Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 315 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 430 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 507 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  18 กันยายน 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 06:20     กรุงเทพ 35      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 07:55     สุรินทร์ 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 06:05     นาทา 0      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 06:11     ลำพูน 1      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 07:00     อุบลราชธานี 0      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 06:05     พิษณุโลก 0      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ 05:58     บ้านตาคลี 0      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 05:58     ตะพานหิน 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 06:12     บุรีรัมย์ 6      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 04:51     ประจวบคีรีขันธ์ 0      
260 น้ำตก - ธนบุรี 05:20     น้ำตก 0      
275 กรุงเทพ - อรัญประเทศ 06:20     มักกะสัน 0      
278 กบินทร์บุรี - กรุงเทพ 06:30     กบินทร์บุรี 0      
280 อรัญประเทศ - กรุงเทพ 06:40     อรัญประเทศ 0      
352 ราชบุรี - ธนบุรี 05:00     ราชบุรี 0      
372 ปราจีนบุรี - กรุงเทพ 06:33     ชุมทางฉะเชิงเทรา 14      
379 กรุงเทพ - หัวตะเข้ ปลายทาง     หัวตะเข้ 0      
380 หัวตะเข้ - กรุงเทพ ปลายทาง     หัวหมาก 3      
384 ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ 06:50     หัวหมาก 0      
303 กรุงเทพ - ลพบุรี ปลายทาง     ลพบุรี 0      
311 กรุงเทพ - รังสิต ปลายทาง     รังสิต 0      
314 ชุมทางบ้านภาชี - กรุงเทพ 05:41     เชียงรากน้อย 0      
316 ลพบุรี - กรุงเทพ 06:31     เชียงรากน้อย 0      
318 ลพบุรี - กรุงเทพ 07:11     อยุธยา 0      
339 กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย 05:20     กรุงเทพ 0      
342 ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ 06:54     สระบุรี 0      
376 รังสิต - หัวตะเข้ 07:11     หัวหมาก 0      
401 ลพบุรี - พิษณุโลก 07:11     บ้านหมี่ 0      
403 พิษณุโลก - ศิลาอาสน์ 06:30     หนองตม 3      
407 นครสวรรค์ - เชียงใหม่ 06:24     ตะพานหิน 0      
415 นครราชสีมา - ตลาดหนองคาย 06:45     บ้านหนองกันงา 0      
416 อุดรธานี - นครราชสีมา 06:28     ห้วยสามพาด 3      
418 ตลาดหนองคาย - นครราชสีมา            
421 นครราชสีมา - อุบลราชธานี 07:01     บ้านหินโคน 0      
423 ลำชี - สำโรงทาบ ปลายทาง     สำโรงทาบ 0      
424 สำโรงทาบ - นครราชสีมา 07:04     สุรินทร์ 0      
425 ลำชี - อุบลราชธานี 05:35     ลำชี 6      
428 อุบลราชธานี - นครราชสีมา 05:35     อุบลราชธานี 0      
430 ชุมทางบัวใหญ่ - นครราชสีมา 00:00     โนนสูง 0      
431 ชุมทางแก่งคอย - ขอนแก่น 05:00     ชุมทางแก่งคอย 0      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 377
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 50
3.
นำส่งคำสั่งเฉพาะ ที่ ก.366/2557 ลง 30 ก.ค.2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ปฏิบัติงาน 9 กันยายน 2557 208
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หน้าที่ของพนักงานรถนอน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 1 กันยายน 2557 261
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ 25 สิงหาคม 2557 1166
6.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้กวดขันการบริการขนส่งสินค้าประเภทห่อวัตถุ ขึ้น-ลง จากขบวนรถโดยสาร ตามคำสั่งฝ่ายการเดินรถ ที่ สค.1/2552 ลงวันที่ 29 ก.ค.2552 25 สิงหาคม 2557 265
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 9 ราย 25 สิงหาคม 2557 728
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน รวม 30 ราย 14 สิงหาคม 2557 932
9.
คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง มาตราการด้านบริการเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารในการเดินทางโดยทางรถไฟ 14 สิงหาคม 2557 181
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในด้านการเดินรถ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ 13 สิงหาคม 2557 158

เข้าสู่ระบบ