• สถานีระบบติดตามขบวนรถ ประจำวันที่ วันพุธที่ 2 ก.ย.2558
 • สถานีข่าวประชาสัมพันธ์
 •    นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย แถลงมาตรการป้องกันเหตุร้าย บริเวณสถานีที่ทำการ โรงรถจักร คลังน้ำมัน โดยแต่งตั้งรองผู้ว่าการเป็นผู้บังคับบัญชาอยู่ประจำพื้นที่ในแต่ละวัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสั่งการ และควบคุมดูแลความเรียบร้อยตลอดเวลา โ

  ลงเว็บเมื่อวันอังคารที่ 18 ส.ค.2558 เวลา 16.27 น.
 •    โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปี 2558

  ลงเว็บเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ก.ค.2558 เวลา 01.04 น.
 •    การรถไฟฯ ประกาศเปิดเส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรี หลังจากปิดทางเพื่อปรับปรุงทางระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - กาญจนบุรี โดยจะให้บริการเต็มเส้นทางในวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2558 ขบวนรถไฟที่ให้บริการในเส้นทางจำนวน 6 ขบวน สามารถให้บริการตามปกติ

  ลงเว็บเมื่อวันพุธที่ 29 ก.ค.2558 เวลา 16.26 น.

  ดูข่าวทั้งหมด
 • สถานี Facebook ฝ่ายการเดินรถ
 • สถานีระเบียบคำสั่ง
 • #
  เรื่อง
  ลงเว็บเมื่อ
  เข้าดู
  1 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน รวม 29 ราย 31 ส.ค.58
  196
  2 นำส่งระเบียบการรถไฟฯ ฉบับที่ 1.15 ว่าด้วยการสอบข้อเท็จจริง(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่2)พ.ศ.2558 27 ส.ค.58
  241
  3 ให้พนักงานอบรมหลักสูตรความรู้และความรับผิดตามพรบ.ความรับผิดทางละเมิดฯ 27 ส.ค.58
  309
  4 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 38 ราย 25 ส.ค.58
  530
  5 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 61 ราย 25 ส.ค.58
  520
  6 ให้พนักงานเข้าอบรมหลักศูตรความรู้และความรับผิดตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิด 24 ส.ค.58
  425
  7 กำชับกวดขันการห้ามสูบบุหรี่ในรถโดยสาร/สถานี โดยเฉพาะพนักงานผู้ปฏิบัติงานบนขบวนรถและสถานี 24 ส.ค.58
  167
  8 ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปี 2558 24 ส.ค.58
  173
  9 คำสั่ง ศอม. เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 21 ราย 24 ส.ค.58
  419
  10 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กวดขันการป้องกันเหตุอันตรายและการก่อวินาศกรรมเป็นกรณีพิเศษ 18 ส.ค.58
  272
  เข้าสู่ระบบ
 • © 2015 www.trafficsrt.com
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับ Google Chrome และ Firefox