วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

เปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินรถด่วนสายตะวันออกเฉียงเหนือ
    จำนวน 2 ขบวน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
วันที่โพส : 11 ธันวาคม 2557  อ่านแล้ว : 289 ครั้ง
การรถไฟจัดขบวนรถพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการไปร่วมงานวันพ่อที่ท้องสนามหลวง
    ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เส้นทาง อยุธยา / ฉะเชิงเทรา
วันที่โพส : 3 ธันวาคม 2557  อ่านแล้ว : 293 ครั้ง
รถไฟให้บริการรถไฟชั้น 3 ฟรี ในเขตชานเมือง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ
    เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
วันที่โพส : 29 พฤศจิกายน 2557  อ่านแล้ว : 365 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  19 ธันวาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 15:25     ตะพานหิน 17      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 15:23     ศิลาอาสน์ 31      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 15:14     พิษณุโลก 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 65      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 15:17     ชุมทางบางซื่อ 8      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 15:10     กรุงเทพ 0      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 15:10     ตันหยงมัส 0      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 14:59     ประจวบคีรีขันธ์ 0      
41 กรุงเทพ - ยะลา            
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 14:59     ชุมพร 18      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 15:25     สีคิ้ว 83      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 10      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 15:31     เมืองพล 12      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 15:31     อยุธยา 0      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
84 ตรัง - กรุงเทพ            
85 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช            
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 15:00     นครศรีธรรมราช 0      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 15:09     ตะพานหิน 2      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 5      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 15:11     ชุมทางบ้านภาชี 33      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 15:22     หนองตม 37      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 14:59     ลพบุรี 11      
134 หนองคาย - กรุงเทพ 14:59            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 15:29     กระสัง 44      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 15:08     มวกเหล็ก 20      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
145 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 15:20     กรุงเทพ 0      
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 14:54     นครราชสีมา 0      
168 กันตัง - กรุงเทพ 15:17     ชุมทางทุ่งสง 0      
169 กรุงเทพ - ยะลา            
170 ยะลา - กรุงเทพ 13:06     ปัตตานี 0      
171 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 13:06     นครปฐม 18      
172 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 14:33     เทพา 9      
174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 15:14     คลองจันดี 19      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ 15 ธันวาคม 2557 229
2.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 5 อัตรา 9 ธันวาคม 2557 439
3.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกเพื่อรับทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 2 ธันวาคม 2557 232
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กวดขันการห้ามบุคคลเข้าไปขายอาหารและสิ่งของใดๆ ภายในเขตสถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟ 29 พฤศจิกายน 2557 130
5.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.8 ว่าด้วยการลาของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 338
6.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.2 ข. ว่าด้วย กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน การใช้สิทธิต่างๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย และการนับอายุงานสำหรับลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ. 20 พฤศจิกายน 2557 351
7.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.11 ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1) พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 354
8.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาและวินิจฉัยในกรณีรถตกรางต่างๆ และแบบบันทึกการตรวจและพิจารณาวินิจฉัยในกรณีรถตกราง(แบบ ม.85) 20 พฤศจิกายน 2557 124
9.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานที่ครองอัตราระดับ 8 ชำนาญงาน/ชำนาญการ(ช.) 20 พฤศจิกายน 2557 280
10.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 3 พฤศจิกายน 2557 318

เข้าสู่ระบบ