วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 22 มกราคม 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เปิดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารในเทศกาลปีใหม่
    จำนวน 4 เส้นทาง
วันที่โพส : 22 พฤศจิกายน 2557  อ่านแล้ว : 69 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย
    พาท่านนั่งม้าเหล็กไปกับ รถนำเที่ยว "ทุ่งทานตะวัน | เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" จองตั๋วได้แล้ววันนี้!!
วันที่โพส : 21 พฤศจิกายน 2557  อ่านแล้ว : 130 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  23 พฤศจิกายน 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 23:16     ชุมแสง 35      
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 23:32     ชุมทางบ้านดารา 32      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ ปลายทาง     ศิลาอาสน์ 16      
4 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 22:38     ตะพานหิน 0      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ ปลายทาง     เชียงใหม่ 0      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 20:18     บางเขน 33      
13 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 23:13     บ้านตาคลี 25      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 23:13     พิษณุโลก 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 51      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 21:55     มวกเหล็ก 99      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 23:04     ชุมพร 19      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 21:47     ชะอวด 48      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 23:42     ชุมพร 18      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 21:15     พัทลุง 88      
39 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี            
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 19:05     นครปฐม 39      
41 กรุงเทพ - ยะลา 23:00     กรุงเทพ 10      
42 ยะลา - กรุงเทพ 23:00     ไชยา 129      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ปลายทาง     สุราษฎร์ธานี 33      
44 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 23:05     ชุมพร 16      
51 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 23:06     ชุมทางบางซื่อ 1 42      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 23:08     เด่นชัย 40      
67 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 22:23     อยุธยา 32      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 23:11     บ้านพะเนา 5      
69 กรุงเทพ - หนองคาย 22:01     ชุมทางบ้านภาชี 0      
70 หนองคาย - กรุงเทพ 23:34     ชุมทางบัวใหญ่ 41      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ ปลายทาง     ศรีสะเกษ 0      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     เชียงราก 28      
73 กรุงเทพ - ศีขรภูมิ 21:50     กรุงเทพ 0      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ 22:54     นครราชสีมา 0      
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 15:35     อยุธยา 0      
77 กรุงเทพ - หนองคาย 21:54     มวกเหล็ก 32      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ 23:06     นครราชสีมา 0      
83 กรุงเทพ - ตรัง 23:11     ประจวบคีรีขันธ์ 45      
84 ตรัง - กรุงเทพ 23:59     ชุมพร 0      
85 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช 23:55     หัวหิน 19      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 23:55     บางสะพานใหญ่ 21      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 20:39     หลักสี่ 22      
105 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 23:35     บ้านตาคลี 31      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.8 ว่าด้วยการลาของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 139
2.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.2 ข. ว่าด้วย กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน การใช้สิทธิต่างๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย และการนับอายุงานสำหรับลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ. 20 พฤศจิกายน 2557 158
3.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.11 ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1) พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 170
4.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาและวินิจฉัยในกรณีรถตกรางต่างๆ และแบบบันทึกการตรวจและพิจารณาวินิจฉัยในกรณีรถตกราง(แบบ ม.85) 20 พฤศจิกายน 2557 79
5.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานที่ครองอัตราระดับ 8 ชำนาญงาน/ชำนาญการ(ช.) 20 พฤศจิกายน 2557 137
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 3 พฤศจิกายน 2557 273
7.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง โครงการ SMART Station ระยะที่ 7 27 ตุลาคม 2557 326
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 248
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 1511
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 1350

เข้าสู่ระบบ