วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ ชี้แจงเหตุคนร้ายปีนหลังคาขบวนรถไฟเข้ามาลักทรัพย์ภายในขบวนรถ
    นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ ชี้แจงเหตุพบคนร้ายปีนหลังคารถไฟเข้ามาประสงค์ลักทรัพย์ในตู้โดยสาร...
วันที่โพส : 19 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 343 ครั้ง
ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ
    ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ
วันที่โพส : 13 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 113 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  20 สิงหาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 17:02     ชุมทางบ้านดารา 0      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 15:33     ชุมทางบ้านดารา 81      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:31     บ้านตาคลี 6      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 16:24     ลำพูน 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 20      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 17:13     หนองเต็ง 22      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 17:06     ราชบุรี 5      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 17:06     นครปฐม 16      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 16:33     ยะลา 24      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 16:59     เพชรบุรี 12      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 17:13     ไชยา 55      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 17:14     บ้านหนองตาด 66      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 25      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 17:47     หนองตะไก้ 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 17:47     กรุงเทพ 0      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
83 กรุงเทพ - ตรัง            
84 ตรัง - กรุงเทพ 17:25     ตรัง 0      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 17:14     คลองจันดี 22      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:22     บ้านตาคลี 33      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 16:42     บ้านตาคลี 28      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 15:43     ชุมทางบ้านดารา 22      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 16:05     อยุธยา 0      
134 หนองคาย - กรุงเทพ 16:05            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 16:15     ศีขรภูมิ 34      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 18:16     บางเขน 18      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 17:28     กันทรารมย์ 0      
145 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 18:06     ชุมทางบ้านภาชี 41      
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 15:24     กุดจิก 10      
168 กันตัง - กรุงเทพ 17:11     นาสาร 13      
169 กรุงเทพ - ยะลา 17:14     ศาลายา 29      
170 ยะลา - กรุงเทพ 17:37     พัทลุง 74      
171 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 17:37     ราชบุรี 38      
172 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 16:24     ปัตตานี 139      
174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 17:10     บ้านนา 60      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน รวม 30 ราย 14 สิงหาคม 2557 504
2.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง มาตราการด้านบริการเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารในการเดินทางโดยทางรถไฟ 14 สิงหาคม 2557 115
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในด้านการเดินรถ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ 13 สิงหาคม 2557 124
4.
คำสั่ง ศอต. เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 33 ราย 13 สิงหาคม 2557 407
5.
ส่งประกาศการรถไฟฯ ลงวันที่ 31 ก.ค.2557 เรื่อง ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ 8 สิงหาคม 2557 166
6.
คำสั่ง ศอน. เรื่องแต่งตั้งพนักงาน รวม 42 ราย 8 สิงหาคม 2557 705
7.
คำสั่ง ศอฉ. เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม10ราย 8 สิงหาคม 2557 482
8.
คำสั่ง จดข.2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 12 ราย 8 สิงหาคม 2557 421
9.
คำสั่ง จดข.4 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม9ราย) 7 สิงหาคม 2557 454
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การปฏิบัติเพิ่มเติมกรณีผู้โดยสารทำตั๋วสูญหาย 7 สิงหาคม 2557 200

เข้าสู่ระบบ