วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 23 มกราคม 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เปิดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารในเทศกาลปีใหม่
    จำนวน 4 เส้นทาง
วันที่โพส : 22 พฤศจิกายน 2557  อ่านแล้ว : 88 ครั้ง
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย
    พาท่านนั่งม้าเหล็กไปกับ รถนำเที่ยว "ทุ่งทานตะวัน | เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" จองตั๋วได้แล้ววันนี้!!
วันที่โพส : 21 พฤศจิกายน 2557  อ่านแล้ว : 157 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  24 พฤศจิกายน 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 12:45     ชุมทางบ้านภาชี 13      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 13:15     ตะพานหิน 53      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 13:02     เด่นชัย 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 12:38     สุรินทร์ 27      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 12:55     ชุมพร 9      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 11:07     เพชรบุรี 26      
51 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 11:07            
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
69 กรุงเทพ - หนองคาย            
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 11:58     ชุมทางบ้านภาชี 14      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 11:22     คลองไผ่ 30      
73 กรุงเทพ - ศีขรภูมิ            
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 11:02     ชุมทางแก่งคอย 32      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 10:15     ชุมทางบัวใหญ่ 0      
77 กรุงเทพ - หนองคาย 10:15            
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
84 ตรัง - กรุงเทพ            
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 13:22     หนองตม 0      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 12:33     ลพบุรี 6      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 13:17     ชุมทางบางซื่อ 1 9      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 12:23     ชุมแสง 2      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 11:57     พิจิตร 61      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี     นครราชสีมา 22      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 12:37     จักราช 52      
145 กรุงเทพ - อุบลราชธานี            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 13:06     ลำปลายมาศ 4      
168 กันตัง - กรุงเทพ            
171 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 13:10     กรุงเทพ 10      
172 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 12:20     สุไหงโก-ลก 50      
174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 00:00     นครศรีธรรมราช 0      
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก ปลายทาง     สุไหงโก-ลก 0      
201 กรุงเทพ - พิษณุโลก 12:02     ชุมทางบ้านภาชี 13      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 12:02     ลพบุรี 5      
207 กรุงเทพ - นครสวรรค์            
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 60      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.8 ว่าด้วยการลาของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 154
2.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.2 ข. ว่าด้วย กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน การใช้สิทธิต่างๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย และการนับอายุงานสำหรับลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ. 20 พฤศจิกายน 2557 175
3.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.11 ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1) พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 188
4.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาและวินิจฉัยในกรณีรถตกรางต่างๆ และแบบบันทึกการตรวจและพิจารณาวินิจฉัยในกรณีรถตกราง(แบบ ม.85) 20 พฤศจิกายน 2557 85
5.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานที่ครองอัตราระดับ 8 ชำนาญงาน/ชำนาญการ(ช.) 20 พฤศจิกายน 2557 150
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 3 พฤศจิกายน 2557 273
7.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง โครงการ SMART Station ระยะที่ 7 27 ตุลาคม 2557 327
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 249
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 1516
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 1354

เข้าสู่ระบบ