• สถานีระบบติดตามขบวนรถ ประจำวันที่ วันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค.2559
 • สถานีข่าวประชาสัมพันธ์
 •    นานแล้วนะ...ที่เราไม่ได้เที่ยวด้วยกัน

  ลงเว็บเมื่อวันพุธที่ 27 เม.ย.2559 เวลา 15.11 น.
 •    การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมแผนอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา โดยรถไฟ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 นอกจากขบวนรถที่เดินเป็นประจำ จำนวน 244 ขบวนต่อวัน ยังได้พ่วงเพิ่มตู้โดยสารให้เต็มกำลังลากจูงและเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารอีก 29 ขบวน สามารถ

  ลงเว็บเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย.2559 เวลา 15.16 น.
 •    การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดพิธีทำบุญและเปิดเดินขบวนรถเที่ยวแรกหลังจากทำการปิดปรับปรุงทางสายบ้านแหลม - แม่กลอง โดยจะทำพิธีปล่อยขบวนรถ เวลา 09.09 น. ณ สถานีแม่กลอง

  ลงเว็บเมื่อวันศุกร์ที่ 1 เม.ย.2559 เวลา 10.30 น.

  ดูข่าวทั้งหมด
 • สถานี Facebook ฝ่ายการเดินรถ
 • สถานีระเบียบคำสั่ง
 • #
  เรื่อง
  ลงเว็บเมื่อ
  เข้าดู
  1 ให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรพนักงานควบคุมการเดินรถ (พนักงานการเดินรถ8) 19 ส.ค.59
  230
  2 ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการสรรหา อบรม และประเมินผลการฝึกอบรมพนักงาน เรื่องผลสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม และประเมินผล หลักสูตรผู้ช่วยสารวัตรเดินรถ(พ.การเดินรถ7) 27 ก.ค.59
  434
  3 ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการสรรหา อบรม และประเมินผลการฝึกอบรมพนักงาน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานควบคุมการเดินรถ(พ.การเดินรถ8) และหลักสูตรพนักงานควบคุมการเดินรถ(พ.การเดินรถ6) 27 ก.ค.59
  396
  4 ให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรนายสถานี (พดร. 5) 12 ก.ค.59
  452
  5 ประกาศคณะกรรมการสรรหา อบรม และประเมินผลการฝึกอบรมพนักงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมและประเมินผล หลักสูตรพนักงานควบคุมการเดินรถ (พนักงานการเดินรถ6) 30 มิ.ย.59
  337
  6 ประกาศคณะกรรมการสรรหา อบรม และประเมินผลการฝึกอบรมพนักงาน เฉพาะกรณีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับต้น(ระดับ8) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมและประเมินผล หลักสูตรพนักงานควบคุมการเดินรถ (พนักงานการเดินรถ8) 30 มิ.ย.59
  398
  7 ประกาศคณะกรรมการสรรหา อบรม และประเมินผลการฝึกอบรมพนักงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาคสัมภาษณ์) วัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมและประเมินผล หลักสูตรผู้ช่วยสารวัตรเดินรถ (พนักงานการเดินรถ 7) 30 มิ.ย.59
  272
  8 ประกาศฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ เรื่อง รับสมัครพนักงานฝ่ายปฏิบัติการเดินรถเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์/บริหารธุรกิจ/การบริหารการขนส่งหรือเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จำนวน 2 ทุน ณ สถาบันการศึกษาของรัฐ 14 มิ.ย.59
  176
  9 เรื่อง การรับสมัครผู้แทนลูกจ้างเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการกิจการ ในหน่วยงาน ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ 23 พ.ค.59
  219
  10 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนลูกจ้าง 23 พ.ค.59
  218
  เข้าสู่ระบบ
 • © 2015 www.trafficsrt.com
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับ Google Chrome และ Firefox