• สถานีระบบติดตามขบวนรถ ประจำวันที่ วันจันทร์ที่ 25 พ.ค.2558
 • สถานีข่าวประชาสัมพันธ์
 •    วันนี้ 11 พ.ค.2558 ที่การรถไฟฯ นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นประธานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณและแสดงความชื่นชม

  ลงเว็บเมื่อวันจันทร์ที่ 11 พ.ค.2558 เวลา 15.30 น.
 •     ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 8 พฤศจิกายน 2558 (รวม 180 วัน) โดยระหว่างการปรับปรุงทางนั้น จะมีรถยนต์บริการรับส่งระหว่างสถานีบ้านแหลม (สมุทรสาคร) และตลอดทุกๆ ที่หยุดรถจนถึงสถานีแม่กลอง (สมุทรสงคราม)

  ลงเว็บเมื่อวันพุธที่ 6 พ.ค.2558 เวลา 15.51 น.
 •    เช้าวันนี้ (22 เมษายน 2558) ที่สถานีรถไฟสุรินทร์ พระราชวิสุทธิมุนี (หลวงตาเยื้อน ขันติพโล) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายธรรมยุติ และเจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ได้นำพระภิกษุ สามเณร จำนวน 200 รูป ที่บวชในโครงการเฉลิมพระเกียรติพ

  ลงเว็บเมื่อวันพุธที่ 22 เม.ย.2558 เวลา 12.06 น.

  ดูข่าวทั้งหมด
 • สถานี Facebook ฝ่ายการเดินรถ
 • สถานีระเบียบคำสั่ง
 • #
  เรื่อง
  ลงเว็บเมื่อ
  เข้าดู
  1 อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน พฤษภาคม 2558 27 เม.ย.58
  108
  2 คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกว่ากำหนดเวลาทำงานปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) 23 เม.ย.58
  449
  3 กำหนดให้พนักงานและลูกจ้าง แต่งเครื่องแบบการรถไฟฯ 8 เม.ย.58
  431
  4 ให้นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาการเดินรถ ประจำปีการศึกษา 2557 ฝึกหัดปฏิบัติงาน 1 เม.ย.58
  318
  5 ขอส่งคำสั่งทั่วไปที่ ก.206/2558 ลง วันที่ 13 มีนาคม 2558 เรื่อง กำหนดอัตราหน่วยลากจูงของรถจักรดีเซลไฟฟ้า CRS เลขที่ 5101-5120 และจำนวนเครื่องห้ามล้อสำหรับขบวนรถ 1 เม.ย.58
  226
  6 ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง ผลการประกวดการรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณสถานี ประจำปี 2557 25 มี.ค.58
  355
  7 ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง ผลการประกวดซุ้มเครื่องกั้นถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟ ประจำปี 2557 24 มี.ค.58
  264
  8 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กวดขันการป้องกันเหตุอันตรายด้านการเดินรถ การก่อวินาศกรรมต่อกิจการรถไฟฯ การป้องกันอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง 23 มี.ค.58
  137
  9 ขอเขิญชวนผู้ปฏิบัติงานร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 59 รูปในวันคล้ายวันาถาปนากิจการรถไฟครบรอบ118 ปี 19 มี.ค.58
  99
  10 การมอบตั๋วไม่ได้ทางสะดวก(แบบ กรฟ.4)ต้องมอบแบบสัญญาณประจำที่ชำรุด(แบบ กรฟ.1)ด้วย 19 มี.ค.58
  140
  เข้าสู่ระบบ
 • © 2015 www.trafficsrt.com
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับ Google Chrome และ Firefox