Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 492 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 585 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 589 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  23 กันยายน 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์            
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 11:07     ลพบุรี 38      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 11:06     นครลำปาง 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 10:44     ท่าช้าง 12      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 11:14     ไชยา 6      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 09:45     ชุมทางบางซื่อ 2 78      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 09:45            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 10:05     กรุงเทพ 0      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 10:36     นครราชสีมา 18      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 10:59     ชุมทางแก่งคอย 29      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 10:15     ชุมทางบัวใหญ่ 0      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 10:59     เด่นชัย 3      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 10:57     นครสวรรค์ 5      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 10:44     บ้านตาคลี 4      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 10:21     พิษณุโลก 3      
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 10:21     ชุมทางแก่งคอย 57      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 10:57     ลำปลายมาศ 2      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 11:30     สุรินทร์ 0      
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก            
176 สุไหงโก-ลก - ชุมทางหาดใหญ่            
201 กรุงเทพ - พิษณุโลก 09:55     กรุงเทพ 30      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 10:44     บ้านหมี่ 24      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ 10:40     บางเขน 58      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 10:40     บางปะอิน 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 09:44     สีคิ้ว 42      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 08:00     เพชรบุรี 44      
254 หลังสวน - ธนบุรี 10:49     ประจวบคีรีขันธ์ 46      
255 ธนบุรี - หลังสวน 09:29     ชุมทางหนองปลาดุก 23      
257 ธนบุรี - น้ำตก 09:28     นครปฐม 26      
260 น้ำตก - ธนบุรี 09:29     ชุมทางหนองปลาดุก 54      
261 กรุงเทพ - หัวหิน 09:45     กรุงเทพ 25      
262 หัวหิน - กรุงเทพ            
275 กรุงเทพ - อรัญประเทศ 06:20     มักกะสัน 0      
278 กบินทร์บุรี - กรุงเทพ 06:20     กรุงเทพ 5      
280 อรัญประเทศ - กรุงเทพ 06:40     อรัญประเทศ 0      
281 กรุงเทพ - กบินทร์บุรี 08:00     กรุงเทพ 0      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 439
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 58
3.
นำส่งคำสั่งเฉพาะ ที่ ก.366/2557 ลง 30 ก.ค.2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ปฏิบัติงาน 9 กันยายน 2557 228
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หน้าที่ของพนักงานรถนอน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 1 กันยายน 2557 277
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ 25 สิงหาคม 2557 1224
6.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้กวดขันการบริการขนส่งสินค้าประเภทห่อวัตถุ ขึ้น-ลง จากขบวนรถโดยสาร ตามคำสั่งฝ่ายการเดินรถ ที่ สค.1/2552 ลงวันที่ 29 ก.ค.2552 25 สิงหาคม 2557 273
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 9 ราย 25 สิงหาคม 2557 794
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน รวม 30 ราย 14 สิงหาคม 2557 957
9.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง มาตราการด้านบริการเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารในการเดินทางโดยทางรถไฟ 14 สิงหาคม 2557 185
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในด้านการเดินรถ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ 13 สิงหาคม 2557 160

เข้าสู่ระบบ