Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1443 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1184 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 1012 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  22 ตุลาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 09:19     ชุมทางบางซื่อ 1 29      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 09:25     ลำพูน 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 09:25     มวกเหล็ก 64      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ            
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 09:19     ศาลายา 22      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ     กรุงเทพ 0      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 09:50     บ้านพะเนา 1      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 09:41     คลองพุทรา 14      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 09:26     เมืองพล 0      
84 ตรัง - กรุงเทพ            
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 09:50     ขุนตาน 156      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 08:29     หนองตม 0      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 09:40     หนองโดน 10      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 09:40     ศิลาอาสน์ 10      
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 09:34     สระบุรี 24      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 08:58     สำโรงทาบ 7      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 09:27     ห้วยขยุง 20      
168 กันตัง - กรุงเทพ            
174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก 06:30     ชุมทางหาดใหญ่ 0      
201 กรุงเทพ - พิษณุโลก 09:30     กรุงเทพ 5      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 09:30     ตะพานหิน 8      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ 08:53     มาบพระจันทร์ 35      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 09:46     บ้านหมอ 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 09:14     สูงเนิน 22      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 09:25     ราชบุรี 56      
254 หลังสวน - ธนบุรี 09:05     บางสะพานใหญ่ 20      
255 ธนบุรี - หลังสวน 09:12     ศาลายา 72      
257 ธนบุรี - น้ำตก 09:32     ชุมทางหนองปลาดุก 10      
260 น้ำตก - ธนบุรี 09:06     ชุมทางหนองปลาดุก 31      
261 กรุงเทพ - หัวหิน 09:35     กรุงเทพ 15      
275 กรุงเทพ - อรัญประเทศ 09:35     กรุงเทพ 0      
276 อรัญประเทศ - กรุงเทพ 13:55     อรัญประเทศ 0      
278 กบินทร์บุรี - กรุงเทพ 06:30     กบินทร์บุรี 0      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 48
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 798
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 768
4.
คำสั่่ง จดข.2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 2 ราย) 13 ตุลาคม 2557 529
5.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ (รวม2ราย) 13 ตุลาคม 2557 480
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 9 อัตรา 30 กันยายน 2557 985
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 30 กันยายน 2557 465
8.
คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 29 กันยายน 2557 671
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 572
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 81

เข้าสู่ระบบ