วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

เปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินรถด่วนสายตะวันออกเฉียงเหนือ
    จำนวน 2 ขบวน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
วันที่โพส : 11 ธันวาคม 2557  อ่านแล้ว : 343 ครั้ง
การรถไฟจัดขบวนรถพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการไปร่วมงานวันพ่อที่ท้องสนามหลวง
    ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เส้นทาง อยุธยา / ฉะเชิงเทรา
วันที่โพส : 3 ธันวาคม 2557  อ่านแล้ว : 307 ครั้ง
รถไฟให้บริการรถไฟชั้น 3 ฟรี ในเขตชานเมือง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ
    เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
วันที่โพส : 29 พฤศจิกายน 2557  อ่านแล้ว : 381 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  21 ธันวาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 06:00     กรุงเทพ 15      
70 หนองคาย - กรุงเทพ            
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 07:55     สุรินทร์ 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 06:54     อุดรธานี 0      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ            
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 06:10     ลำพูน 0      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ     อุบลราชธานี 0      
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก 06:30     ชุมทางหาดใหญ่ 0      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ            
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ 05:00     นครสวรรค์ 0      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 05:30     ตะพานหิน 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 06:38     ลำปลายมาศ 0      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 04:51     ประจวบคีรีขันธ์ 0      
255 ธนบุรี - หลังสวน            
257 ธนบุรี - น้ำตก            
260 น้ำตก - ธนบุรี 05:20     น้ำตก 0      
275 กรุงเทพ - อรัญประเทศ 05:20     กรุงเทพ 0      
352 ราชบุรี - ธนบุรี            
344 ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ 07:34     ดอนเมือง 0      
403 พิษณุโลก - ศิลาอาสน์ 06:34     หนองตม 7      
407 นครสวรรค์ - เชียงใหม่ 06:24     ตะพานหิน 0      
409 อยุธยา - ลพบุรี ปลายทาง     ลพบุรี 0      
415 นครราชสีมา - ตลาดหนองคาย 06:27     ชุมทางถนนจิระ 1      
416 อุดรธานี - นครราชสีมา 06:55     โนนสะอาด 0      
417 นครราชสีมา - อุดรธานี            
418 ตลาดหนองคาย - นครราชสีมา            
421 นครราชสีมา - อุบลราชธานี     จักราช 0      
423 ลำชี - สำโรงทาบ ปลายทาง     สำโรงทาบ 0      
424 สำโรงทาบ - นครราชสีมา 07:04     สุรินทร์ 0      
425 ลำชี - อุบลราชธานี 07:07     บ้านเนียม 4      
428 อุบลราชธานี - นครราชสีมา 06:24     อุบลราชธานี 6      
430 ชุมทางบัวใหญ่ - นครราชสีมา 06:44     บ้านดงพลอง 0      
431 ชุมทางแก่งคอย - ขอนแก่น 05:45     มวกเหล็ก 3      
432 ขอนแก่น - ชุมทางแก่งคอย            
433 ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่ 05:28     ชุมทางแก่งคอย 0      
438 ลำนารายณ์ - ชุมทางแก่งคอย            
440 ชุมทางบัวใหญ่ - ชุมทางแก่งคอย     หนองพลวง 3      
446 ชุมทางหาดใหญ่ - ชุมพร 06:40     ชุมทางหาดใหญ่ 0      
447 สุราษฎร์ธานี - สุไหงโก-ลก            

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ 15 ธันวาคม 2557 269
2.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 5 อัตรา 9 ธันวาคม 2557 491
3.
ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกเพื่อรับทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 2 ธันวาคม 2557 239
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กวดขันการห้ามบุคคลเข้าไปขายอาหารและสิ่งของใดๆ ภายในเขตสถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟ 29 พฤศจิกายน 2557 139
5.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.8 ว่าด้วยการลาของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 339
6.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1.2 ข. ว่าด้วย กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน การใช้สิทธิต่างๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย และการนับอายุงานสำหรับลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ. 20 พฤศจิกายน 2557 354
7.
ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.11 ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1) พ.ศ.2557 20 พฤศจิกายน 2557 360
8.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาและวินิจฉัยในกรณีรถตกรางต่างๆ และแบบบันทึกการตรวจและพิจารณาวินิจฉัยในกรณีรถตกราง(แบบ ม.85) 20 พฤศจิกายน 2557 124
9.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานที่ครองอัตราระดับ 8 ชำนาญงาน/ชำนาญการ(ช.) 20 พฤศจิกายน 2557 284
10.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 3 พฤศจิกายน 2557 319

เข้าสู่ระบบ