วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 237 ครั้ง
ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ ชี้แจงเหตุคนร้ายปีนหลังคาขบวนรถไฟเข้ามาลักทรัพย์ภายในขบวนรถ
    นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ ชี้แจงเหตุพบคนร้ายปีนหลังคารถไฟเข้ามาประสงค์ลักทรัพย์ในตู้โดยสาร...
วันที่โพส : 19 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 587 ครั้ง
ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ
    ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ
วันที่โพส : 13 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 196 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  30 สิงหาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 20:51     ลพบุรี 10      
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 20:08     แม่เมาะ 13      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ ปลายทาง     ศิลาอาสน์ 57      
4 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 20:47     ชุมทางบ้านดารา 23      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ ปลายทาง     เชียงใหม่ 3      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 20:00     หลักสี่ 24      
13 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 21:14     อยุธยา 13      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 21:14     บ้านปิน 15      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 37      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 18:50     นครราชสีมา 3      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 17:32     ราชบุรี 31      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 19:39     หารเทา 12      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 18:33     ราชบุรี 63      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 20:40     บางแก้ว 84      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 20:12     ชุมทางบางซื่อ 50      
42 ยะลา - กรุงเทพ 19:12     พัทลุง 96      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 16:07     หลังสวน 37      
44 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 16:07     สุราษฎร์ธานี 0      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 20:51     แม่เมาะ 3      
67 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 21:14     บางเขน 17      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 20:39     กะโดนค้อ 6      
69 กรุงเทพ - หนองคาย 21:14     รังสิต 13      
70 หนองคาย - กรุงเทพ 21:11     ขอนแก่น 6      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ ปลายทาง     ศรีสะเกษ 42      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 120      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ 20:18     ศีขรภูมิ 21      
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 11      
76 หนองคาย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 25      
77 กรุงเทพ - หนองคาย 20:43     สระบุรี 5      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ 21:08     เมืองพล 7      
83 กรุงเทพ - ตรัง 19:56     ราชบุรี 32      
84 ตรัง - กรุงเทพ 19:37     คลองจันดี 0      
85 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช 19:58     ชุมทางบางซื่อ 3      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 20:30     หลังสวน 19      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 21:08     ชุมทางบางซื่อ 1 29      
105 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 20:56     เชียงราก 10      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
107 กรุงเทพ - เด่นชัย ปลายทาง     บางเขน 12      
108 เด่นชัย - กรุงเทพ 21:03     ชุมทางบ้านดารา 13      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 20:09     พิษณุโลก 48      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ 25 สิงหาคม 2557 762
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้กวดขันการบริการขนส่งสินค้าประเภทห่อวัตถุ ขึ้น-ลง จากขบวนรถโดยสาร ตามคำสั่งฝ่ายการเดินรถ ที่ สค.1/2552 ลงวันที่ 29 ก.ค.2552 25 สิงหาคม 2557 190
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 9 ราย 25 สิงหาคม 2557 452
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน รวม 30 ราย 14 สิงหาคม 2557 787
5.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง มาตราการด้านบริการเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารในการเดินทางโดยทางรถไฟ 14 สิงหาคม 2557 153
6.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในด้านการเดินรถ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ 13 สิงหาคม 2557 144
7.
คำสั่ง ศอต. เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 33 ราย 13 สิงหาคม 2557 557
8.
ส่งประกาศการรถไฟฯ ลงวันที่ 31 ก.ค.2557 เรื่อง ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟ 8 สิงหาคม 2557 179
9.
คำสั่ง ศอน. เรื่องแต่งตั้งพนักงาน รวม 42 ราย 8 สิงหาคม 2557 819
10.
คำสั่ง ศอฉ. เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม10ราย 8 สิงหาคม 2557 554

เข้าสู่ระบบ