• สถานีระบบติดตามขบวนรถ ประจำวันที่ วันอาทิตย์ที่ 19 เม.ย.2558
 • สถานีข่าวประชาสัมพันธ์
 •    นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการจัดขบวนรถโดยสารเพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเดินทางโดยรถไฟช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ระหว่างวันที่ 10 – 15 เมษายน 2548 ที่ผ่านมานั้น การรถไฟฯ ได้พ่วงตู้โดยสารเพิ่มจนเ

  ลงเว็บเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เม.ย.2558 เวลา 13.10 น.
 •     เช้าวันนี้ (16 เมษายน 2558) นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถและผู้บริหาร เดินทางมาตรวจความพร้อมรองรับการเดินทางกลับของประชาชนที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) รวมถึงดูแลและตรวจความเรียบร้อยบริเวณจุดรับ-ส่ง ผู้โ

  ลงเว็บเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เม.ย.2558 เวลา 09.52 น.
 •    การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2558 ที่ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม ชั้น 3 ถนนราชดำเนินนอก โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายวุฒิชาติ กัลยาณมิ

  ลงเว็บเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มี.ค.2558 เวลา 19.06 น.

  ดูข่าวทั้งหมด
 • สถานี Facebook ฝ่ายการเดินรถ
 • สถานีระเบียบคำสั่ง
 • #
  เรื่อง
  ลงเว็บเมื่อ
  เข้าดู
  1 กำหนดให้พนักงานและลูกจ้าง แต่งเครื่องแบบการรถไฟฯ 8 เม.ย.58
  157
  2 ให้นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาการเดินรถ ประจำปีการศึกษา 2557 ฝึกหัดปฏิบัติงาน 1 เม.ย.58
  198
  3 ขอส่งคำสั่งทั่วไปที่ ก.206/2558 ลง วันที่ 13 มีนาคม 2558 เรื่อง กำหนดอัตราหน่วยลากจูงของรถจักรดีเซลไฟฟ้า CRS เลขที่ 5101-5120 และจำนวนเครื่องห้ามล้อสำหรับขบวนรถ 1 เม.ย.58
  109
  4 ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง ผลการประกวดการรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณสถานี ประจำปี 2557 25 มี.ค.58
  275
  5 ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง ผลการประกวดซุ้มเครื่องกั้นถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟ ประจำปี 2557 24 มี.ค.58
  216
  6 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กวดขันการป้องกันเหตุอันตรายด้านการเดินรถ การก่อวินาศกรรมต่อกิจการรถไฟฯ การป้องกันอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง 23 มี.ค.58
  113
  7 ขอเขิญชวนผู้ปฏิบัติงานร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 59 รูปในวันคล้ายวันาถาปนากิจการรถไฟครบรอบ118 ปี 19 มี.ค.58
  88
  8 การมอบตั๋วไม่ได้ทางสะดวก(แบบ กรฟ.4)ต้องมอบแบบสัญญาณประจำที่ชำรุด(แบบ กรฟ.1)ด้วย 19 มี.ค.58
  107
  9 กำหนดอัตราหน่วยลากจูงความยาวและจำนวนเครื่องห้ามล้อสำหรับรถสินค้า4ล้อ8ล้อรถโดยสารและล้อเลื่อนอื่นๆ(เพิ่มเติม) 19 มี.ค.58
  102
  10 คำสั่งทั่วไป การรถไฟฯ เรื่อง กำหนดให้วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 16 มี.ค.58
  153
  เข้าสู่ระบบ
 • © 2015 www.trafficsrt.com
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับ Google Chrome และ Firefox