วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 26 กันยายน 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การทดสอบการใช้ลิฟท์สำหรับวีลแชร์
    ภาพบางส่วนการทดสอบการใช้ลิฟท์สำหรับวีลแชร์ เพื่อมิให้พบการข้ดข้องเมื่อมีผู้ใช้จริง ซึ่งจะทดสอบการใช้งานทุกครั้งที่พ่วงกับขบวนรถทั้งสถานีต้นทางและสถานีปลายทาง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านบริการให้แก่ผู้โดยสาร
วันที่โพส : 20 กรกฎาคม 2557  อ่านแล้ว : 127 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  28 กรกฎาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 20:23     ชุมทางบ้านภาชี 19      
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 21:00     บ้านปิน 5      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ ปลายทาง     ศิลาอาสน์ 55      
4 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 20:15     ศิลาอาสน์ 25      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ ปลายทาง     เชียงใหม่ 30      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 19:30     ดอนเมือง 3      
13 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 20:28     ชุมทางบางซื่อ 1 31      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 20:28     เด่นชัย 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 18      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 18:47     นครราชสีมา 0      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 20:22     ประจวบคีรีขันธ์ 20      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 20:40     พัทลุง 21      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 20:07     ประจวบคีรีขันธ์ 0      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 20:20     พัทลุง 33      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
42 ยะลา - กรุงเทพ 21:21     คลองจันดี 116      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ปลายทาง     สุราษฎร์ธานี 86      
44 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     สุราษฎร์ธานี 0      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 20:54     แม่เมาะ 6      
67 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 21:13     ชุมทางบางซื่อ 25      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 21:10     สุรินทร์ 11      
69 กรุงเทพ - หนองคาย 20:52     ชุมทางบางซื่อ 29      
70 หนองคาย - กรุงเทพ 21:13     ขอนแก่น 8      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ ปลายทาง     ศรีสะเกษ 45      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 60      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ 21:05     กระสัง 22      
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 25      
76 หนองคาย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
77 กรุงเทพ - หนองคาย 20:21     อยุธยา 21      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ 21:09     เมืองพล 8      
83 กรุงเทพ - ตรัง 20:38     เพชรบุรี 27      
84 ตรัง - กรุงเทพ 20:34     นาสาร 8      
85 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช 20:38     ศาลายา 8      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 20:22     ไชยา 69      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 21:17     ชุมทางบางซื่อ 1 38      
105 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 20:40     ชุมทางบางซื่อ 1 32      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 30      
107 กรุงเทพ - เด่นชัย ปลายทาง     ชุมทางบางซื่อ 1 27      
108 เด่นชัย - กรุงเทพ 20:21     ศิลาอาสน์ 11      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 20:10     พิษณุโลก 49      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการจัดรถปรับอากาศนั้งและนอน ชั้นที่ 2 (บนท.ป.)เฉพาะผู้โดยสารสุภาพสตรีและเด็ก(Ladies&Children Car) รวม๔ึงเด็กชายที่มีอายุไม่ถึง 10 ปีบริบูรณ์และมีส่วนสูงไม่เกิน 150 เซนติเมตร 24 กรกฎาคม 2557 135
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 66 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 1213
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 43 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 875
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 5 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 685
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน 8 กรกฎาคม 2557 531
6.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 14 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 576
7.
คำสั่งฝ่าย เรื่อง ให้ยกเลิกคำสั่งจ้างนางจิตราวดี เพชรกูล เป็นลูกจ้างรายเดือนทำหน้าที่พนักงานการเดินรถ 4 สถานีมักกะสัน 8 กรกฎาคม 2557 465
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 2 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 479
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม30ราย) 8 กรกฎาคม 2557 644
10.
คำสั่ง ศอฉ. เรื่องแต่งตั้งพนักงาน (รวม 17 ราย) 6 กรกฎาคม 2557 578

เข้าสู่ระบบ