วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

ประกาศงานสถานีกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเเฉพาะงาน
    ด้วยงานสถานีกรุงเทพ กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์กรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออก ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่แทนสำรองช่างฝีมือ ในหน้าที่ต่างๆ จำนวน 25 อัตรา...
วันที่โพส : 16 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 336 ครั้ง
ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558
    ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558
วันที่โพส : 4 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 288 ครั้ง
ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ประจำวันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2558
    ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารให้บริการเป็นรถไฟฟรี ชั้น 3
วันที่โพส : 3 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 224 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  26 มกราคม 2558)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:00     เชียงใหม่ 0      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 17:02     ตะพานหิน 114      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 16:41     เด่นชัย 48      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 16:03     ตะพานหิน 0      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 16:26     ลำพูน 2      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 7      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 17:15     บุรีรัมย์ 0      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 17:15     นครปฐม 25      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 17:40     ปาดังเบซาร์ 0      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 16:56     นครปฐม 18      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 16:40     ปัตตานี 0      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 15:11     ประจวบคีรีขันธ์ 12      
42 ยะลา - กรุงเทพ            
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 15:55     หลังสวน 25      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
69 กรุงเทพ - หนองคาย            
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ     สุรินทร์ 0      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 45      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 17:07     สำราญ 39      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 17:08     ชุมทางบางซื่อ 21      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
83 กรุงเทพ - ตรัง 17:10     กรุงเทพ 5      
84 ตรัง - กรุงเทพ 17:25     ตรัง 0      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 13:30     ชุมทางทุ่งสง 0      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 15:08     ตะพานหิน 1      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 15:08     กรุงเทพ 20      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 15:28     ลพบุรี 9      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 16:28     ศิลาอาสน์ 24      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 17:03     ดอนเมือง 0      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 17:03     อุทุมพรพิสัย 28      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 17:40     ดอนเมือง 0      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 17:28     กันทรารมย์ 0      
145 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 15:35     กรุงเทพ 15      
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 15:35     มวกเหล็ก 0      
168 กันตัง - กรุงเทพ 16:58     นาสาร 0      
169 กรุงเทพ - ยะลา 17:01     ศาลายา 16      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการ SMART Station" 9 มกราคม 2558 365
2.
คำสั่ง กพว. เรื่อง นำส่งประกาศรับสมัครพนักงานฝ่ายการเดินรถขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 6 มกราคม 2558 163
3.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 6 มกราคม 2558 315
4.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนละดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ 23 ธันวาคม 2557 984
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 14 ราย 22 ธันวาคม 2557 966
6.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ 15 ธันวาคม 2557 428
7.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 5 อัตรา 9 ธันวาคม 2557 833
8.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกเพื่อรับทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 2 ธันวาคม 2557 314
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กวดขันการห้ามบุคคลเข้าไปขายอาหารและสิ่งของใดๆ ภายในเขตสถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟ 29 พฤศจิกายน 2557 174
10.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.8 ว่าด้วยการลาของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 412

เข้าสู่ระบบ