Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1455 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1200 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 1018 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  22 ตุลาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ            
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 16:10     ชุมแสง 100      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 16:25     ชุมแสง 266      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 16:07     พิจิตร 24      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 16:27     ลำพูน 3      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 100      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 16:15     อุบลราชธานี 85      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 16:15     กรุงเทพ 0      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 15:10     กรุงเทพ 0      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 14:20     สุไหงโก-ลก 0      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 15:15     ประจวบคีรีขันธ์ 16      
42 ยะลา - กรุงเทพ 16:18     ยะลา 83      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 16:20     หลังสวน 50      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ            
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 16:02     ห้วยแถลง 27      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 16:02     กรุงเทพ 35      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 15:56     บ้านแฮด 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 15:27     มาบพระจันทร์ 0      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
84 ตรัง - กรุงเทพ            
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 16:20     ช่องเขา 23      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 15:50     ชุมทางบ้านดารา 185      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 40      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 15:57     ลพบุรี 38      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 15:57     ชุมทางบ้านดารา 29      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 16:10     อยุธยา 5      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 15:56     สุรินทร์ 46      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 16:20     ชุมทางแก่งคอย 50      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
145 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 15:20     กรุงเทพ 0      
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 16:08     คลองไผ่ 0      
168 กันตัง - กรุงเทพ 00:00     คลองจันดี 0      
169 กรุงเทพ - ยะลา 00:00     กรุงเทพ 0      
170 ยะลา - กรุงเทพ 15:45     ชุมทางหาดใหญ่ 60      
171 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 14:11     ชุมทางบางซื่อ 38      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 70
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 821
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 791
4.
คำสั่่ง จดข.2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 2 ราย) 13 ตุลาคม 2557 533
5.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ (รวม2ราย) 13 ตุลาคม 2557 487
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 9 อัตรา 30 กันยายน 2557 993
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 30 กันยายน 2557 465
8.
คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 29 กันยายน 2557 674
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 576
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 81

เข้าสู่ระบบ