Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วันได้ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ***** ผู้สูงอายุ ( 60 ปีขึ้นไป ) สัญชาติไทย ลดค่าโดยสารครึ่งราคา สามารถใช้สิทธิระหว่าง 01 มิถุนายน - 30 กันยายน ของทุกปี
 
 

เชิญชวนทุกท่านร่วมเดินทางไปกับขบวนรถพิเศษจักรไอน้ำ
    การรถไฟแห่งประเทศไทย เชิญชวนทุกท่านร่วมเดินทางไปกับขบวนรถพิเศษจักรไอน้ำ "117ปีรถไฟไทย" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบ 117 ปี ในวันที่ 26 มีนาคม 2557 ซึ่งรถจักรไอน้ำเที่ยวพิเศษนี้จะเดินในวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557
ฝ่ายการเดินรถได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
    เรื่อง ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ รุ่นที่ 1/2557 ณ โรงแรมซิตี้ บีช รีสอร์ท หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์
กิจกรรมดี ๆ สำหรับลูกจ้าง/พนักงานรถไฟ
    โครงการประกวดเรียงความด้วยภาพถ่าย 1 คน 1 พลัง ร่วมบอกเล่าเรื่องราวผ่านชุดภาพถ่ายชิงเงินรางวัลในงาน สัปดาห์รถไฟ 117 ปี

   คลิปวีดีโอ 116 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทย
  
 
 
 
 
 
1.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้ประชาสัมพันธ์เตือนภัยผู้โดยสารให้ระมัดระวังมิให้รับประทานอาหาร ดื่ม สูดดมหรือทดลองสินค้าตัวอย่างจากคนแปลกหน้า 4 เมษายน 2557 127
2.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรนายสถานี (พนักงานการเดินรถ6) 2 เมษายน 2557 599
3.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กวดขันการป้องกันเหตุอันตรายด้านการเดินรถ การก่อวินาศกรรมต่อกิจการรถไฟฯ การป้องกันอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์และวันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง 1 เมษายน 2557 105
4.
ประชุมคณะทำงาน OCC.ครั้งที่ 1/2557 ในวันวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น.ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 3 ตึกบัญชาการและให้มีการจัดประชุมทางไกล(Video Conference)กับผู้ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค ศูนย์ภาคเหนือที่อุตรดิตถ์ ศูนย์ตะวันออกเฉียงเหนือที่นครราชสีมา ศูนย 1 เมษายน 2557 195
5.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาการเดินรถ ประจำปีการศึกษา 2556 ฝึกหัดปฏิบัติงาน 27 มีนาคม 2557 398
6.
สารของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟ ครบรอบปีที่ วันที่ 26 มีนาคม 2557 26 มีนาคม 2557 173
7.
สารของประธานกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟ ครบรอบปีที่ 117 วันที่ 26 มีนาคม 2557 26 มีนาคม 2557 109
8.
คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน รวม 5 ราย 24 มีนาคม 2557 774
9.
คำสั่ง ศอม. เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 51 ราย 24 มีนาคม 2557 706
10.
คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ 20 มีนาคม 2557 549

เข้าสู่ระบบ