วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

เปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินรถด่วนสายตะวันออกเฉียงเหนือ
    จำนวน 2 ขบวน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
วันที่โพส : 11 ธันวาคม 2557  อ่านแล้ว : 269 ครั้ง
การรถไฟจัดขบวนรถพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการไปร่วมงานวันพ่อที่ท้องสนามหลวง
    ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เส้นทาง อยุธยา / ฉะเชิงเทรา
วันที่โพส : 3 ธันวาคม 2557  อ่านแล้ว : 290 ครั้ง
รถไฟให้บริการรถไฟชั้น 3 ฟรี ในเขตชานเมือง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ
    เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
วันที่โพส : 29 พฤศจิกายน 2557  อ่านแล้ว : 359 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  19 ธันวาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 05:55     กรุงเทพ 10      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 07:55     สุรินทร์ 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 06:05     นาทา 0      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 06:23     ลำพูน 13      
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 06:40     กรุงเทพ 0      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 07:00     อุบลราชธานี 0      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 06:05     พิษณุโลก 0      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ 06:05     บ้านหมี่ 0      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 05:55     บางมูลนาก 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 06:08     บุรีรัมย์ 2      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 04:51     ประจวบคีรีขันธ์ 0      
254 หลังสวน - ธนบุรี 06:34     หลังสวน 49      
260 น้ำตก - ธนบุรี 05:20     น้ำตก 0      
275 กรุงเทพ - อรัญประเทศ 06:05     กรุงเทพ 10      
278 กบินทร์บุรี - กรุงเทพ            
280 อรัญประเทศ - กรุงเทพ            
352 ราชบุรี - ธนบุรี            
372 ปราจีนบุรี - กรุงเทพ            
379 กรุงเทพ - หัวตะเข้ 04:15     กรุงเทพ 0      
303 กรุงเทพ - ลพบุรี 04:20     กรุงเทพ 0      
311 กรุงเทพ - รังสิต 04:40     กรุงเทพ 0      
314 ชุมทางบ้านภาชี - กรุงเทพ 05:00     ชุมทางบ้านภาชี 15      
316 ลพบุรี - กรุงเทพ 05:03     หนองโดน 0      
339 กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย 05:20     กรุงเทพ 0      
342 ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ 05:14     หนองบัว 0      
401 ลพบุรี - พิษณุโลก 08:07     นครสวรรค์ 0      
403 พิษณุโลก - ศิลาอาสน์ 05:55     พิษณุโลก 0      
407 นครสวรรค์ - เชียงใหม่ 05:55     ชุมแสง 4      
415 นครราชสีมา - ตลาดหนองคาย 06:35     ชุมทางถนนจิระ 9      
416 อุดรธานี - นครราชสีมา 06:36     กุมภวาปี 0      
421 นครราชสีมา - อุบลราชธานี 07:01     บ้านหินโคน 0      
423 ลำชี - สำโรงทาบ ปลายทาง     สำโรงทาบ 0      
424 สำโรงทาบ - นครราชสีมา 07:04     สุรินทร์ 0      
425 ลำชี - อุบลราชธานี 07:08     บ้านเนียม 5      
428 อุบลราชธานี - นครราชสีมา 06:39     ห้วยขยุง 0      
430 ชุมทางบัวใหญ่ - นครราชสีมา 06:37     เนินถั่วแปบ 4      
433 ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่ 06:06     แก่งเสือเต้น 0      
438 ลำนารายณ์ - ชุมทางแก่งคอย 06:06     สุรนารายณ์ 3      
440 ชุมทางบัวใหญ่ - ชุมทางแก่งคอย 06:25     หนองพลวง 8      
445 ชุมพร - ชุมทางหาดใหญ่ 06:30     ชุมพร 0      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ 15 ธันวาคม 2557 214
2.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 5 อัตรา 9 ธันวาคม 2557 417
3.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกเพื่อรับทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 2 ธันวาคม 2557 229
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กวดขันการห้ามบุคคลเข้าไปขายอาหารและสิ่งของใดๆ ภายในเขตสถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟ 29 พฤศจิกายน 2557 129
5.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.8 ว่าด้วยการลาของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 337
6.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.2 ข. ว่าด้วย กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน การใช้สิทธิต่างๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย และการนับอายุงานสำหรับลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ. 20 พฤศจิกายน 2557 351
7.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.11 ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1) พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 353
8.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาและวินิจฉัยในกรณีรถตกรางต่างๆ และแบบบันทึกการตรวจและพิจารณาวินิจฉัยในกรณีรถตกราง(แบบ ม.85) 20 พฤศจิกายน 2557 124
9.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานที่ครองอัตราระดับ 8 ชำนาญงาน/ชำนาญการ(ช.) 20 พฤศจิกายน 2557 278
10.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 3 พฤศจิกายน 2557 315

เข้าสู่ระบบ