Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1539 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1250 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 1058 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  25 ตุลาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 09:02     ชุมทางบางซื่อ 1 12      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 10:14     ขุนตาน 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 09:58     คลองไผ่ 40      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ            
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 09:21     ศาลายา 24      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ     นครราชสีมา 0      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 08:48     ชุมทางบางซื่อ 8      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 10:15     ชุมทางบัวใหญ่ 0      
84 ตรัง - กรุงเทพ            
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 10:20     บ้านปิน 0      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 08:56     หนองตม 27      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 10:24     ห้วยแก้ว 11      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 09:30     ชุมทางบ้านดารา 20      
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 09:30     มวกเหล็ก 0      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 10:16     ห้วยราช 4      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 10:18     อุทุมพรพิสัย 4      
168 กันตัง - กรุงเทพ            
174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก 08:23     ยะลา 17      
201 กรุงเทพ - พิษณุโลก 09:25     กรุงเทพ 0      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 10:15     ห้วยแก้ว 0      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ 10:15     บ้านหมอ 0      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 09:19     ลพบุรี 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 10:09     คลองไผ่ 36      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 09:12     ราชบุรี 43      
254 หลังสวน - ธนบุรี 09:11     มาบอำมฤต 74      
255 ธนบุรี - หลังสวน 09:15     ชุมทางหนองปลาดุก 9      
257 ธนบุรี - น้ำตก 09:17     นครปฐม 15      
260 น้ำตก - ธนบุรี 05:20     น้ำตก 0      
261 กรุงเทพ - หัวหิน 09:20     กรุงเทพ 0      
275 กรุงเทพ - อรัญประเทศ 09:34     ปราจีนบุรี 36      
278 กบินทร์บุรี - กรุงเทพ 09:34     โยทะกา 58      
280 อรัญประเทศ - กรุงเทพ 10:01     บ้านสร้าง 20      
281 กรุงเทพ - กบินทร์บุรี 09:42     ชุมทางฉะเชิงเทรา 10      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 109
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 879
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 846
4.
คำสั่่ง จดข.2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 2 ราย) 13 ตุลาคม 2557 553
5.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ (รวม2ราย) 13 ตุลาคม 2557 505
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 9 อัตรา 30 กันยายน 2557 1015
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 30 กันยายน 2557 470
8.
คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 29 กันยายน 2557 693
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 584
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 83

เข้าสู่ระบบ