• สถานีระบบติดตามขบวนรถ ประจำวันที่ วันศุกร์ที่ 29 พ.ค.2558
 • สถานีข่าวประชาสัมพันธ์
 •    จากหนองปลาดุก-กาญจนบุรี ตั้งแต่ 01 มิ.ย.2558 ถึง 31 ก.ค. 2558 ส่วนจาก ธนบุรี-หนองปลาดุก และกาญจนบุรี-น้ำตกให้บริการตามปกติ

  ลงเว็บเมื่อวันพุธที่ 27 พ.ค.2558 เวลา 17.49 น.
 •    วันนี้ 11 พ.ค.2558 ที่การรถไฟฯ นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นประธานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณและแสดงความชื่นชม

  ลงเว็บเมื่อวันจันทร์ที่ 11 พ.ค.2558 เวลา 15.30 น.
 •     ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 8 พฤศจิกายน 2558 (รวม 180 วัน) โดยระหว่างการปรับปรุงทางนั้น จะมีรถยนต์บริการรับส่งระหว่างสถานีบ้านแหลม (สมุทรสาคร) และตลอดทุกๆ ที่หยุดรถจนถึงสถานีแม่กลอง (สมุทรสงคราม)

  ลงเว็บเมื่อวันพุธที่ 6 พ.ค.2558 เวลา 15.51 น.

  ดูข่าวทั้งหมด
 • สถานี Facebook ฝ่ายการเดินรถ
 • สถานีระเบียบคำสั่ง
 • #
  เรื่อง
  ลงเว็บเมื่อ
  เข้าดู
  1 ให้พนักงานเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปลุกจิตสำนึกรักองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ 27 พ.ค.58
  141
  2 คำสั่ง จดข.2 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน 27 พ.ค.58
  179
  3 คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง แต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน 27 พ.ค.58
  180
  4 การคิดค่าธรรมเนียมน้ำมัน 01-30 มิ.ย.2558 27 พ.ค.58
  34
  5 แจ้งวันเวลาการเปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตและการใช้งานเครือข่ายที่ทำการส่วนกลาง 27 พ.ค.58
  71
  6 เรื่องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการแจ้งปัญหาหารใช้งานระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบของฝ่ายระบบข้อมูล 27 พ.ค.58
  49
  7 อัตราแลกเปลี่ยนเงินถัวเฉลี่ยประจำเดือน พฤษภาคม 2558 27 เม.ย.58
  120
  8 คำสั่งฝ่ายการเดินรถ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินกว่ากำหนดเวลาทำงานปกติ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) 23 เม.ย.58
  473
  9 กำหนดให้พนักงานและลูกจ้าง แต่งเครื่องแบบการรถไฟฯ 8 เม.ย.58
  447
  10 ให้นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาการเดินรถ ประจำปีการศึกษา 2557 ฝึกหัดปฏิบัติงาน 1 เม.ย.58
  328
  เข้าสู่ระบบ
 • © 2015 www.trafficsrt.com
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับ Google Chrome และ Firefox