• สถานีระบบติดตามขบวนรถ ประจำวันที่ วันพฤหัสบดีที่ 2 เม.ย.2558
 • สถานีข่าวประชาสัมพันธ์
 •    การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2558 ที่ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม ชั้น 3 ถนนราชดำเนินนอก โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายวุฒิชาติ กัลยาณมิ

  ลงเว็บเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มี.ค.2558 เวลา 19.06 น.
 •    วันนี้ที่ 25 มีนาคม 2558 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ ประธานกรรมการรถไฟ และนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ก้าวสู่มิติใหม่ รถไฟไทย 118 ปี” ที่สถานีรถไฟกรุงเทพ

  ลงเว็บเมื่อวันพุธที่ 25 มี.ค.2558 เวลา 20.54 น.
 •    การรถไฟฯ กำหนดจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟครบรอบ 118 ปี วันที่ 26 มีนาคม 2558 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดกิจการรถไฟขึ้นในประเทศสยาม

  ลงเว็บเมื่อวันจันทร์ที่ 23 มี.ค.2558 เวลา 16.40 น.

  ดูข่าวทั้งหมด
 • สถานี Facebook ฝ่ายการเดินรถ
 • สถานีระเบียบคำสั่ง
 • #
  เรื่อง
  ลงเว็บเมื่อ
  เข้าดู
  1 ให้นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาการเดินรถ ประจำปีการศึกษา 2557 ฝึกหัดปฏิบัติงาน 1 เม.ย.58
  26
  2 ขอส่งคำสั่งทั่วไปที่ ก.206/2558 ลง วันที่ 13 มีนาคม 2558 เรื่อง กำหนดอัตราหน่วยลากจูงของรถจักรดีเซลไฟฟ้า CRS เลขที่ 5101-5120 และจำนวนเครื่องห้ามล้อสำหรับขบวนรถ 1 เม.ย.58
  13
  3 ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง ผลการประกวดการรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณสถานี ประจำปี 2557 25 มี.ค.58
  204
  4 ประกาศฝ่ายการเดินรถ เรื่อง ผลการประกวดซุ้มเครื่องกั้นถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟ ประจำปี 2557 24 มี.ค.58
  171
  5 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กวดขันการป้องกันเหตุอันตรายด้านการเดินรถ การก่อวินาศกรรมต่อกิจการรถไฟฯ การป้องกันอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง 23 มี.ค.58
  85
  6 ขอเขิญชวนผู้ปฏิบัติงานร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 59 รูปในวันคล้ายวันาถาปนากิจการรถไฟครบรอบ118 ปี 19 มี.ค.58
  79
  7 การมอบตั๋วไม่ได้ทางสะดวก(แบบ กรฟ.4)ต้องมอบแบบสัญญาณประจำที่ชำรุด(แบบ กรฟ.1)ด้วย 19 มี.ค.58
  92
  8 กำหนดอัตราหน่วยลากจูงความยาวและจำนวนเครื่องห้ามล้อสำหรับรถสินค้า4ล้อ8ล้อรถโดยสารและล้อเลื่อนอื่นๆ(เพิ่มเติม) 19 มี.ค.58
  72
  9 คำสั่งทั่วไป การรถไฟฯ เรื่อง กำหนดให้วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 16 มี.ค.58
  123
  10 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้เปิดใช้สถานี "นาพู่" 16 มี.ค.58
  103
  เข้าสู่ระบบ
 • © 2015 www.trafficsrt.com
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับ Google Chrome และ Firefox