• สถานีระบบติดตามขบวนรถ ประจำวันที่ วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ค.2559
 • สถานีข่าวประชาสัมพันธ์
 •    นานแล้วนะ...ที่เราไม่ได้เที่ยวด้วยกัน

  ลงเว็บเมื่อวันพุธที่ 27 เม.ย.2559 เวลา 15.11 น.
 •    การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมแผนอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา โดยรถไฟ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 นอกจากขบวนรถที่เดินเป็นประจำ จำนวน 244 ขบวนต่อวัน ยังได้พ่วงเพิ่มตู้โดยสารให้เต็มกำลังลากจูงและเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารอีก 29 ขบวน สามารถ

  ลงเว็บเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย.2559 เวลา 15.16 น.
 •    การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดพิธีทำบุญและเปิดเดินขบวนรถเที่ยวแรกหลังจากทำการปิดปรับปรุงทางสายบ้านแหลม - แม่กลอง โดยจะทำพิธีปล่อยขบวนรถ เวลา 09.09 น. ณ สถานีแม่กลอง

  ลงเว็บเมื่อวันศุกร์ที่ 1 เม.ย.2559 เวลา 10.30 น.

  ดูข่าวทั้งหมด
 • สถานี Facebook ฝ่ายการเดินรถ
 • สถานีระเบียบคำสั่ง
 • #
  เรื่อง
  ลงเว็บเมื่อ
  เข้าดู
  1 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรความรู้และความรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ 31 มี.ค.59
  429
  2 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้ลูกจ้างรายเดือนทำหน้าที่พนักงานการเดินรถ 2 สถานี เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานใหม่) 31 มี.ค.59
  348
  3 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน รวม 59 ราย 31 มี.ค.59
  301
  4 นำส่งประกาศฝ่ายฯ เรื่อง ผลการประกวดซุ้มกั้นถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟประจำปี 255 10 มี.ค.59
  241
  5 หนังสือ กบป.ดร. เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับโล่ ประกาศนียบัตร เข็มเกียรตินิยม และเงินตอบแทนการแขางขันการรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณสถานีประจำปี 2558 7 มี.ค.59
  325
  6 ประกาศฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ เรื่อง ผลการประกวดการรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณสถานี ประจำปี 2558 4 มี.ค.59
  248
  7 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน รวม 47 อัตรา 19 ก.พ.59
  700
  8 แจ้ง คำสั่งการรถไฟฯ ที่ บภบ.1.12/2559 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยและการสอบสวนเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในการรถไฟแห่งประเทศไทย(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่6) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 18 ก.พ.59
  300
  9 หนังสือสำนักผู้ตรวจการรถไฟ เรื่อง แจ้งสถานที่ทำการของสำนักงานผู้ตรวจการรถไฟ 18 ก.พ.59
  192
  10 หนังสือ แผนกการพัสดุ ฝ่ายการโยธา เรื่อง ประกาศเปิดโอกาสให้พนักงานการรถไฟฯ ซื้อรถยนต์เก่าที่หมดอายุการใช้งานไว้ใช้ส่วนตัว 18 ก.พ.59
  198
  เข้าสู่ระบบ
 • © 2015 www.trafficsrt.com
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับ Google Chrome และ Firefox