Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 250 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 373 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 479 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  16 กันยายน 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 11:27     ชุมทางบางซื่อ 1 14      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 11:34     บ้านตาคลี 30      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 11:37     แม่เมาะ 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 11:06     นครราชสีมา 55      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 11:57     หลังสวน 3      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 11:07     เพชรบุรี 26      
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ     ชุมทางบางซื่อ 0      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 10:26     นครราชสีมา 8      
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 10:12     ชุมทางบ้านภาชี 14      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 10:27     ชุมทางบัวใหญ่ 12      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
84 ตรัง - กรุงเทพ            
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 10:59     เด่นชัย 3      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 11:39     บ้านตาคลี 0      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 11:50     นครสวรรค์ 23      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 11:50     พิจิตร 34      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 08:59     ชุมทางบ้านภาชี 11      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 11:00     ลำปลายมาศ 5      
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 10:59     ศีขรภูมิ 0      
168 กันตัง - กรุงเทพ            
174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก ปลายทาง     สุไหงโก-ลก 30      
176 สุไหงโก-ลก - ชุมทางหาดใหญ่            
177 ธนบุรี - หลังสวน            
201 กรุงเทพ - พิษณุโลก     ชุมทางบางซื่อ 1 30      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 11:32     ลพบุรี 28      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 65      
209 กรุงเทพ - บ้านตาคลี 11:43     ชุมทางบางซื่อ 1 0      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 10:28     อยุธยา 0      
233 กรุงเทพ - สุรินทร์ 11:40     กรุงเทพ 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 08:34     นครราชสีมา 12      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 11:20     ราชบุรี 171      
254 หลังสวน - ธนบุรี 09:19     มาบอำมฤต 82      
255 ธนบุรี - หลังสวน 10:59     ราชบุรี 73      
257 ธนบุรี - น้ำตก 10:59     กาญจนบุรี 20      
258 น้ำตก - ธนบุรี            
259 ธนบุรี - น้ำตก            

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 168
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 38
3.
นำส่งคำสั่งเฉพาะ ที่ ก.366/2557 ลง 30 ก.ค.2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ปฏิบัติงาน 9 กันยายน 2557 198
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หน้าที่ของพนักงานรถนอน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 1 กันยายน 2557 255
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ 25 สิงหาคม 2557 1153
6.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้กวดขันการบริการขนส่งสินค้าประเภทห่อวัตถุ ขึ้น-ลง จากขบวนรถโดยสาร ตามคำสั่งฝ่ายการเดินรถ ที่ สค.1/2552 ลงวันที่ 29 ก.ค.2552 25 สิงหาคม 2557 260
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 9 ราย 25 สิงหาคม 2557 706
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน รวม 30 ราย 14 สิงหาคม 2557 923
9.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง มาตราการด้านบริการเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารในการเดินทางโดยทางรถไฟ 14 สิงหาคม 2557 181
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในด้านการเดินรถ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ 13 สิงหาคม 2557 158

เข้าสู่ระบบ