Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1480 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1217 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 1032 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  23 ตุลาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 12:25     อยุธยา 10      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 12:06     หัวหวาย 55      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 12:40     บ้านปิน 10      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 11:55     จักราช 72      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 12:51     ชุมพร 5      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 11:52     หัวหิน 23      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 11:52            
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 10:27     ชุมทางบางซื่อ 0      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 11:49     ปากช่อง 22      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 10:51     ชุมทางแก่งคอย 21      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 10:21     ชุมทางบัวใหญ่ 6      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 12:45     ชุมทางบ้านดารา 0      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 12:10     บ้านหมี่ 5      
107 กรุงเทพ - เด่นชัย 12:10            
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 12:45     กรุงเทพ 0      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 12:00     บ้านหมี่ 112      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 11:33     ตะพานหิน 0      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 11:55     คลองไผ่ 34      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 12:10     ท่าช้าง 12      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 11:59     กระสัง 0      
171 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 11:59            
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก ปลายทาง     สุไหงโก-ลก 13      
201 กรุงเทพ - พิษณุโลก 10:04     ชุมทางบางซื่อ 1 0      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 11:04     ลพบุรี 0      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 50      
209 กรุงเทพ - บ้านตาคลี 11:43     ชุมทางบางซื่อ 1 0      
211 กรุงเทพ - ตะพานหิน 12:55     กรุงเทพ 0      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
233 กรุงเทพ - สุรินทร์ 12:21     ชุมทางบางซื่อ 16      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 11:32     มวกเหล็ก 36      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 11:32     ชุมทางบางซื่อ 2 30      
254 หลังสวน - ธนบุรี 11:23     ประจวบคีรีขันธ์ 80      
255 ธนบุรี - หลังสวน 11:39     เพชรบุรี 68      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 81
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 836
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 807
4.
คำสั่่ง จดข.2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 2 ราย) 13 ตุลาคม 2557 540
5.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ (รวม2ราย) 13 ตุลาคม 2557 493
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 9 อัตรา 30 กันยายน 2557 999
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 30 กันยายน 2557 467
8.
คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 29 กันยายน 2557 679
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 577
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 83

เข้าสู่ระบบ