Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1778 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1369 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 1145 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  31 ตุลาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 10:30     ชุมทางบ้านภาชี 30      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 10:14     ขุนตาน 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 10:20     นครราชสีมา 9      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ            
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 10:40     สุราษฎร์ธานี 0      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 10:36     ราชบุรี 32      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 10:36            
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 10:30     กรุงเทพ 25      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 10:25     นครราชสีมา 7      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 10:46     ชุมทางแก่งคอย 16      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 10:15     ชุมทางบัวใหญ่ 0      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 09:10     แม่เมาะ 0      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 10:52     นครสวรรค์ 0      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 10:52     ห้วยแก้ว 37      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 10:22     พิษณุโลก 4      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 10:37     มวกเหล็ก 23      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 10:38     บุรีรัมย์ 11      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 10:21     ศรีสะเกษ 30      
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก 07:16     จะนะ 16      
201 กรุงเทพ - พิษณุโลก 09:25     กรุงเทพ 0      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 09:25     ลพบุรี 0      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 10      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 10:08     ชุมทางบ้านภาชี 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 10:26     คลองไผ่ 53      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 10:04     นครปฐม 19      
254 หลังสวน - ธนบุรี 09:24     บางสะพานใหญ่ 39      
255 ธนบุรี - หลังสวน 10:16     ราชบุรี 30      
257 ธนบุรี - น้ำตก 09:09     นครปฐม 7      
260 น้ำตก - ธนบุรี 10:38     ศาลายา 40      
261 กรุงเทพ - หัวหิน 10:24     ศาลายา 9      
275 กรุงเทพ - อรัญประเทศ 10:24     กรุงเทพ 0      
278 กบินทร์บุรี - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 20      
280 อรัญประเทศ - กรุงเทพ 06:40     อรัญประเทศ 0      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง โครงการ SMART Station ระยะที่ 7 27 ตุลาคม 2557 182
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 166
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 1038
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 969
5.
คำสั่่ง จดข.2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 2 ราย) 13 ตุลาคม 2557 609
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ (รวม2ราย) 13 ตุลาคม 2557 550
7.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 9 อัตรา 30 กันยายน 2557 1060
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 30 กันยายน 2557 486
9.
คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 29 กันยายน 2557 717
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 601

เข้าสู่ระบบ