วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 3 เมษายน 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

ประกาศงานสถานีกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเเฉพาะงาน
    ด้วยงานสถานีกรุงเทพ กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์กรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออก ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่แทนสำรองช่างฝีมือ ในหน้าที่ต่างๆ จำนวน 25 อัตรา...
วันที่โพส : 16 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 578 ครั้ง
ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558
    ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558
วันที่โพส : 4 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 329 ครั้ง
ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ประจำวันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2558
    ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารให้บริการเป็นรถไฟฟรี ชั้น 3
วันที่โพส : 3 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 269 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2558)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 06:35     ดอนเมือง 6      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 07:55     สุรินทร์ 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 06:05     นาทา 0      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 06:29     ลำพูน 19      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 07:30     ศิลาอาสน์ 0      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 07:10     กรุงเทพ 10      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 07:10     เด่นชัย 0      
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 07:10     กรุงเทพ 0      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 07:38     กันทรารมย์ 0      
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก 06:30     ชุมทางหาดใหญ่ 0      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 06:54     พิจิตร 2      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ 07:12     ลพบุรี 7      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 05:30     ตะพานหิน 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 06:52     บุรีรัมย์ 46      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 04:51     ประจวบคีรีขันธ์ 0      
260 น้ำตก - ธนบุรี 05:20     น้ำตก 0      
275 กรุงเทพ - อรัญประเทศ 06:50     หัวหมาก 7      
278 กบินทร์บุรี - กรุงเทพ 06:50     กบินทร์บุรี 0      
280 อรัญประเทศ - กรุงเทพ 06:40     อรัญประเทศ 0      
283 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง 06:55     กรุงเทพ 0      
352 ราชบุรี - ธนบุรี 07:01     ศาลายา 22      
372 ปราจีนบุรี - กรุงเทพ 06:28     ชุมทางฉะเชิงเทรา 9      
379 กรุงเทพ - หัวตะเข้ ปลายทาง     หัวตะเข้ 0      
380 หัวตะเข้ - กรุงเทพ 06:49     มักกะสัน 0      
384 ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ 06:50     หัวหมาก 0      
303 กรุงเทพ - ลพบุรี 05:50     อยุธยา 0      
311 กรุงเทพ - รังสิต 04:58     ชุมทางบางซื่อ 1 0      
314 ชุมทางบ้านภาชี - กรุงเทพ 04:58     ชุมทางบางซื่อ 1 0      
316 ลพบุรี - กรุงเทพ 06:43     ชุมทางบ้านภาชี 66      
339 กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย 06:51     อยุธยา 6      
342 ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ 06:24     อยุธยา 0      
376 รังสิต - หัวตะเข้ 06:37     โรงพยาบาลรามาธิบดี 0      
401 ลพบุรี - พิษณุโลก 08:07     นครสวรรค์ 0      
403 พิษณุโลก - ศิลาอาสน์ ปลายทาง     ศิลาอาสน์ 0      
407 นครสวรรค์ - เชียงใหม่ 06:54     พิจิตร 4      
415 นครราชสีมา - ตลาดหนองคาย 06:32     บ้านเกาะ 0      
416 อุดรธานี - นครราชสีมา 06:55     โนนสะอาด 0      
417 นครราชสีมา - อุดรธานี 06:55            
418 ตลาดหนองคาย - นครราชสีมา            
421 นครราชสีมา - อุบลราชธานี 07:15     หินดาษ 0      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการ SMART Station" 9 มกราคม 2558 405
2.
คำสั่ง กพว. เรื่อง นำส่งประกาศรับสมัครพนักงานฝ่ายการเดินรถขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 6 มกราคม 2558 180
3.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 6 มกราคม 2558 349
4.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนละดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ 23 ธันวาคม 2557 1061
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 14 ราย 22 ธันวาคม 2557 1042
6.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ 15 ธันวาคม 2557 430
7.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 5 อัตรา 9 ธันวาคม 2557 861
8.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกเพื่อรับทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 2 ธันวาคม 2557 319
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กวดขันการห้ามบุคคลเข้าไปขายอาหารและสิ่งของใดๆ ภายในเขตสถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟ 29 พฤศจิกายน 2557 176
10.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.8 ว่าด้วยการลาของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 422

เข้าสู่ระบบ