Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1814 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1386 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 1151 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  1 พฤศจิกายน 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 07:55     สุรินทร์ 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ            
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 07:00     อุบลราชธานี 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 05:18     สุรินทร์ 0      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 05:18     ประจวบคีรีขันธ์ 1      
415 นครราชสีมา - ตลาดหนองคาย 06:20     นครราชสีมา 0      
416 อุดรธานี - นครราชสีมา            
417 นครราชสีมา - อุดรธานี            
418 ตลาดหนองคาย - นครราชสีมา            
421 นครราชสีมา - อุบลราชธานี 06:10     นครราชสีมา 0      
423 ลำชี - สำโรงทาบ ปลายทาง     สำโรงทาบ 0      
424 สำโรงทาบ - นครราชสีมา 06:22     ศีขรภูมิ 0      
425 ลำชี - อุบลราชธานี 05:29     ลำชี 0      
428 อุบลราชธานี - นครราชสีมา 06:18     อุบลราชธานี 0      
430 ชุมทางบัวใหญ่ - นครราชสีมา 06:18            
431 ชุมทางแก่งคอย - ขอนแก่น            
432 ขอนแก่น - ชุมทางแก่งคอย            
447 สุราษฎร์ธานี - สุไหงโก-ลก            
451 นครศรีธรรมราช - สุไหงโก-ลก            
457 นครศรีธรรมราช - พัทลุง            

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง โครงการ SMART Station ระยะที่ 7 27 ตุลาคม 2557 193
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 169
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 1048
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 978
5.
คำสั่่ง จดข.2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 2 ราย) 13 ตุลาคม 2557 611
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ (รวม2ราย) 13 ตุลาคม 2557 551
7.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 9 อัตรา 30 กันยายน 2557 1061
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 30 กันยายน 2557 486
9.
คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 29 กันยายน 2557 720
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 601

เข้าสู่ระบบ