วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

ประธานกรรมการรถไฟ เน้นย้ำการรถไฟฯ
    ประธานกรรมการรถไฟ เน้นย้ำการรถไฟฯ เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร และเยียวยาครอบครัวเด็ก อายุ ๑๓ ปี ให้เหมาะสมที่สุด
วันที่โพส : 29 กรกฎาคม 2557  อ่านแล้ว : 219 ครั้ง
การทดสอบการใช้ลิฟท์สำหรับวีลแชร์
    ภาพบางส่วนการทดสอบการใช้ลิฟท์สำหรับวีลแชร์ เพื่อมิให้พบการข้ดข้องเมื่อมีผู้ใช้จริง ซึ่งจะทดสอบการใช้งานทุกครั้งที่พ่วงกับขบวนรถทั้งสถานีต้นทางและสถานีปลายทาง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านบริการให้แก่ผู้โดยสาร
วันที่โพส : 20 กรกฎาคม 2557  อ่านแล้ว : 142 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  30 กรกฎาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่            
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:24     ลำพูน 1      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 17:20     หนองตม 49      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 17:18     บ้านปิน 46      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:18     พิษณุโลก 124      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:24     ขุนตาน 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 40      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     ทะเมนชัย 23      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 17:13     ราชบุรี 12      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 17:21     นครปฐม 43      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 15:30     สุไหงโก-ลก 70      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 17:49     ราชบุรี 8      
42 ยะลา - กรุงเทพ 17:53     พัทลุง 17      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 17:33     ไชยา 75      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:53     ลำพูน 0      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ     สุรินทร์ 52      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 60      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 16:24     ขอนแก่น 6      
76 หนองคาย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 35      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
83 กรุงเทพ - ตรัง 17:30     กรุงเทพ 25      
84 ตรัง - กรุงเทพ 17:25     ตรัง 0      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 18:00     ชุมทางทุ่งสง 100      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 16:35     นครสวรรค์ 24      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 16:35     กรุงเทพ 25      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 16:52     หนองโพ 13      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 17:09     พิจิตร 224      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 15:02     ลพบุรี 14      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 17:47     กันทรารมย์ 20      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 17:05     อยุธยา 28      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 17:57     ศรีสะเกษ 0      
145 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 16:39     ดอนเมือง 30      
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 16:39     นครราชสีมา 72      
168 กันตัง - กรุงเทพ 17:09     นาสาร 11      
169 กรุงเทพ - ยะลา 17:40     นครปฐม 25      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 26 ราย 30 กรกฎาคม 2557 89
2.
คำสั่ง จดข.5 เรื่องโยกย้ายพนักงาน (รวม 9 ราย) 30 กรกฎาคม 2557 116
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กวดขันการลักลอบนำสินค้าหลบหนีภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต ตลอดจนของผิดกฎหมายอื่นๆ ทางรถไฟ 29 กรกฎาคม 2557 61
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการจัดรถปรับอากาศนั้งและนอน ชั้นที่ 2 (บนท.ป.)เฉพาะผู้โดยสารสุภาพสตรีและเด็ก(Ladies&Children Car) รวม๔ึงเด็กชายที่มีอายุไม่ถึง 10 ปีบริบูรณ์และมีส่วนสูงไม่เกิน 150 เซนติเมตร 24 กรกฎาคม 2557 153
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 66 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 1255
6.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 43 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 899
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 5 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 704
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน 8 กรกฎาคม 2557 549
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง บรรจุพนักงาน (รวม 14 ราย) 8 กรกฎาคม 2557 591
10.
คำสั่งฝ่าย เรื่อง ให้ยกเลิกคำสั่งจ้างนางจิตราวดี เพชรกูล เป็นลูกจ้างรายเดือนทำหน้าที่พนักงานการเดินรถ 4 สถานีมักกะสัน 8 กรกฎาคม 2557 477

เข้าสู่ระบบ