• สถานีระบบติดตามขบวนรถ ประจำวันที่ วันอาทิตย์ที่ 4 ต.ค.2558
 • สถานีข่าวประชาสัมพันธ์
 •    นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป การรถไฟแห่งประเทศไทยจะทำการปรับลดขบวนรถที่เดินให้บริการซ้ำซ้อน โดยการยุบเลิกขบวนรถโดยสารขบวนรถเร็ว ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 14 ขบวน เนื่องจากป

  ลงเว็บเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ต.ค.2558 เวลา 16.33 น.
 •    ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่างๆกรณีพนักงานห้ามล้อบนขบวนรถธรรมดาที่255(ธนบุรี–หลังสวน)กระทำอนาจารผู้โดยสารซึ่งเป็นนักศึกษาอายุ 15 ปี ได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอสวี จ.ชุมพร ว่า เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2558ได้ขึ้นรถไฟขบวนดังกล่าวเพื่อ

  ลงเว็บเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย.2558 เวลา 22.53 น.
 •    วีดิทัศน์ประกอบการประชุมประจำปี 2558 ของ สศช. เรื่อง "ทิศทางแผนพํฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง­ชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565)"

  ลงเว็บเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ก.ย.2558 เวลา 15.09 น.

  ดูข่าวทั้งหมด
 • สถานี Facebook ฝ่ายการเดินรถ
 • สถานีระเบียบคำสั่ง
 • #
  เรื่อง
  ลงเว็บเมื่อ
  เข้าดู
  1 คำสั่งการรถไฟฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานรักษาการแทน 30 ก.ย.58
  290
  2 คำสั่งการรถไฟฯ เรื่องแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน รวม 8 ราย 30 ก.ย.58
  336
  3 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 1 ราย 28 ก.ย.58
  372
  4 คำสั่ง ศอต. เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 35 ราย 28 ก.ย.58
  346
  5 คำสั่ง ศอฉ. เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 13 ราย 28 ก.ย.58
  305
  6 ส่งใบแทรกที่ 984 ในสมุดอัตราสินค้าเล่ม 1 28 ก.ย.58
  135
  7 ระเบียบการรถไฟฯ ฉบับที่ 5.1 ว่าด้วยอัตราค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยกร(โรงพยาบาลรถไฟ)และที่ทำการแพทย์เขต พ.ศ.2558 22 ก.ย.58
  224
  8 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้น้ำมันเพิ่มเติม 11 ก.ย.58
  150
  9 ใบแก้คำผิด ศอน. ที่ รฟ.ดร.5000/308/2558 ลง 20 ส.ค.2558 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน เนื่องจากมีข้อความบางรายคลาดเคลื่อน 11 ก.ย.58
  406
  10 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทน 11 ก.ย.58
  386
  เข้าสู่ระบบ
 • © 2015 www.trafficsrt.com
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับ Google Chrome และ Firefox