วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 23 มกราคม 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เปิดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารในเทศกาลปีใหม่
    จำนวน 4 เส้นทาง
วันที่โพส : 22 พฤศจิกายน 2557  อ่านแล้ว : 124 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย
    พาท่านนั่งม้าเหล็กไปกับ รถนำเที่ยว "ทุ่งทานตะวัน | เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" จองตั๋วได้แล้ววันนี้!!
วันที่โพส : 21 พฤศจิกายน 2557  อ่านแล้ว : 195 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  24 พฤศจิกายน 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 20:13     ชุมทางบ้านภาชี 9      
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 21:10     บ้านปิน 15      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ ปลายทาง     ศิลาอาสน์ 43      
4 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 21:40     พิษณุโลก 0      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ ปลายทาง     เชียงใหม่ 0      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 5      
13 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 21:05     เชียงราก 30      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 21:05     เด่นชัย 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 26      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 20:44     มวกเหล็ก 28      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 21:34     บางสะพานใหญ่ 27      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 21:22     ชะอวด 23      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 20:37     หัวหิน 84      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 20:58     พัทลุง 71      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
42 ยะลา - กรุงเทพ 21:35     ชุมทางทุ่งสง 152      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ปลายทาง     สุราษฎร์ธานี 36      
44 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     ไชยา 4      
51 กรุงเทพ - เชียงใหม่            
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 20:54     แม่เมาะ 6      
67 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 21:21     ชุมทางบางซื่อ 33      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 21:43     บุรีรัมย์ 0      
69 กรุงเทพ - หนองคาย 20:45     ชุมทางบางซื่อ 22      
70 หนองคาย - กรุงเทพ 21:19     ขอนแก่น 14      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ ปลายทาง     ศรีสะเกษ 24      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 50      
73 กรุงเทพ - ศีขรภูมิ            
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ     ลำปลายมาศ 0      
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 10      
76 หนองคาย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
77 กรุงเทพ - หนองคาย 20:42     ชุมทางบ้านภาชี 25      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ 21:32     ชุมทางบัวใหญ่ 4      
83 กรุงเทพ - ตรัง 20:39     เพชรบุรี 28      
84 ตรัง - กรุงเทพ 21:19     สุราษฎร์ธานี 15      
85 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช 21:09     นครปฐม 10      
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 20:39     ไชยา 86      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 20:42     หลักสี่ 25      
105 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 20:42     เชียงราก 31      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
107 กรุงเทพ - เด่นชัย 20:34     ชุมทางบางซื่อ 1 0      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.8 ว่าด้วยการลาของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 166
2.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.2 ข. ว่าด้วย กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน การใช้สิทธิต่างๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย และการนับอายุงานสำหรับลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ. 20 พฤศจิกายน 2557 193
3.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.11 ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1) พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 201
4.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาและวินิจฉัยในกรณีรถตกรางต่างๆ และแบบบันทึกการตรวจและพิจารณาวินิจฉัยในกรณีรถตกราง(แบบ ม.85) 20 พฤศจิกายน 2557 89
5.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานที่ครองอัตราระดับ 8 ชำนาญงาน/ชำนาญการ(ช.) 20 พฤศจิกายน 2557 159
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 3 พฤศจิกายน 2557 275
7.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง โครงการ SMART Station ระยะที่ 7 27 ตุลาคม 2557 329
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 249
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 1521
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 1358

เข้าสู่ระบบ