Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1810 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1384 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 1151 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  31 ตุลาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 21:11     บ้านกลับ 41      
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 21:34     เด่นชัย 0      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ ปลายทาง     ศิลาอาสน์ 37      
4 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 21:09     หนองตม 15      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ ปลายทาง     เชียงใหม่ 0      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 20      
13 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 19:55     กรุงเทพ 20      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 19:55     เด่นชัย 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 0      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 21:12     ชุมทางแก่งคอย 19      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 20:39     ประจวบคีรีขันธ์ 37      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 19:00     ชุมทางหาดใหญ่ 15      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 20:51     หัวหิน 98      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 21:23     ชะอวด 53      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 25      
42 ยะลา - กรุงเทพ 20:55     ชุมทางทุ่งสง 112      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ปลายทาง     สุราษฎร์ธานี 29      
44 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     ไชยา 17      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 21:52     บ้านปิน 0      
67 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 20:35     กรุงเทพ 5      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 21:15     สุรินทร์ 16      
69 กรุงเทพ - หนองคาย 20:05     กรุงเทพ 5      
70 หนองคาย - กรุงเทพ 21:17     ขอนแก่น 12      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ ปลายทาง     ศรีสะเกษ 54      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 40      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ 20:57     สุรินทร์ 32      
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 35      
76 หนองคาย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
77 กรุงเทพ - หนองคาย 19:00     กรุงเทพ 25      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ 21:07     บ้านไผ่ 26      
83 กรุงเทพ - ตรัง 20:26     ราชบุรี 62      
84 ตรัง - กรุงเทพ 21:19     สุราษฎร์ธานี 15      
85 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช 21:34     นครปฐม 35      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 00:00     ชุมพร 0      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 21:11     บางเขน 46      
105 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 20:00     กรุงเทพ 10      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 15      
107 กรุงเทพ - เด่นชัย ปลายทาง     กรุงเทพ 15      
108 เด่นชัย - กรุงเทพ 20:59     ชุมทางบ้านดารา 9      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 21:28     ชุมทางบ้านดารา 53      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง โครงการ SMART Station ระยะที่ 7 27 ตุลาคม 2557 191
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 169
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 1046
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 975
5.
คำสั่่ง จดข.2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 2 ราย) 13 ตุลาคม 2557 611
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ (รวม2ราย) 13 ตุลาคม 2557 551
7.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 9 อัตรา 30 กันยายน 2557 1061
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 30 กันยายน 2557 486
9.
คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 29 กันยายน 2557 720
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 601

เข้าสู่ระบบ