• สถานีระบบติดตามขบวนรถ ประจำวันที่ วันศุกร์ที่ 9 ต.ค.2558
 • สถานีข่าวประชาสัมพันธ์
 •    นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป การรถไฟแห่งประเทศไทยจะทำการปรับลดขบวนรถที่เดินให้บริการซ้ำซ้อน โดยการยุบเลิกขบวนรถโดยสารขบวนรถเร็ว ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 14 ขบวน เนื่องจากป

  ลงเว็บเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ต.ค.2558 เวลา 16.33 น.
 •    ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่างๆกรณีพนักงานห้ามล้อบนขบวนรถธรรมดาที่255(ธนบุรี–หลังสวน)กระทำอนาจารผู้โดยสารซึ่งเป็นนักศึกษาอายุ 15 ปี ได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอสวี จ.ชุมพร ว่า เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2558ได้ขึ้นรถไฟขบวนดังกล่าวเพื่อ

  ลงเว็บเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย.2558 เวลา 22.53 น.
 •    วีดิทัศน์ประกอบการประชุมประจำปี 2558 ของ สศช. เรื่อง "ทิศทางแผนพํฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง­ชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565)"

  ลงเว็บเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ก.ย.2558 เวลา 15.09 น.

  ดูข่าวทั้งหมด
 • สถานี Facebook ฝ่ายการเดินรถ
 • สถานีระเบียบคำสั่ง
 • #
  เรื่อง
  ลงเว็บเมื่อ
  เข้าดู
  1 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดทำความสะอาดครั้งใหญ่(Big Cleaning Day) ของการรถไฟฯ 9 ต.ค.58
  47
  2 คำสั่งทั่วไป การรถไฟฯ เรื่อง กำหนดอัตราหน่วยลากจูง ความยาว และจำนวนเครื่องห้ามล้อสำหรับรถสินค้า 4 ล้อ,8 ล้อ,รถโดยสาร และล้อเลื่อนอื่นๆ (เพิ่มเติม) 9 ต.ค.58
  41
  3 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ สดร.กค. 8 ต.ค.58
  109
  4 คำสั่ง จดข.2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 17 ราย 8 ต.ค.58
  172
  5 คำสั่ง จดข.5 เรื่อง โยกย้ายพนักงาน รวม 3 ราย 8 ต.ค.58
  153
  6 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 50 ราย 8 ต.ค.58
  259
  7 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงานระดับ 6 เป็น 7 จำนวน 107 ราย 8 ต.ค.58
  296
  8 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนระดับพนักงาน รวม 5 ราย 8 ต.ค.58
  216
  9 คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 5 ต.ค.58
  337
  10 คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานรักษาการแทน 30 ก.ย.58
  417
  เข้าสู่ระบบ
 • © 2015 www.trafficsrt.com
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับ Google Chrome และ Firefox