Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1467 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 1210 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 1029 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  23 ตุลาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 05:45     กรุงเทพ 0      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 07:55     สุรินทร์ 0      
76 หนองคาย - กรุงเทพ            
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 07:00     กรุงเทพ 0      
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 06:40     กรุงเทพ 0      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 07:00     อุบลราชธานี 0      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 05:18     สุรินทร์ 0      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 05:18     ประจวบคีรีขันธ์ 0      
254 หลังสวน - ธนบุรี            
255 ธนบุรี - หลังสวน            
257 ธนบุรี - น้ำตก            
260 น้ำตก - ธนบุรี 05:20     น้ำตก 0      
278 กบินทร์บุรี - กรุงเทพ            
280 อรัญประเทศ - กรุงเทพ            
352 ราชบุรี - ธนบุรี 05:00     ราชบุรี 0      
372 ปราจีนบุรี - กรุงเทพ            
415 นครราชสีมา - ตลาดหนองคาย 06:20     นครราชสีมา 0      
416 อุดรธานี - นครราชสีมา 06:20            
421 นครราชสีมา - อุบลราชธานี 06:10     นครราชสีมา 0      
423 ลำชี - สำโรงทาบ ปลายทาง     สำโรงทาบ 0      
424 สำโรงทาบ - นครราชสีมา 06:22     ศีขรภูมิ 0      
425 ลำชี - อุบลราชธานี 05:29     ลำชี 0      
428 อุบลราชธานี - นครราชสีมา 06:18     อุบลราชธานี 0      
430 ชุมทางบัวใหญ่ - นครราชสีมา            
433 ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่            
438 ลำนารายณ์ - ชุมทางแก่งคอย            
440 ชุมทางบัวใหญ่ - ชุมทางแก่งคอย            
445 ชุมพร - ชุมทางหาดใหญ่            
485 ชุมทางหนองปลาดุก - น้ำตก 04:35     ชุมทางหนองปลาดุก 0      
356 สุพรรณบุรี - กรุงเทพ 04:30     สุพรรณบุรี 0      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่า การจองหรือซื้อตั่วโดยสารรถไฟต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ (ของผู้เดินทาง)มาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลลงในต 21 ตุลาคม 2557 77
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 8 ราย) 15 ตุลาคม 2557 830
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 43 ราย) 15 ตุลาคม 2557 799
4.
คำสั่่ง จดข.2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน (รวม 2 ราย) 13 ตุลาคม 2557 537
5.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ (รวม2ราย) 13 ตุลาคม 2557 490
6.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 9 อัตรา 30 กันยายน 2557 995
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 30 กันยายน 2557 465
8.
คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 29 กันยายน 2557 675
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 577
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 82

เข้าสู่ระบบ