วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

ประกาศงานสถานีกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเเฉพาะงาน
    ด้วยงานสถานีกรุงเทพ กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์กรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออก ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่แทนสำรองช่างฝีมือ ในหน้าที่ต่างๆ จำนวน 25 อัตรา...
วันที่โพส : 16 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 506 ครั้ง
ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558
    ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558
วันที่โพส : 4 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 306 ครั้ง
ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ประจำวันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2558
    ขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารให้บริการเป็นรถไฟฟรี ชั้น 3
วันที่โพส : 3 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 246 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  30 มกราคม 2558)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 07:55     สุรินทร์ 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ            
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 07:00     อุบลราชธานี 0      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ 07:05     ลพบุรี 0      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 05:55     บางมูลนาก 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 05:18     สุรินทร์ 0      
254 หลังสวน - ธนบุรี            
260 น้ำตก - ธนบุรี     น้ำตก 0      
278 กบินทร์บุรี - กรุงเทพ            
280 อรัญประเทศ - กรุงเทพ            
352 ราชบุรี - ธนบุรี 05:00     ราชบุรี 0      
372 ปราจีนบุรี - กรุงเทพ            
378 หัวตะเข้ - กรุงเทพ 08:05     หัวตะเข้ 0      
379 กรุงเทพ - หัวตะเข้ 04:15     กรุงเทพ 0      
380 หัวตะเข้ - กรุงเทพ 06:00     หัวตะเข้ 0      
384 ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ 05:45     ชุมทางฉะเชิงเทรา 0      
303 กรุงเทพ - ลพบุรี 05:00     ดอนเมือง 0      
311 กรุงเทพ - รังสิต 05:00     รังสิต 0      
314 ชุมทางบ้านภาชี - กรุงเทพ 05:12     อยุธยา 0      
316 ลพบุรี - กรุงเทพ 04:40     ลพบุรี 0      
318 ลพบุรี - กรุงเทพ 06:00     ลพบุรี 0      
339 กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย 05:20     กรุงเทพ 0      
342 ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ 05:05     ชุมทางแก่งคอย 0      
376 รังสิต - หัวตะเข้ 05:35     รังสิต 0      
401 ลพบุรี - พิษณุโลก 08:07     นครสวรรค์ 0      
407 นครสวรรค์ - เชียงใหม่ 05:36     ชุมแสง 0      
415 นครราชสีมา - ตลาดหนองคาย 06:20     นครราชสีมา 0      
416 อุดรธานี - นครราชสีมา 06:20            
421 นครราชสีมา - อุบลราชธานี 06:10     นครราชสีมา 0      
423 ลำชี - สำโรงทาบ ปลายทาง     สำโรงทาบ 0      
424 สำโรงทาบ - นครราชสีมา 06:22     ศีขรภูมิ 0      
425 ลำชี - อุบลราชธานี 05:29     ลำชี 0      
428 อุบลราชธานี - นครราชสีมา 06:18     อุบลราชธานี 0      
430 ชุมทางบัวใหญ่ - นครราชสีมา            
431 ชุมทางแก่งคอย - ขอนแก่น 05:00     ชุมทางแก่งคอย 0      
440 ชุมทางบัวใหญ่ - ชุมทางแก่งคอย            
445 ชุมพร - ชุมทางหาดใหญ่            
485 ชุมทางหนองปลาดุก - น้ำตก     ชุมทางหนองปลาดุก 0      
306 อยุธยา - กรุงเทพ 05:50     อยุธยา 0      
356 สุพรรณบุรี - กรุงเทพ 04:20     สุพรรณบุรี 0      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการ SMART Station" 9 มกราคม 2558 387
2.
คำสั่ง กพว. เรื่อง นำส่งประกาศรับสมัครพนักงานฝ่ายการเดินรถขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 6 มกราคม 2558 174
3.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 6 มกราคม 2558 330
4.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนละดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ 23 ธันวาคม 2557 1016
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 14 ราย 22 ธันวาคม 2557 998
6.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ 15 ธันวาคม 2557 428
7.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 5 อัตรา 9 ธันวาคม 2557 847
8.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกเพื่อรับทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 2 ธันวาคม 2557 317
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กวดขันการห้ามบุคคลเข้าไปขายอาหารและสิ่งของใดๆ ภายในเขตสถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟ 29 พฤศจิกายน 2557 175
10.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.8 ว่าด้วยการลาของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 419

เข้าสู่ระบบ