วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

ประกาศงานเดินรถแขวงนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเเฉพาะงาน
    ด้วยงานเดินรถแขวงนครราชสีมา กองจัดการเดินรถเขต 2 ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อทำหน้าที่คุมประแจฯ จำนวน 25 อัตรา..
วันที่โพส : 4 กุมภาพันธ์ 2558  อ่านแล้ว : 556 ครั้ง
ประกาศงานเดินรถแขวงกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเเฉพาะงาน
    ด้วยงานเดินรถแขวงกรุงเทพ กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์กรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออก ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่แทนสำรองช่างฝีมือ ในหน้าที่ต่างๆ จำนวน 49 อัตรา..
วันที่โพส : 4 กุมภาพันธ์ 2558  อ่านแล้ว : 671 ครั้ง
ประกาศงานสถานีกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเเฉพาะงาน
    ด้วยงานสถานีกรุงเทพ กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์กรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออก ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่แทนสำรองช่างฝีมือ ในหน้าที่ต่างๆ จำนวน 25 อัตรา...
วันที่โพส : 16 มกราคม 2558  อ่านแล้ว : 1143 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  3 มีนาคม 2558)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 22:57     ชุมแสง 16      
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 22:08     เด่นชัย 34      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ ปลายทาง     ศิลาอาสน์ 33      
4 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 23:16     ชุมแสง 1      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ ปลายทาง     เชียงใหม่ 0      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
13 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 23:21     ดงมะกุ 29      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 23:21     พิจิตร 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 0      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 20      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 23:05     ชุมพร 20      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 18:52     ชุมทางหาดใหญ่ 7      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 22:43     มาบอำมฤต 19      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 19:42     บางแก้ว 26      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 10      
41 กรุงเทพ - ยะลา 23:10     กรุงเทพ 20      
42 ยะลา - กรุงเทพ 17:45     ชุมทางหาดใหญ่ 82      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 17:45     สุราษฎร์ธานี 12      
44 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 23:06     ชุมพร 17      
51 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 23:28     ชุมทางบางซื่อ 1 64      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 22:35     เด่นชัย 7      
67 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 22:53     ชุมทางบ้านภาชี 43      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 00:00     นครราชสีมา 0      
69 กรุงเทพ - หนองคาย 23:21     บ้านช่องใต้ 38      
70 หนองคาย - กรุงเทพ 23:55     จัตุรัส 0      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ ปลายทาง     ศรีสะเกษ 37      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 40      
73 กรุงเทพ - ศีขรภูมิ ปลายทาง     อยุธยา 10      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ 00:00     นครราชสีมา 0      
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
77 กรุงเทพ - หนองคาย 23:05     คลองไผ่ 53      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ 00:00     นครราชสีมา 0      
83 กรุงเทพ - ตรัง 21:55     หัวหิน 45      
84 ตรัง - กรุงเทพ 22:27     หลังสวน 0      
85 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช 22:31     ราชบุรี 41      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 22:45     มาบอำมฤต 20      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 22:45     กรุงเทพ 10      
105 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 23:01     บ้านหมี่ 33      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 13 ราย 10 กุมภาพันธ์ 2558 906
2.
ขอส่งระเบียบการรถไฟฯ ฉบับที่ 4.8 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง เบี้ยเลี้ยงทำการนอกเขตหรือสถานที่ เบี้ยเลี้ยงทำการเดินรถ ค่ารอทำขบวน และค่าที่พัก (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 9) 10 กุมภาพันธ์ 2558 429
3.
คำสั่ง ศอม. เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 39 ราย 3 กุมภาพันธ์ 2558 828
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการ SMART Station" 9 มกราคม 2558 522
5.
คำสั่ง กพว. เรื่อง นำส่งประกาศรับสมัครพนักงานฝ่ายการเดินรถขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 6 มกราคม 2558 213
6.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 6 มกราคม 2558 450
7.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนละดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ 23 ธันวาคม 2557 1338
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 14 ราย 22 ธันวาคม 2557 1354
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ 15 ธันวาคม 2557 456
10.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 5 อัตรา 9 ธันวาคม 2557 963

เข้าสู่ระบบ