วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 29 เมษายน 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

ประกาศงานเดินรถแขวงนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเเฉพาะงาน
    ด้วยงานเดินรถแขวงนครราชสีมา กองจัดการเดินรถเขต 2 ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อทำหน้าที่คุมประแจฯ จำนวน 25 อัตรา..
วันที่โพส : 4 กุมภาพันธ์ 2558  อ่านแล้ว : 523 ครั้ง
ประกาศงานเดินรถแขวงกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเเฉพาะงาน
    ด้วยงานเดินรถแขวงกรุงเทพ กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์กรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออก ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่แทนสำรองช่างฝีมือ ในหน้าที่ต่างๆ จำนวน 49 อัตรา..
วันที่โพส : 4 กุมภาพันธ์ 2558  อ่านแล้ว : 626 ครั้ง
ประกาศงานสถานีกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเเฉพาะงาน
    ด้วยงานสถานีกรุงเทพ กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์กรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออก ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่แทนสำรองช่างฝีมือ ในหน้าที่ต่างๆ จำนวน 25 อัตรา...
วันที่โพส : 16 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 1101 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2558)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 11:40     ดอนเมือง 0      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 10:11     ชุมทางบ้านภาชี 11      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 11:37     แม่เมาะ 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 12:02     ลำปลายมาศ 48      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 12:02     หลังสวน 8      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 11:55     หัวหิน 26      
70 หนองคาย - กรุงเทพ 11:55            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 12:17     ชุมทางบ้านภาชี 33      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 12:11     มวกเหล็ก 16      
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 11:48     สุรนารายณ์ 22      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 11:37     บำเหน็จณรงค์ 0      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
84 ตรัง - กรุงเทพ            
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 12:14     เด่นชัย 78      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 09:55     ตะพานหิน 0      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 09:55     ลพบุรี 13      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 11:33     ตะพานหิน 0      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 12:16     กุดจิก 21      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 12:07     จักราช 22      
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 12:13     ห้วยราช 0      
168 กันตัง - กรุงเทพ            
174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก ปลายทาง     สุไหงโก-ลก 0      
201 กรุงเทพ - พิษณุโลก 11:54     ชุมทางบ้านภาชี 5      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 11:54     ชุมทางบ้านภาชี 0      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
209 กรุงเทพ - บ้านตาคลี 11:56     ชุมทางบางซื่อ 1 13      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 5      
233 กรุงเทพ - สุรินทร์ 11:40     กรุงเทพ 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 11:36     ชุมทางแก่งคอย 0      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 11:44     ศาลายา 81      
254 หลังสวน - ธนบุรี 10:21     ประจวบคีรีขันธ์ 18      
255 ธนบุรี - หลังสวน 11:29     เพชรบุรี 58      
257 ธนบุรี - น้ำตก 10:20     ชุมทางหนองปลาดุก 58      
260 น้ำตก - ธนบุรี 10:20     ธนบุรี 80      
261 กรุงเทพ - หัวหิน 12:35     เพชรบุรี 0      
275 กรุงเทพ - อรัญประเทศ 10:51     หนองสัง 52      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 13 ราย 10 กุมภาพันธ์ 2558 857
2.
ขอส่งระเบียบการรถไฟฯ ฉบับที่ 4.8 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง เบี้ยเลี้ยงทำการนอกเขตหรือสถานที่ เบี้ยเลี้ยงทำการเดินรถ ค่ารอทำขบวน และค่าที่พัก (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 9) 10 กุมภาพันธ์ 2558 407
3.
คำสั่ง ศอม. เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 39 ราย 3 กุมภาพันธ์ 2558 800
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการ SMART Station" 9 มกราคม 2558 518
5.
คำสั่ง กพว. เรื่อง นำส่งประกาศรับสมัครพนักงานฝ่ายการเดินรถขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 6 มกราคม 2558 213
6.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 6 มกราคม 2558 445
7.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนละดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ 23 ธันวาคม 2557 1327
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 14 ราย 22 ธันวาคม 2557 1339
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ 15 ธันวาคม 2557 452
10.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 5 อัตรา 9 ธันวาคม 2557 961

เข้าสู่ระบบ