วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 27 มกราคม 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เปิดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารในเทศกาลปีใหม่
    จำนวน 4 เส้นทาง
วันที่โพส : 22 พฤศจิกายน 2557  อ่านแล้ว : 261 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย
    พาท่านนั่งม้าเหล็กไปกับ รถนำเที่ยว "ทุ่งทานตะวัน | เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" จองตั๋วได้แล้ววันนี้!!
วันที่โพส : 21 พฤศจิกายน 2557  อ่านแล้ว : 344 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  28 พฤศจิกายน 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 07:45     ชุมทางบ้านภาชี 29      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 08:05     กรุงเทพ 0      
44 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 80      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 07:55     สุรินทร์ 0      
73 กรุงเทพ - ศีขรภูมิ 00:00     ชุมทางแก่งคอย 0      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ 00:00            
76 หนองคาย - กรุงเทพ 08:00     เขาสวนกวาง 6      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 07:14     ขุนตาน 0      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 08:03     ชุมทางบ้านดารา 3      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 07:00     กรุงเทพ 0      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 07:10     เด่นชัย 0      
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 07:19     ชุมทางบางซื่อ 7      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 07:00     อุบลราชธานี 0      
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก 07:45     เทพา 21      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 07:25     ตะพานหิน 3      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ 07:25     ลพบุรี 19      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 05:30     ตะพานหิน 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 06:47     บ้านแสลงพัน 26      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 08:06     หัวหิน 109      
254 หลังสวน - ธนบุรี 07:37     ชุมพร 36      
255 ธนบุรี - หลังสวน 07:30     ธนบุรี 0      
257 ธนบุรี - น้ำตก 07:50     ธนบุรี 0      
260 น้ำตก - ธนบุรี 05:20     น้ำตก 0      
275 กรุงเทพ - อรัญประเทศ 06:49     หัวหมาก 6      
278 กบินทร์บุรี - กรุงเทพ 06:30     กบินทร์บุรี 0      
280 อรัญประเทศ - กรุงเทพ 06:30     อรัญประเทศ 0      
281 กรุงเทพ - กบินทร์บุรี 08:00     กรุงเทพ 0      
283 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง 07:55     หัวหมาก 6      
352 ราชบุรี - ธนบุรี ปลายทาง     ธนบุรี 10      
372 ปราจีนบุรี - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
378 หัวตะเข้ - กรุงเทพ 08:05     หัวตะเข้ 0      
379 กรุงเทพ - หัวตะเข้ ปลายทาง     หัวตะเข้ 0      
380 หัวตะเข้ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
384 ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
302 ลพบุรี - กรุงเทพ            
303 กรุงเทพ - ลพบุรี     ลพบุรี 0      
304 ลพบุรี - กรุงเทพ 08:00     ลพบุรี 0      
311 กรุงเทพ - รังสิต ปลายทาง     รังสิต 0      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.8 ว่าด้วยการลาของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 213
2.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.2 ข. ว่าด้วย กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน การใช้สิทธิต่างๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย และการนับอายุงานสำหรับลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ. 20 พฤศจิกายน 2557 243
3.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.11 ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1) พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 247
4.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาและวินิจฉัยในกรณีรถตกรางต่างๆ และแบบบันทึกการตรวจและพิจารณาวินิจฉัยในกรณีรถตกราง(แบบ ม.85) 20 พฤศจิกายน 2557 104
5.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานที่ครองอัตราระดับ 8 ชำนาญงาน/ชำนาญการ(ช.) 20 พฤศจิกายน 2557 193
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 3 พฤศจิกายน 2557 286
7.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง โครงการ SMART Station ระยะที่ 7 27 ตุลาคม 2557 336
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 257
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 1558
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 1395

เข้าสู่ระบบ