• สถานีระบบติดตามขบวนรถ ประจำวันที่ วันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ย.2558
 • สถานีข่าวประชาสัมพันธ์
 •    01 พฤศจิกายน 2558 - 30 เมษายน 2559

  ลงเว็บเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย.2558 เวลา 00.00 น.
 •    วันพ่อแห่งชาติ 05 ธันวาคม 2558 เปิดจองแล้ว "วันนี้" ที่สถานีรถไฟใกล้บ้านท่่าน หรือจองทางโทรศัพท์ผ่านสายด่วนการรถไฟ 1690

  ลงเว็บเมื่อวันจันทร์ที่ 19 ต.ค.2558 เวลา 10.20 น.
 •    นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป การรถไฟแห่งประเทศไทยจะทำการปรับลดขบวนรถที่เดินให้บริการซ้ำซ้อน โดยการยุบเลิกขบวนรถโดยสารขบวนรถเร็ว ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 14 ขบวน เนื่องจากป

  ลงเว็บเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ต.ค.2558 เวลา 16.33 น.

  ดูข่าวทั้งหมด
 • สถานี Facebook ฝ่ายการเดินรถ
 • สถานีระเบียบคำสั่ง
 • #
  เรื่อง
  ลงเว็บเมื่อ
  เข้าดู
  1 บันทึก ศอฉ. เรื่อง แจ้งพนักงานในสังกัดที่สนใจกีฬาฟุตบอล คัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภายในประจำปี2558 24 พ.ย.58
  65
  2 ประกาศ จดข.5 เรื่อง ผลการประกวดการรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณสถานี ในพื้นที่สังกัด จดข.5 ประจำปี 2558 20 พ.ย.58
  181
  3 ประกาศ จดข.5 เรื่อง ผลการประกวดซุ้มกั้นถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟ ในพื้นที่สังกัด จดข.5 ประจำปี 2558 20 พ.ย.58
  121
  4 ขอเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 17 พ.ย.58
  154
  5 บันทึกฝ่ายฯ เรื่อง การกำหนดผู้แทนและผู้ประสานงานกีฬา ประเภทต่างๆ ของกลุ่มสีน้ำเงิน เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในการรถไฟฯ ประจำปี 2558 17 พ.ย.58
  193
  6 บันทึก ฝ่ายบริหารงานบุคคล เรื่อง ส่งสำเนาข้อบังคับการรถไฟฯ ฉบับที่ 2.1 การแบ่งส่วนงานและอำนาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร(ฉบับที่2)พ.ศ.2558 6 พ.ย.58
  406
  7 บันทึก ฝ่ายบริหารงานบุคคล เรื่อง ขอนำเสนอหนังสือเวียน เรื่อง ข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4.9 ว่าด้วยกองทุนผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่4)และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่อดีตผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟฯ 6 พ.ย.58
  208
  8 คำสั่งฝ่าย เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถ (งานควบคุมการเดินรถแขวงนครสวรรค์) 5 พ.ย.58
  302
  9 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 5 พ.ย.58
  275
  10 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ สดร.ฉท. 5 พ.ย.58
  139
  เข้าสู่ระบบ
 • © 2015 www.trafficsrt.com
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับ Google Chrome และ Firefox