Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 2539 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1724 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 1393 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  21 พฤศจิกายน 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 08:30     กรุงเทพ 0      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 08:50     เชียงใหม่ 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 08:02     ชุมทางแก่งคอย 17      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 08:05     กรุงเทพ 0      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 08:35     บุรีรัมย์ 0      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ 08:35            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 08:20     กรุงเทพ 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 08:55     ท่าพระ 16      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 08:32     นครลำปาง 0      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 08:03     ชุมทางบ้านดารา 3      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 07:42     บางเขน 7      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 08:32     ศิลาอาสน์ 0      
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 07:27     บางเขน 4      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 08:13     ศรีสะเกษ 9      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก 07:31     เทพา 7      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 08:39     นครสวรรค์ 0      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ 07:13     ลพบุรี 8      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 09:19     ลพบุรี 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 08:30     นครราชสีมา 8      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 08:32     หัวหิน 135      
254 หลังสวน - ธนบุรี 07:56     ชุมพร 55      
260 น้ำตก - ธนบุรี 05:20     น้ำตก 0      
275 กรุงเทพ - อรัญประเทศ 05:20     กรุงเทพ 0      
278 กบินทร์บุรี - กรุงเทพ 07:01     ประจันตคาม 0      
280 อรัญประเทศ - กรุงเทพ 06:40     อรัญประเทศ 0      
281 กรุงเทพ - กบินทร์บุรี 08:00     กรุงเทพ 0      
283 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง 06:55     กรุงเทพ 0      
352 ราชบุรี - ธนบุรี ปลายทาง     ธนบุรี 2      
372 ปราจีนบุรี - กรุงเทพ 06:21     ชุมทางฉะเชิงเทรา 2      
379 กรุงเทพ - หัวตะเข้ 04:15     กรุงเทพ 0      
384 ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ            
303 กรุงเทพ - ลพบุรี ปลายทาง     ลพบุรี 0      
311 กรุงเทพ - รังสิต ปลายทาง     ชุมทางบางซื่อ 1 0      
314 ชุมทางบ้านภาชี - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
316 ลพบุรี - กรุงเทพ 07:38     หลักสี่ 16      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.8 ว่าด้วยการลาของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 45
2.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.2 ข. ว่าด้วย กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน การใช้สิทธิต่างๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย และการนับอายุงานสำหรับลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ. 20 พฤศจิกายน 2557 64
3.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.11 ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1) พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 66
4.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาและวินิจฉัยในกรณีรถตกรางต่างๆ และแบบบันทึกการตรวจและพิจารณาวินิจฉัยในกรณีรถตกราง(แบบ ม.85) 20 พฤศจิกายน 2557 30
5.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานที่ครองอัตราระดับ 8 ชำนาญงาน/ชำนาญการ(ช.) 20 พฤศจิกายน 2557 66
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 3 พฤศจิกายน 2557 259
7.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง โครงการ SMART Station ระยะที่ 7 27 ตุลาคม 2557 322
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 243
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 1472
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 1318

เข้าสู่ระบบ