วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

ประกาศงานสถานีกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเเฉพาะงาน
    ด้วยงานสถานีกรุงเทพ กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์กรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออก ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่แทนสำรองช่างฝีมือ ในหน้าที่ต่างๆ จำนวน 25 อัตรา...
วันที่โพส : 16 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 472 ครั้ง
ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558
    ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558
วันที่โพส : 4 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 303 ครั้ง
ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ประจำวันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2558
    ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารให้บริการเป็นรถไฟฟรี ชั้น 3
วันที่โพส : 3 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 238 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  28 มกราคม 2558)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 22:21     นครสวรรค์ 8      
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 23:00     ชุมทางบ้านดารา 0      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ ปลายทาง     ศิลาอาสน์ 12      
4 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 22:38     ตะพานหิน 0      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ ปลายทาง     เชียงใหม่ 0      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
13 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 22:07     ลพบุรี 12      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 22:07     พิษณุโลก 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 90      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 22:28     มวกเหล็ก 132      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 22:05     มาบอำมฤต 17      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 22:11     พัทลุง 112      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 21:47     บางสะพานใหญ่ 4      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 00:00     พัทลุง 0      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 20      
41 กรุงเทพ - ยะลา 22:50     กรุงเทพ 0      
42 ยะลา - กรุงเทพ 21:05     พัทลุง 209      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 21:05     สุราษฎร์ธานี 21      
44 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 21:52     หลังสวน 0      
51 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 22:59     ดอนเมือง 10      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 22:33     เด่นชัย 5      
67 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 22:37     ชุมทางบ้านภาชี 27      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 22:53     จักราช 7      
69 กรุงเทพ - หนองคาย 22:29     ชุมทางบ้านภาชี 28      
70 หนองคาย - กรุงเทพ 23:01     ชุมทางบัวใหญ่ 8      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ ปลายทาง     ศรีสะเกษ 21      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 10      
73 กรุงเทพ - ศีขรภูมิ ปลายทาง     ดอนเมือง 0      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ 22:58     นครราชสีมา 4      
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 2      
76 หนองคาย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
77 กรุงเทพ - หนองคาย 22:04     มวกเหล็ก 42      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ 23:06     นครราชสีมา 0      
83 กรุงเทพ - ตรัง 22:51     ประจวบคีรีขันธ์ 25      
84 ตรัง - กรุงเทพ 22:41     หลังสวน 0      
85 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช 21:53     ราชบุรี 3      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 22:40     มาบอำมฤต 15      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 22:40     กรุงเทพ 5      
105 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 22:21     ลพบุรี 14      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 20      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการ SMART Station" 9 มกราคม 2558 379
2.
คำสั่ง กพว. เรื่อง นำส่งประกาศรับสมัครพนักงานฝ่ายการเดินรถขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 6 มกราคม 2558 172
3.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 6 มกราคม 2558 324
4.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนละดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ 23 ธันวาคม 2557 1009
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 14 ราย 22 ธันวาคม 2557 990
6.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ 15 ธันวาคม 2557 428
7.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 5 อัตรา 9 ธันวาคม 2557 843
8.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกเพื่อรับทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 2 ธันวาคม 2557 317
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กวดขันการห้ามบุคคลเข้าไปขายอาหารและสิ่งของใดๆ ภายในเขตสถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟ 29 พฤศจิกายน 2557 175
10.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.8 ว่าด้วยการลาของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 415

เข้าสู่ระบบ