• สถานี Facebook ฝ่ายการเดินรถ
 • สถานีระเบียบคำสั่ง
 • #
  เรื่อง
  ลงเว็บเมื่อ
  เข้าดู
  1 บรรจุพนักงาน 22 พ.ย.59
  1626
  2 แต่งตั้งพนักงาน 22 พ.ย.59
  1674
  3 ขอเชิญประชุม เรื่องระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเวลาเดินรถ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ 7 พ.ย.59
  359
  4 แต่งตั้งหัวหน้าพนักงานควบคุมการเดินรถ 18 ต.ค.59
  827
  5 ประกาศฝ่ายฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 8 ก.ย.59
  578
  6 ให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลคนพิการ 31 ส.ค.59
  494
  7 ให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรพนักงานควบคุมการเดินรถ (พนักงานการเดินรถ8) 19 ส.ค.59
  633
  8 ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการสรรหา อบรม และประเมินผลการฝึกอบรมพนักงาน เรื่องผลสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม และประเมินผล หลักสูตรผู้ช่วยสารวัตรเดินรถ(พ.การเดินรถ7) 27 ก.ค.59
  705
  9 ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการสรรหา อบรม และประเมินผลการฝึกอบรมพนักงาน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานควบคุมการเดินรถ(พ.การเดินรถ8) และหลักสูตรพนักงานควบคุมการเดินรถ(พ.การเดินรถ6) 27 ก.ค.59
  574
  10 ให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรนายสถานี (พดร. 5) 12 ก.ค.59
  723
  เข้าสู่ระบบ
 • สถานีข่าวประชาสัมพันธ์
 •    นานแล้วนะ...ที่เราไม่ได้เที่ยวด้วยกัน

  ลงเว็บเมื่อวันพุธที่ 27 เม.ย.2559 เวลา 15.11 น.
 •     ฉบับเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 หน้าปก : รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ กับประเด็นเปิดโครงข่ายอนาคตรถไฟไทยสู่ศูนย์กลางคมนาคม-โลจิสติกส์ ASEAN

  ลงเว็บเมื่อวันศุกร์ที่ 1 เม.ย.2559 เวลา 10.21 น.
 •    ได้จัดพิธีเปิดการดำเนินงานในโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย และพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฎิบัติงาน ณ สถานนีรถไฟองครักษ์ อ. องครักษ์ จ.นครนายก หลังจากนั้นเป็นพิธีเปิดการดำเนินงาน ในโครงการก

  ลงเว็บเมื่อวันพุธที่ 17 ก.พ.2559 เวลา 15.51 น.

  ดูข่าวทั้งหมด
 • © 2015 www.trafficsrt.com
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดกับ Google Chrome และ Firefox