• สถานีระบบติดตามขบวนรถ ประจำวันที่ วันอังคารที่ 1 ธ.ค.2558
 • สถานีข่าวประชาสัมพันธ์
 •    ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานการรถไฟแห่งประเทศไทย

  ลงเว็บเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ย.2558 เวลา 09.54 น.
 •    01 พฤศจิกายน 2558 - 30 เมษายน 2559

  ลงเว็บเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย.2558 เวลา 00.00 น.
 •    วันพ่อแห่งชาติ 05 ธันวาคม 2558 เปิดจองแล้ว "วันนี้" ที่สถานีรถไฟใกล้บ้านท่่าน หรือจองทางโทรศัพท์ผ่านสายด่วนการรถไฟ 1690

  ลงเว็บเมื่อวันจันทร์ที่ 19 ต.ค.2558 เวลา 10.20 น.

  ดูข่าวทั้งหมด
 • สถานี Facebook ฝ่ายการเดินรถ
 • สถานีระเบียบคำสั่ง
 • #
  เรื่อง
  ลงเว็บเมื่อ
  เข้าดู
  1 หนังสือ ศอม. เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการทีมและผู้ช่วยผู้จัดการทีมกีฬาสีภายในของการรถไฟฯ ประเภทกีฬาเบ็ดเตล็ด (กีฬามหาสนุก) 27 พ.ย.58
  73
  2 โทรเลข อดร. ที่ 5240 เพื่ออำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.58-04 ม.ค.59 27 พ.ย.58
  81
  3 โทรเลข อดร. ที่ 5239 เพื่ออำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่ 27 พ.ย.58
  78
  4 บันทึก ศอฉ. เรื่อง แจ้งพนักงานในสังกัดที่สนใจกีฬาฟุตบอล คัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภายในประจำปี2558 24 พ.ย.58
  114
  5 ประกาศ จดข.5 เรื่อง ผลการประกวดการรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณสถานี ในพื้นที่สังกัด จดข.5 ประจำปี 2558 20 พ.ย.58
  216
  6 ประกาศ จดข.5 เรื่อง ผลการประกวดซุ้มกั้นถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟ ในพื้นที่สังกัด จดข.5 ประจำปี 2558 20 พ.ย.58
  145
  7 ขอเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 17 พ.ย.58
  167
  8 บันทึกฝ่ายฯ เรื่อง การกำหนดผู้แทนและผู้ประสานงานกีฬา ประเภทต่างๆ ของกลุ่มสีน้ำเงิน เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในการรถไฟฯ ประจำปี 2558 17 พ.ย.58
  208
  9 บันทึก ฝ่ายบริหารงานบุคคล เรื่อง ส่งสำเนาข้อบังคับการรถไฟฯ ฉบับที่ 2.1 การแบ่งส่วนงานและอำนาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร(ฉบับที่2)พ.ศ.2558 6 พ.ย.58
  420
  10 บันทึก ฝ่ายบริหารงานบุคคล เรื่อง ขอนำเสนอหนังสือเวียน เรื่อง ข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4.9 ว่าด้วยกองทุนผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่4)และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่อดีตผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟฯ 6 พ.ย.58
  220
  เข้าสู่ระบบ
 • © 2015 www.trafficsrt.com
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับ Google Chrome และ Firefox