Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 753 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 784 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 712 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  1 ตุลาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
1 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 18:34     ชุมทางบางซื่อ 1 0      
2 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:24     ขุนตาน 0      
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 18:38     สวรรคโลก 43      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 18:28     นครลำปาง 17      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:55     ลพบุรี 50      
14 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:30     นครลำปาง 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 20      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     นครราชสีมา 15      
35 กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ 18:12     เพชรบุรี 25      
36 บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ 18:45     ชุมทางหาดใหญ่ 0      
37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก 19:01     ราชบุรี 91      
38 สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ 18:30     เทพา 94      
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 18:18     ราชบุรี 37      
42 ยะลา - กรุงเทพ 18:03     หารเทา 67      
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี ปลายทาง     สุราษฎร์ธานี 74      
52 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:54     ขุนตาน 0      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 18:30     อุบลราชธานี 0      
70 หนองคาย - กรุงเทพ 18:30     นาทา 0      
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 18:27     สำโรงทาบ 30      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 20      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี ปลายทาง     อุดรธานี 19      
76 หนองคาย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
77 กรุงเทพ - หนองคาย 19:09     ชุมทางบางซื่อ 11      
78 อุดรธานี - กรุงเทพ 19:09     กุมภวาปี 0      
83 กรุงเทพ - ตรัง 18:45     นครปฐม 12      
84 ตรัง - กรุงเทพ 17:25     ตรัง 0      
85 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช 17:25            
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ 17:50     บ้านส้อง 21      
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 18:12     ลพบุรี 17      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
108 เด่นชัย - กรุงเทพ 19:05     เด่นชัย 0      
109 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 19:04     ตะพานหิน 48      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย ปลายทาง     เด่นชัย 0      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
134 หนองคาย - กรุงเทพ            
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ปลายทาง     อุบลราชธานี 0      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 0      
139 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 19:05     กรุงเทพ 10      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 9 อัตรา 30 กันยายน 2557 182
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 30 กันยายน 2557 149
3.
คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 29 กันยายน 2557 247
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 505
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 64
6.
นำส่งคำสั่งเฉพาะ ที่ ก.366/2557 ลง 30 ก.ค.2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ปฏิบัติงาน 9 กันยายน 2557 246
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หน้าที่ของพนักงานรถนอน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 1 กันยายน 2557 294
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ 25 สิงหาคม 2557 1272
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้กวดขันการบริการขนส่งสินค้าประเภทห่อวัตถุ ขึ้น-ลง จากขบวนรถโดยสาร ตามคำสั่งฝ่ายการเดินรถ ที่ สค.1/2552 ลงวันที่ 29 ก.ค.2552 25 สิงหาคม 2557 286
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 9 ราย 25 สิงหาคม 2557 902

เข้าสู่ระบบ