Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 730 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 775 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 707 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  1 ตุลาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 11:13     ชุมทางบางซื่อ 1 0      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 11:28     ช่องแค 31      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 11:51     แม่เมาะ 14      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 12:36     สุรินทร์ 25      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 12:09     หลังสวน 15      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 12:15     หัวหิน 46      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 12:15            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 10:35     ชุมทางบางซื่อ 8      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 11:29     คลองไผ่ 37      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 10:58     ชุมทางแก่งคอย 28      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 10:15     ชุมทางบัวใหญ่ 0      
84 ตรัง - กรุงเทพ            
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 12:45     ชุมทางบ้านดารา 0      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 11:39     บ้านตาคลี 0      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 11:39     กรุงเทพ 0      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 11:37     นครสวรรค์ 10      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 11:33     ตะพานหิน 0      
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 12:46     นครราชสีมา 22      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 08:09     ศรีสะเกษ 5      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 00:00     กระสัง 0      
168 กันตัง - กรุงเทพ            
174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก     จะนะ 33      
201 กรุงเทพ - พิษณุโลก 10:28     ชุมทางบางซื่อ 1 24      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 10:29     บ้านหมี่ 9      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 35      
209 กรุงเทพ - บ้านตาคลี 11:48     ชุมทางบางซื่อ 1 5      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 30      
233 กรุงเทพ - สุรินทร์ 11:40     กรุงเทพ 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 10:31     ปากช่อง 22      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 ปลายทาง     ชุมทางบางซื่อ 2 45      
254 หลังสวน - ธนบุรี 12:46     หัวหิน 60      
255 ธนบุรี - หลังสวน 12:46     เพชรบุรี 100      
257 ธนบุรี - น้ำตก 11:22     กาญจนบุรี 47      
260 น้ำตก - ธนบุรี ปลายทาง     ธนบุรี 0      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 9 อัตรา 30 กันยายน 2557 154
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 30 กันยายน 2557 125
3.
คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 29 กันยายน 2557 221
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 492
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 64
6.
นำส่งคำสั่งเฉพาะ ที่ ก.366/2557 ลง 30 ก.ค.2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ปฏิบัติงาน 9 กันยายน 2557 246
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หน้าที่ของพนักงานรถนอน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 1 กันยายน 2557 294
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ 25 สิงหาคม 2557 1269
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้กวดขันการบริการขนส่งสินค้าประเภทห่อวัตถุ ขึ้น-ลง จากขบวนรถโดยสาร ตามคำสั่งฝ่ายการเดินรถ ที่ สค.1/2552 ลงวันที่ 29 ก.ค.2552 25 สิงหาคม 2557 284
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 9 ราย 25 สิงหาคม 2557 900

เข้าสู่ระบบ