• สถานี Facebook ฝ่ายการเดินรถ
 • สถานีระเบียบคำสั่ง
 • #
  เรื่อง
  ลงเว็บเมื่อ
  เข้าดู
  1 แต่งตั้งหัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถ 18 ต.ค.59
  202
  2 ประกาศฝ่ายฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 8 ก.ย.59
  340
  3 ให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลคนพิการ 31 ส.ค.59
  333
  4 ให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรพนักงานควบคุมการเดินรถ (พนักงานการเดินรถ8) 19 ส.ค.59
  437
  5 ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการสรรหา อบรม และประเมินผลการฝึกอบรมพนักงาน เรื่องผลสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม และประเมินผล หลักสูตรผู้ช่วยสารวัตรเดินรถ(พ.การเดินรถ7) 27 ก.ค.59
  548
  6 ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการสรรหา อบรม และประเมินผลการฝึกอบรมพนักงาน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานควบคุมการเดินรถ(พ.การเดินรถ8) และหลักสูตรพนักงานควบคุมการเดินรถ(พ.การเดินรถ6) 27 ก.ค.59
  448
  7 ให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรนายสถานี (พดร. 5) 12 ก.ค.59
  536
  8 ประกาศคณะกรรมการสรรหา อบรม และประเมินผลการฝึกอบรมพนักงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมและประเมินผล หลักสูตรพนักงานควบคุมการเดินรถ (พนักงานการเดินรถ6) 30 มิ.ย.59
  370
  9 ประกาศคณะกรรมการสรรหา อบรม และประเมินผลการฝึกอบรมพนักงาน เฉพาะกรณีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับต้น(ระดับ8) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมและประเมินผล หลักสูตรพนักงานควบคุมการเดินรถ (พนักงานการเดินรถ8) 30 มิ.ย.59
  420
  10 ประกาศคณะกรรมการสรรหา อบรม และประเมินผลการฝึกอบรมพนักงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาคสัมภาษณ์) วัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมและประเมินผล หลักสูตรผู้ช่วยสารวัตรเดินรถ (พนักงานการเดินรถ 7) 30 มิ.ย.59
  296
  เข้าสู่ระบบ
 • สถานีข่าวประชาสัมพันธ์
 •     "แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ"

  ลงเว็บเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ต.ค.2559 เวลา 12.48 น.
 •    นานแล้วนะ...ที่เราไม่ได้เที่ยวด้วยกัน

  ลงเว็บเมื่อวันพุธที่ 27 เม.ย.2559 เวลา 15.11 น.
 •    การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมแผนอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา โดยรถไฟ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 นอกจากขบวนรถที่เดินเป็นประจำ จำนวน 244 ขบวนต่อวัน ยังได้พ่วงเพิ่มตู้โดยสารให้เต็มกำลังลากจูงและเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารอีก 29 ขบวน สามารถ

  ลงเว็บเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย.2559 เวลา 15.16 น.

  ดูข่าวทั้งหมด
 • © 2015 www.trafficsrt.com
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับ Google Chrome และ Firefox