วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

เปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินรถด่วนสายตะวันออกเฉียงเหนือ
    จำนวน 2 ขบวน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
วันที่โพส : 11 ธันวาคม 2557  อ่านแล้ว : 372 ครั้ง
การรถไฟจัดขบวนรถพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการไปร่วมงานวันพ่อที่ท้องสนามหลวง
    ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เส้นทาง อยุธยา / ฉะเชิงเทรา
วันที่โพส : 3 ธันวาคม 2557  อ่านแล้ว : 315 ครั้ง
รถไฟให้บริการรถไฟชั้น 3 ฟรี ในเขตชานเมือง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ
    เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
วันที่โพส : 29 พฤศจิกายน 2557  อ่านแล้ว : 396 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  22 ธันวาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 11:13     ชุมทางบางซื่อ 1 0      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 11:34     บ้านหมี่ 47      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 11:37     แม่เมาะ 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 11:06     จักราช 23      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 11:12     ไชยา 4      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 11:10     เพชรบุรี 29      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 11:10            
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 11:44     ชุมทางบ้านภาชี 0      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 10:46     กุดจิก 13      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 10:51     ชุมทางแก่งคอย 21      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 10:33     ชุมทางบัวใหญ่ 18      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
84 ตรัง - กรุงเทพ            
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ     เด่นชัย 9      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 11:39     บ้านตาคลี 0      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 11:42     หนองโพ 46      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 10:24     พิษณุโลก 6      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 10:43     มวกเหล็ก 29      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 11:09     หนองกะทิง 0      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 10:44     สำโรงทาบ 6      
168 กันตัง - กรุงเทพ 10:44            
174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก ปลายทาง     สุไหงโก-ลก 0      
201 กรุงเทพ - พิษณุโลก 11:41     อยุธยา 15      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 11:05     ลพบุรี 1      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
209 กรุงเทพ - บ้านตาคลี 11:43     ชุมทางบางซื่อ 1 0      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 11:19     ดอนเมือง 0      
233 กรุงเทพ - สุรินทร์ 11:40     กรุงเทพ 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 10:25     ปากช่อง 16      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 10:25     ชุมทางบางซื่อ 2 10      
254 หลังสวน - ธนบุรี 11:14     ประจวบคีรีขันธ์ 71      
255 ธนบุรี - หลังสวน 10:52     เพชรบุรี 21      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 14 ราย 22 ธันวาคม 2557 33
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ 15 ธันวาคม 2557 290
3.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 5 อัตรา 9 ธันวาคม 2557 543
4.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกเพื่อรับทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 2 ธันวาคม 2557 247
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กวดขันการห้ามบุคคลเข้าไปขายอาหารและสิ่งของใดๆ ภายในเขตสถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟ 29 พฤศจิกายน 2557 140
6.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.8 ว่าด้วยการลาของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 344
7.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.2 ข. ว่าด้วย กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน การใช้สิทธิต่างๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย และการนับอายุงานสำหรับลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ. 20 พฤศจิกายน 2557 361
8.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.11 ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1) พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 370
9.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาและวินิจฉัยในกรณีรถตกรางต่างๆ และแบบบันทึกการตรวจและพิจารณาวินิจฉัยในกรณีรถตกราง(แบบ ม.85) 20 พฤศจิกายน 2557 125
10.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานที่ครองอัตราระดับ 8 ชำนาญงาน/ชำนาญการ(ช.) 20 พฤศจิกายน 2557 292

เข้าสู่ระบบ