• สถานีระบบติดตามขบวนรถ ประจำวันที่ วันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ค.2559
 • สถานีข่าวประชาสัมพันธ์
 •    นานแล้วนะ...ที่เราไม่ได้เที่ยวด้วยกัน

  ลงเว็บเมื่อวันพุธที่ 27 เม.ย.2559 เวลา 15.11 น.
 •    การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมแผนอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา โดยรถไฟ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 นอกจากขบวนรถที่เดินเป็นประจำ จำนวน 244 ขบวนต่อวัน ยังได้พ่วงเพิ่มตู้โดยสารให้เต็มกำลังลากจูงและเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารอีก 29 ขบวน สามารถ

  ลงเว็บเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย.2559 เวลา 15.16 น.
 •    การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดพิธีทำบุญและเปิดเดินขบวนรถเที่ยวแรกหลังจากทำการปิดปรับปรุงทางสายบ้านแหลม - แม่กลอง โดยจะทำพิธีปล่อยขบวนรถ เวลา 09.09 น. ณ สถานีแม่กลอง

  ลงเว็บเมื่อวันศุกร์ที่ 1 เม.ย.2559 เวลา 10.30 น.

  ดูข่าวทั้งหมด
 • สถานี Facebook ฝ่ายการเดินรถ
 • สถานีระเบียบคำสั่ง
 • #
  เรื่อง
  ลงเว็บเมื่อ
  เข้าดู
  1 เรื่อง การรับสมัครผู้แทนลูกจ้างเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการกิจการ ในหน่วยงาน ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ 23 พ.ค.59
  102
  2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนลูกจ้าง 23 พ.ค.59
  96
  3 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กวดขันการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันเหตุอันตรายบริเวณถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟ 23 พ.ค.59
  94
  4 ประกาศฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ เรื่อง รับสมัครพนักงานฝ่ายปฏิบัติการเดินรถเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์/บริหารธุรกิจ/การบริหารการขนส่งหรือเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จำนวน 2 ทุน ณ สถาบันการศึกษาของรัฐ 3 พ.ค.59
  192
  5 คำสั้งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรพนักงานรักษารถ (พนักงานขบวนรถ 5) 3 พ.ค.59
  255
  6 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรนายสถานี (พนักงานการเดินรถ5) 3 พ.ค.59
  308
  7 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรความรู้และความรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ 31 มี.ค.59
  526
  8 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง ให้ลูกจ้างรายเดือนทำหน้าที่พนักงานการเดินรถ 2 สถานี เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานใหม่) 31 มี.ค.59
  459
  9 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง จ้างลูกจ้างรายเดือน รวม 59 ราย 31 มี.ค.59
  391
  10 นำส่งประกาศฝ่ายฯ เรื่อง ผลการประกวดซุ้มกั้นถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟประจำปี 255 10 มี.ค.59
  272
  เข้าสู่ระบบ
 • © 2015 www.trafficsrt.com
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับ Google Chrome และ Firefox