Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 286 ครั้ง
ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ ชี้แจงเหตุคนร้ายปีนหลังคาขบวนรถไฟเข้ามาลักทรัพย์ภายในขบวนรถ
    นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ ชี้แจงเหตุพบคนร้ายปีนหลังคารถไฟเข้ามาประสงค์ลักทรัพย์ในตู้โดยสาร...
วันที่โพส : 19 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 615 ครั้ง
ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ
    ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ
วันที่โพส : 13 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 206 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  2 กันยายน 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 18:10     กรุงเทพ 0      
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:28     ลำพูน 5      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 17:38     ชุมทางบ้านดารา 36      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 18:17     นครลำปาง 6      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:03     โคกกะเทียม 7      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:30     นครลำปาง 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 71      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     ลำปลายมาศ 47      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 18:06     เพชรบุรี 19      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 17:40     ปาดังเบซาร์ 0      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 16:25     กรุงเทพ 75      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 17:59     จะนะ 35      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 16:53     เพชรบุรี 6      
42 ยะลา - กรุงเทพ 18:05     ชุมทางหาดใหญ่ 102      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ปลายทาง     สุราษฎร์ธานี 54      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:57     ลำพูน 4      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
70 หนองคาย - กรุงเทพ     นาทา 0      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 17:57     สุรินทร์ 46      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 55      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
83 กรุงเทพ - ตรัง 17:20     กรุงเทพ 15      
84 ตรัง - กรุงเทพ 18:06     ห้วยยอด 5      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 18:36     นาสาร 48      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:36     บ้านตาคลี 73      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 5      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 17:59     นครสวรรค์ 46      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย ปลายทาง     เด่นชัย 40      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 15      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 16:23     ศีขรภูมิ 42      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 17:54     หลักสี่ 5      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 17:28     กันทรารมย์ 0      
145 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 17:28     ชุมทางบ้านภาชี 37      
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 16:24     คลองไผ่ 16      
167 กรุงเทพ - กันตัง            

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หน้าที่ของพนักงานรถนอน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 1 กันยายน 2557 86
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ 25 สิงหาคม 2557 895
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้กวดขันการบริการขนส่งสินค้าประเภทห่อวัตถุ ขึ้น-ลง จากขบวนรถโดยสาร ตามคำสั่งฝ่ายการเดินรถ ที่ สค.1/2552 ลงวันที่ 29 ก.ค.2552 25 สิงหาคม 2557 209
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 9 ราย 25 สิงหาคม 2557 509
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน รวม 30 ราย 14 สิงหาคม 2557 818
6.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง มาตราการด้านบริการเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารในการเดินทางโดยทางรถไฟ 14 สิงหาคม 2557 164
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในด้านการเดินรถ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ 13 สิงหาคม 2557 151
8.
คำสั่ง ศอต. เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 33 ราย 13 สิงหาคม 2557 578
9.
ส่งประกาศการรถไฟฯ ลงวันที่ 31 ก.ค.2557 เรื่อง ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ 8 สิงหาคม 2557 188
10.
คำสั่ง ศอน. เรื่องแต่งตั้งพนักงาน รวม 42 ราย 8 สิงหาคม 2557 836

เข้าสู่ระบบ