• สถานีระบบติดตามขบวนรถ ประจำวันที่ วันศุกร์ที่ 31 ก.ค.2558
 • สถานีข่าวประชาสัมพันธ์
 •    โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปี 2558

  ลงเว็บเมื่อวันศุกร์ที่ 31 ก.ค.2558 เวลา 01.04 น.
 •    การรถไฟฯ ประกาศเปิดเส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรี หลังจากปิดทางเพื่อปรับปรุงทางระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - กาญจนบุรี โดยจะให้บริการเต็มเส้นทางในวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2558 ขบวนรถไฟที่ให้บริการในเส้นทางจำนวน 6 ขบวน สามารถให้บริการตามปกติ

  ลงเว็บเมื่อวันพุธที่ 29 ก.ค.2558 เวลา 16.26 น.
 •    การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)เข้าเป็นนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2558

  ลงเว็บเมื่อวันพุธที่ 8 ก.ค.2558 เวลา 17.44 น.

  ดูข่าวทั้งหมด
 • สถานี Facebook ฝ่ายการเดินรถ
 • สถานีระเบียบคำสั่ง
 • #
  เรื่อง
  ลงเว็บเมื่อ
  เข้าดู
  1 คำสั่ง จดข.1 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 111 คน 29 ก.ค.58
  191
  2 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 9 ราย 29 ก.ค.58
  192
  3 คำสั่งฝ่ายฯ เรื่อง กำชับกวดขันให้เจ้าหน้าที่ผู้เกื่ยวข้องกับการให้บริการและรักษาความปลอยภัยบนขบวนรถโดยสารให้ถือปฎิยัติตามคู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงานพนักงานรถไฟฯ อย่างเคร่งครัด 24 ก.ค.58
  123
  4 ขอนำส่งหนังสือฝ่ายบริหารงานบุคคล ที่ รฟ.บค.1000/663/2558 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เรื่อง การคำนวณดอกเบี้ยเงินสะสมให้ผู้ปฏิบัติงาน 23 ก.ค.58
  189
  5 คำสั่ง จดข.1 เรื่อง ให้สำรวจอาคารที่ทำการ บ้านพัก รันนิ่งรูม ระบบน้ำประปา และระบบไฟฟ้า 23 ก.ค.58
  151
  6 คำสั่ง จดข.2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 27 ราย 23 ก.ค.58
  284
  7 คำสั่งฝ่าย เรื่อง ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้สำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย ปี 2558 22 ก.ค.58
  107
  8 คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานในฝ่ายการเดินรถ 6 ก.ค.58
  841
  9 คำสั่ง จดข.2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน รวม 10 ราย 6 ก.ค.58
  556
  10 คำสั่ง จดข.5 เรื่อง แต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน รวม 46 ราย 6 ก.ค.58
  467
  เข้าสู่ระบบ
 • © 2015 www.trafficsrt.com
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับ Google Chrome และ Firefox