• สถานี Facebook ฝ่ายการเดินรถ
 • สถานีระเบียบคำสั่ง
 • #
  เรื่อง
  ลงเว็บเมื่อ
  เข้าดู
  1 บรรจุพนักงาน 22 พ.ย.59
  414
  2 แต่งตั้งพนักงาน 22 พ.ย.59
  440
  3 ขอเชิญประชุม เรื่องระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเวลาเดินรถ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ 7 พ.ย.59
  190
  4 แต่งตั้งหัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถ 18 ต.ค.59
  517
  5 ประกาศฝ่ายฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 8 ก.ย.59
  421
  6 ให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลคนพิการ 31 ส.ค.59
  392
  7 ให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรพนักงานควบคุมการเดินรถ (พนักงานการเดินรถ8) 19 ส.ค.59
  512
  8 ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการสรรหา อบรม และประเมินผลการฝึกอบรมพนักงาน เรื่องผลสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม และประเมินผล หลักสูตรผู้ช่วยสารวัตรเดินรถ(พ.การเดินรถ7) 27 ก.ค.59
  604
  9 ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการสรรหา อบรม และประเมินผลการฝึกอบรมพนักงาน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานควบคุมการเดินรถ(พ.การเดินรถ8) และหลักสูตรพนักงานควบคุมการเดินรถ(พ.การเดินรถ6) 27 ก.ค.59
  485
  10 ให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรนายสถานี (พดร. 5) 12 ก.ค.59
  575
  เข้าสู่ระบบ
 • สถานีข่าวประชาสัมพันธ์
 •     "แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ"

  ลงเว็บเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ต.ค.2559 เวลา 12.48 น.
 •    นานแล้วนะ...ที่เราไม่ได้เที่ยวด้วยกัน

  ลงเว็บเมื่อวันพุธที่ 27 เม.ย.2559 เวลา 15.11 น.
 •    การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมแผนอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา โดยรถไฟ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 นอกจากขบวนรถที่เดินเป็นประจำ จำนวน 244 ขบวนต่อวัน ยังได้พ่วงเพิ่มตู้โดยสารให้เต็มกำลังลากจูงและเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารอีก 29 ขบวน สามารถ

  ลงเว็บเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย.2559 เวลา 15.16 น.

  ดูข่าวทั้งหมด
 • © 2015 www.trafficsrt.com
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับ Google Chrome และ Firefox