Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย
    แสดงความเสียใจเหตุขบวน 384 และเตือนภัยผู้ใช้จุดตัด
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 725 ครั้ง
ประกาศงานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร
    รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน
วันที่โพส : 9 กันยายน 2557  อ่านแล้ว : 771 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
    ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่โพส : 22 สิงหาคม 2557  อ่านแล้ว : 703 ครั้ง

 
 
demo

สถานีระบบติดตามขบวนรถ (ประจำวันที่  1 ตุลาคม 2557)

ขบวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา อยู่ที่สถานี ล่าช้า/นาที
3 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 10:50     กรุงเทพ 0      
9 กรุงเทพ - เชียงใหม่ 09:50     เชียงราก 26      
12 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 10:14     ขุนตาน 0      
21 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 10:03     สีคิ้ว 30      
22 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
40 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ            
43 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี 09:59     นครปฐม 37      
68 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 09:59            
71 กรุงเทพ - ศรีสะเกษ 10:05     กรุงเทพ 0      
72 ศีขรภูมิ - กรุงเทพ 09:32     จักราช 0      
74 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ            
75 กรุงเทพ - อุดรธานี 09:51     บางปะอิน 20      
76 หนองคาย - กรุงเทพ 10:15     ชุมทางบัวใหญ่ 0      
84 ตรัง - กรุงเทพ            
86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ 10:20     บ้านปิน 0      
106 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 10:52     นครสวรรค์ 0      
111 กรุงเทพ - เด่นชัย 10:52     บ้านตาคลี 8      
112 เด่นชัย - กรุงเทพ 10:22     พิษณุโลก 4      
135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี 10:14     มวกเหล็ก 0      
136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 08:09     ศรีสะเกษ 5      
140 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
142 อุบลราชธานี - กรุงเทพ            
146 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 09:20     อุบลราชธานี 35      
168 กันตัง - กรุงเทพ            
174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ            
175 ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก 07:33     จะนะ 33      
201 กรุงเทพ - พิษณุโลก 07:33     กรุงเทพ 20      
202 พิษณุโลก - กรุงเทพ 10:29     บ้านหมี่ 9      
208 นครสวรรค์ - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 35      
212 ตะพานหิน - กรุงเทพ 09:48     บ้านหมอ 2      
234 สุรินทร์ - กรุงเทพ 09:54     คลองไผ่ 21      
252 ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมทางบางซื่อ 2 09:32     ราชบุรี 63      
254 หลังสวน - ธนบุรี 09:18     บางสะพานใหญ่ 33      
255 ธนบุรี - หลังสวน 10:02     นครปฐม 81      
257 ธนบุรี - น้ำตก 09:50     ชุมทางหนองปลาดุก 28      
260 น้ำตก - ธนบุรี ปลายทาง     ธนบุรี 0      
261 กรุงเทพ - หัวหิน ปลายทาง     ศาลายา 5      
275 กรุงเทพ - อรัญประเทศ 06:49     หัวหมาก 6      
278 กบินทร์บุรี - กรุงเทพ ปลายทาง     กรุงเทพ 15      

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานในฝ่ายการเดินรถ รวม 9 อัตรา 30 กันยายน 2557 136
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 30 กันยายน 2557 107
3.
คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 29 กันยายน 2557 207
4.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้โดยสารลงในตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับการจำหน่ายตั๋วและสำรองที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STAR-2 12 กันยายน 2557 491
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 64
6.
นำส่งคำสั่งเฉพาะ ที่ ก.366/2557 ลง 30 ก.ค.2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ปฏิบัติงาน 9 กันยายน 2557 246
7.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หน้าที่ของพนักงานรถนอน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 1 กันยายน 2557 294
8.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติ 25 สิงหาคม 2557 1268
9.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้กวดขันการบริการขนส่งสินค้าประเภทห่อวัตถุ ขึ้น-ลง จากขบวนรถโดยสาร ตามคำสั่งฝ่ายการเดินรถ ที่ สค.1/2552 ลงวันที่ 29 ก.ค.2552 25 สิงหาคม 2557 284
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 9 ราย 25 สิงหาคม 2557 898

เข้าสู่ระบบ