Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 707 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 756 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 694 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  30 กันยายน 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 18:20     กรุงเทพ 10      
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:24     ขุนตาน 0      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 18:08     สวรรคโลก 13      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 18:14     เด่นชัย 141      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:33     โพนทอง 5      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:30     นครลำปาง 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 17      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     จักราช 30      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 18:02     ราชบุรี 61      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 18:45     ชุมทางหาดใหญ่ 0      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 17:51     บ้านโป่ง 53      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 17:56     เทพา 60      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 17:41     ราชบุรี 0      
42 ยะลา - กรุงเทพ 18:10     หารเทา 74      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ปลายทาง     สุราษฎร์ธานี 46      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:56     ลำพูน 3      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 18:30     อุบลราชธานี 0      
70 หนองคาย - กรุงเทพ 18:30     นาทา 0      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 18:35     ศีขรภูมิ 55      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 60      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 17      
76 หนองคาย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 10      
77 กรุงเทพ - หนองคาย 18:50     กรุงเทพ 15      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ 18:56     หนองตะไก้ 0      
83 กรุงเทพ - ตรัง 17:55     ชุมทางบางซื่อ 25      
84 ตรัง - กรุงเทพ 18:01     ห้วยยอด 0      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 18:01     นาสาร 27      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 17:42     บ้านหมี่ 18      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 30      
108 เด่นชัย - กรุงเทพ            
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 17:48     นครสวรรค์ 35      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 16:17     ศิลาอาสน์ 13      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 28      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 18:06     บางเขน 8      
139 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 18:06            
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 17:57     ศรีสะเกษ 0      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 9 อัตรา 30 กันยายน 2557 46
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 30 กันยายน 2557 43
3.
คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 29 กันยายน 2557 160
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 488
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 63
6.
นำส่งคำสั่งเฉพาะ ที่ ก.366/2557 ลง 30 ก.ค.2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ปฏิบัติงาน 9 กันยายน 2557 244
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หน้าที่ของพนักงานรถนอน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 1 กันยายน 2557 292
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ 25 สิงหาคม 2557 1261
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้กวดขันการบริการขนส่งสินค้าประเภทห่อวัตถุ ขึ้น-ลง จากขบวนรถโดยสาร ตามคำสั่งฝ่ายการเดินรถ ที่ สค.1/2552 ลงวันที่ 29 ก.ค.2552 25 สิงหาคม 2557 284
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 9 ราย 25 สิงหาคม 2557 891

เข้าสู่ระบบ