• สถานีระบบติดตามขบวนรถ ประจำวันที่ วันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค.2558
 • สถานีข่าวประชาสัมพันธ์
 •    รับสมัครพนักงานการรถไฟฯ สังกัดฝ่ายการเดินรถ สอบและคัดเลือกเพื่อรับทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

  ลงเว็บเมื่อวันอังคารที่ 30 มิ.ย.2558 เวลา 15.18 น.
 •    จากหนองปลาดุก-กาญจนบุรี ตั้งแต่ 01 มิ.ย.2558 ถึง 31 ก.ค. 2558 ส่วนจาก ธนบุรี-หนองปลาดุก และกาญจนบุรี-น้ำตกให้บริการตามปกติ

  ลงเว็บเมื่อวันพุธที่ 27 พ.ค.2558 เวลา 17.49 น.
 •    วันนี้ 11 พ.ค.2558 ที่การรถไฟฯ นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นประธานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณและแสดงความชื่นชม

  ลงเว็บเมื่อวันจันทร์ที่ 11 พ.ค.2558 เวลา 15.30 น.

  ดูข่าวทั้งหมด
 • สถานี Facebook ฝ่ายการเดินรถ
 • สถานีระเบียบคำสั่ง
 • #
  เรื่อง
  ลงเว็บเมื่อ
  เข้าดู
  1 ประกาศฝ่ายฯ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกเพื่อรับทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 30 มิ.ย.58
  117
  2 คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 29 มิ.ย.58
  325
  3 คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 6 ราย 29 มิ.ย.58
  299
  4 คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 5 ราย 29 มิ.ย.58
  300
  5 นำส่งคำสั่งเฉพาะที่ ก.171/2558 ลงวันที่ 26 ก.พ.2558 เรื่อง มอบอำนาจให้พนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญา 26 มิ.ย.58
  239
  6 หนังสือ ฝ่ายบริหารงานบุคคล เรื่อง การรายงานขอยกเลิกการรับเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานและลูกจ้างเฉพาะงาน 26 มิ.ย.58
  178
  7 คำสั่ง จดข.2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 32 ราย 26 มิ.ย.58
  313
  8 การคิดค่าธรรมเนียมการใช้น้ำมันตั้งแต่วันที่ 1- 31 ก.ค.2558 26 มิ.ย.58
  61
  9 คำสั่ง ศอฉ. เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 7 ราย 26 มิ.ย.58
  251
  10 นำส่งใบแทรกที่ 675 ในกฎข้อบังคับว่าด้วยระเบียบการบรรทุกส่งผู้โดยสารและสัมภารฯ เล่ม 2 พ.ศ.2469 24 มิ.ย.58
  184
  เข้าสู่ระบบ
 • © 2015 www.trafficsrt.com
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับ Google Chrome และ Firefox