วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 198 ครั้ง
ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ ชี้แจงเหตุคนร้ายปีนหลังคาขบวนรถไฟเข้ามาลักทรัพย์ภายในขบวนรถ
    นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ ชี้แจงเหตุพบคนร้ายปีนหลังคารถไฟเข้ามาประสงค์ลักทรัพย์ในตู้โดยสาร...
วันที่โพส : 19 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 562 ครั้ง
ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ
    ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ
วันที่โพส : 13 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 182 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  28 สิงหาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 19:57     อยุธยา 12      
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 19:33     นครลำปาง 14      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 19:27     ชุมทางบ้านดารา 47      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 19:23     นครลำปาง 72      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 19:43     อยุธยา 50      
13 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 19:35     กรุงเทพ 0      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 19:15     แม่เมาะ 4      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 19:15     อุบลราชธานี 27      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 18:53     นครราชสีมา 6      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 19:25     หัวหิน 40      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 19:52     หารเทา 25      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 20:01     หัวหิน 48      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 19:45     ชุมทางหาดใหญ่ 95      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 19:20     ศาลายา 31      
42 ยะลา - กรุงเทพ 19:38     หารเทา 162      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ปลายทาง     สุราษฎร์ธานี 74      
44 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 20:41     สุราษฎร์ธานี 0      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 20:41     ขุนตาน 26      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 19:30     หนองแวง 14      
69 กรุงเทพ - หนองคาย 20:00     กรุงเทพ 0      
70 หนองคาย - กรุงเทพ 19:20     อุดรธานี 0      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ ปลายทาง     ศรีสะเกษ 55      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 14:09     ชุมทางบ้านภาชี 72      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ 19:42     ศรีสะเกษ 37      
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 16:19     ดอนเมือง 0      
77 กรุงเทพ - หนองคาย 19:25     ดอนเมือง 0      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ 19:25     กุมภวาปี 0      
83 กรุงเทพ - ตรัง 19:04     นครปฐม 31      
84 ตรัง - กรุงเทพ 19:37     คลองจันดี 0      
85 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช 19:30     กรุงเทพ 0      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 20:00     ไชยา 47      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 19:16     ชุมทางบ้านภาชี 24      
105 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 19:50     กรุงเทพ 0      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 10      
107 กรุงเทพ - เด่นชัย 20:10     กรุงเทพ 0      
108 เด่นชัย - กรุงเทพ 19:05     เด่นชัย 0      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 19:05     พิจิตร 60      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย ปลายทาง     เด่นชัย 5      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 17:08     ดอนเมือง 5      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ 25 สิงหาคม 2557 660
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้กวดขันการบริการขนส่งสินค้าประเภทห่อวัตถุ ขึ้น-ลง จากขบวนรถโดยสาร ตามคำสั่งฝ่ายการเดินรถ ที่ สค.1/2552 ลงวันที่ 29 ก.ค.2552 25 สิงหาคม 2557 172
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 9 ราย 25 สิงหาคม 2557 406
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน รวม 30 ราย 14 สิงหาคม 2557 762
5.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง มาตราการด้านบริการเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารในการเดินทางโดยทางรถไฟ 14 สิงหาคม 2557 150
6.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในด้านการเดินรถ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ 13 สิงหาคม 2557 142
7.
คำสั่ง ศอต. เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 33 ราย 13 สิงหาคม 2557 546
8.
ส่งประกาศการรถไฟฯ ลงวันที่ 31 ก.ค.2557 เรื่อง ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ 8 สิงหาคม 2557 179
9.
คำสั่ง ศอน. เรื่องแต่งตั้งพนักงาน รวม 42 ราย 8 สิงหาคม 2557 804
10.
คำสั่ง ศอฉ. เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม10ราย 8 สิงหาคม 2557 545

เข้าสู่ระบบ