• สถานีระบบติดตามขบวนรถ ประจำวันที่ วันอังคารที่ 31 มี.ค.2558
 • สถานีข่าวประชาสัมพันธ์
 •    การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2558 ที่ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม ชั้น 3 ถนนราชดำเนินนอก โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายวุฒิชาติ กัลยาณมิ

  ลงเว็บเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มี.ค.2558 เวลา 19.06 น.
 •    จากเหตุการณ์ขบวนรถเร็วที่ 107 กรุงเทพ – เด่นชัย ชนท้ายขบวนรถด่วนที่ 69 กรุงเทพ – หนองคาย บริเวณระหว่างสถานีมาบพระจันทร์ – พระแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวานนี้ (วันที่ 26 มีนาคม 2558) เป็นเหตุให้ตู้โดยสาร 3 คันท้ายของขบวนรถด่วนที่ 69 ตกราง และมีสื่อม

  ลงเว็บเมื่อวันศุกร์ที่ 27 มี.ค.2558 เวลา 11.31 น.
 •    วันนี้ที่ 25 มีนาคม 2558 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ ประธานกรรมการรถไฟ และนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ก้าวสู่มิติใหม่ รถไฟไทย 118 ปี” ที่สถานีรถไฟกรุงเทพ

  ลงเว็บเมื่อวันพุธที่ 25 มี.ค.2558 เวลา 20.54 น.

  ดูข่าวทั้งหมด
 • สถานี Facebook ฝ่ายการเดินรถ
 • สถานีระเบียบคำสั่ง
 • #
  เรื่อง
  ลงเว็บเมื่อ
  เข้าดู
  1 ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง ผลการประกวดการรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณสถานี ประจำปี 2557 25 มี.ค.58
  166
  2 ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง ผลการประกวดซุ้มเครื่องกั้นถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟ ประจำปี 2557 24 มี.ค.58
  154
  3 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กวดขันการป้องกันเหตุอันตรายด้านการเดินรถ การก่อวินาศกรรมต่อกิจการรถไฟฯ การป้องกันอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง 23 มี.ค.58
  85
  4 ขอเขิญชวนผู้ปฏิบัติงานร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 59 รูปในวันคล้ายวันาถาปนากิจการรถไฟครบรอบ118 ปี 19 มี.ค.58
  79
  5 การมอบตั๋วไม่ได้ทางสะดวก(แบบ กรฟ.4)ต้องมอบแบบสัญญาณประจำที่ชำรุด(แบบ กรฟ.1)ด้วย 19 มี.ค.58
  88
  6 กำหนดอัตราหน่วยลากจูงความยาวและจำนวนเครื่องห้ามล้อสำหรับรถสินค้า4ล้อ8ล้อรถโดยสารและล้อเลื่อนอื่นๆ(เพิ่มเติม) 19 มี.ค.58
  71
  7 คำสั่งทั่วไป การรถไฟฯ เรื่อง กำหนดให้วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 16 มี.ค.58
  117
  8 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้เปิดใช้สถานี "นาพู่" 16 มี.ค.58
  101
  9 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการ SMART Station" 9 ม.ค.58
  327
  10 คำสั่ง กพว. เรื่อง นำส่งประกาศรับสมัครพนักงานฝ่ายการเดินรถขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 6 ม.ค.58
  171
  เข้าสู่ระบบ
 • © 2015 www.trafficsrt.com
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับ Google Chrome และ Firefox