วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 27 กันยายน 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

ประธานกรรมการรถไฟ เน้นย้ำการรถไฟฯ
    ประธานกรรมการรถไฟ เน้นย้ำการรถไฟฯ เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร และเยียวยาครอบครัวเด็ก อายุ ๑๓ ปี ให้เหมาะสมที่สุด
วันที่โพส : 29 กรกฎาคม 2557  อ่านแล้ว : 147 ครั้ง
การทดสอบการใช้ลิฟท์สำหรับวีลแชร์
    ภาพบางส่วนการทดสอบการใช้ลิฟท์สำหรับวีลแชร์ เพื่อมิให้พบการข้ดข้องเมื่อมีผู้ใช้จริง ซึ่งจะทดสอบการใช้งานทุกครั้งที่พ่วงกับขบวนรถทั้งสถานีต้นทางและสถานีปลายทาง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านบริการให้แก่ผู้โดยสาร
วันที่โพส : 20 กรกฎาคม 2557  อ่านแล้ว : 137 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  29 กรกฎาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 18:35     กรุงเทพ 25      
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 19:19     นครลำปาง 0      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 19:05     ชุมทางบ้านดารา 25      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 19:01     บ้านปิน 149      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 19:29     อยุธยา 36      
13 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 19:40     กรุงเทพ 5      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 19:18     แม่เมาะ 7      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 19:18     อุบลราชธานี 0      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 18:59     นครราชสีมา 12      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 18:38     เพชรบุรี 51      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 18:58     ชุมทางหาดใหญ่ 13      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 19:11     เพชรบุรี 56      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 19:15     ชุมทางหาดใหญ่ 65      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 19:24     ศาลายา 35      
42 ยะลา - กรุงเทพ 19:24     บางแก้ว 132      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ปลายทาง     สุราษฎร์ธานี 37      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:54     ขุนตาน 0      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 18:54     กันทรารมย์ 0      
69 กรุงเทพ - หนองคาย            
70 หนองคาย - กรุงเทพ 19:26     หนองขอนกว้าง 0      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 18:33     ศีขรภูมิ 53      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 40      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 35      
76 หนองคาย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
77 กรุงเทพ - หนองคาย 19:20     กรุงเทพ 45      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ 19:29     กุมภวาปี 20      
83 กรุงเทพ - ตรัง 19:29     เจ็ดเสมียน 29      
84 ตรัง - กรุงเทพ 00:00     ตรัง 0      
85 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช 19:30     กรุงเทพ 0      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 16:17     ชุมทางเขาชุมทอง 39      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 19:39     อยุธยา 25      
105 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์            
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 55      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 19:15     ตะพานหิน 59      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 18:51     ศิลาอาสน์ 167      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
134 หนองคาย - กรุงเทพ ปลายทาง     นาทา 0      
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 0      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 15:59     ชุมทางแก่งคอย 29      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กวดขันการลักลอบนำสินค้าหลบหนีภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต ตลอดจนของผิดกฎหมายอื่นๆ ทางรถไฟ 29 กรกฎาคม 2557 21
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการจัดรถปรับอากาศนั้งและนอน ชั้นที่ 2 (บนท.ป.)เฉพาะผู้โดยสารสุภาพสตรีและเด็ก(Ladies&Children Car) รวม๔ึงเด็กชายที่มีอายุไม่ถึง 10 ปีบริบูรณ์และมีส่วนสูงไม่เกิน 150 เซนติเมตร 24 กรกฎาคม 2557 143
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 66 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 1235
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 43 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 888
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 5 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 697
6.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน 8 กรกฎาคม 2557 540
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 14 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 583
8.
คำสั่งฝ่าย เรื่อง ให้ยกเลิกคำสั่งจ้างนางจิตราวดี เพชรกูล เป็นลูกจ้างรายเดือนทำหน้าที่พนักงานการเดินรถ 4 สถานีมักกะสัน 8 กรกฎาคม 2557 471
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 2 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 487
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม30ราย) 8 กรกฎาคม 2557 663

เข้าสู่ระบบ