กรกฎาคม 2557 475
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 2 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 490

เข้าสู่ระบบ