Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 293 ครั้ง
ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ ชี้แจงเหตุคนร้ายปีนหลังคาขบวนรถไฟเข้ามาลักทรัพย์ภายในขบวนรถ
    นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ ชี้แจงเหตุพบคนร้ายปีนหลังคารถไฟเข้ามาประสงค์ลักทรัพย์ในตู้โดยสาร...
วันที่โพส : 19 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 621 ครั้ง
ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ
    ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ
วันที่โพส : 13 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 209 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  3 กันยายน 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 10:50     กรุงเทพ 0      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 10:57     ชุมทางบ้านภาชี 57      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 11:18     นครลำปาง 12      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 10:04     สูงเนิน 25      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ            
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ            
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ     ไชยา 6      
42 ยะลา - กรุงเทพ            
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 11:04     ราชบุรี 60      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 11:20     ชุมทางบางซื่อ 53      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 11:20     คลองไผ่ 28      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 10:58     ชุมทางแก่งคอย 28      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 10:30     ชุมทางบัวใหญ่ 15      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ 10:30            
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 11:05     เด่นชัย 9      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 10:58     นครสวรรค์ 6      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 11:09     เนินมะกอก 0      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 11:06     พิจิตร 10      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 10:57     ชุมทางแก่งคอย 94      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 10:02     สุรินทร์ 23      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ     หนองแวง 0      
170 ยะลา - กรุงเทพ            
172 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ            
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก ปลายทาง     สุไหงโก-ลก 5      
176 สุไหงโก-ลก - ชุมทางหาดใหญ่            
201 กรุงเทพ - พิษณุโลก 10:51     บางเขน 36      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 11:23     หนองโดน 0      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ 10:44     บางเขน 62      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 11:02     เชียงราก 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 10:26     ปากช่อง 17      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 10:26     ศาลายา 31      
254 หลังสวน - ธนบุรี 10:47     บางสะพานใหญ่ 122      
255 ธนบุรี - หลังสวน 10:57     ราชบุรี 71      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หน้าที่ของพนักงานรถนอน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 1 กันยายน 2557 117
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ 25 สิงหาคม 2557 923
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้กวดขันการบริการขนส่งสินค้าประเภทห่อวัตถุ ขึ้น-ลง จากขบวนรถโดยสาร ตามคำสั่งฝ่ายการเดินรถ ที่ สค.1/2552 ลงวันที่ 29 ก.ค.2552 25 สิงหาคม 2557 215
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 9 ราย 25 สิงหาคม 2557 527
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน รวม 30 ราย 14 สิงหาคม 2557 824
6.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง มาตราการด้านบริการเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารในการเดินทางโดยทางรถไฟ 14 สิงหาคม 2557 165
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในด้านการเดินรถ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ 13 สิงหาคม 2557 152
8.
คำสั่ง ศอต. เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 33 ราย 13 สิงหาคม 2557 581
9.
ส่งประกาศการรถไฟฯ ลงวันที่ 31 ก.ค.2557 เรื่อง ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ 8 สิงหาคม 2557 189
10.
คำสั่ง ศอน. เรื่องแต่งตั้งพนักงาน รวม 42 ราย 8 สิงหาคม 2557 836

เข้าสู่ระบบ