Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1544 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1259 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 1060 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  25 ตุลาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่            
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:23     ลำพูน 0      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 16:41     บางมูลนาก 119      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 17:46     แม่เมาะ 10      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:38     บ้านตาคลี 13      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:24     ขุนตาน 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 98      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     ศีขรภูมิ 90      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 15:30     ชุมทางบางซื่อ 21      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 17:40     ปาดังเบซาร์ 0      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 15:41     ชุมทางบางซื่อ 7      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 16:48     ปัตตานี 8      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 16:54     เพชรบุรี 7      
42 ยะลา - กรุงเทพ 17:19     ชุมทางหาดใหญ่ 56      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ปลายทาง     สุราษฎร์ธานี 79      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:53     ลำพูน 0      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 17:37     ห้วยราช 71      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 14:49     ชุมทางบางซื่อ 26      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 16:27     หลักสี่ 0      
77 กรุงเทพ - หนองคาย            
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
83 กรุงเทพ - ตรัง 17:05     กรุงเทพ 0      
84 ตรัง - กรุงเทพ            
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ     บ้านทุ่งหล่อ 23      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:39     บ้านหมี่ 15      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 15:08     บางเขน 41      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 16:47     บ้านตาคลี 33      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย ปลายทาง     เด่นชัย 0      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 16:45     เชียงราก 0      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 17:25     บ้านเนียม 37      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 17:16     เชียงราก 0      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ     ศรีสะเกษ 0      
145 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 15:52     ชุมทางบางซื่อ 8      
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 18:03     ชุมทางแก่งคอย 13      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 116
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 886
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 852
4.
คำสั่่ง จดข.2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 2 ราย) 13 ตุลาคม 2557 556
5.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ (รวม2ราย) 13 ตุลาคม 2557 507
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 9 อัตรา 30 กันยายน 2557 1018
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 30 กันยายน 2557 472
8.
คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 29 กันยายน 2557 694
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 589
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 83

เข้าสู่ระบบ